Uncategorized

Σπίτι μου: Οι δράσεις για την εξασφάλιση στέγης σε νέους και ευάλωτες ομάδες

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν αναφορικά με τις δράσεις που περιλαμβάνει η νέα στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης, ακολουθούν διευκρινίσεις και απαντήσεις.

1. Θεωρείτε ότι τα μέτρα πουανακοινώθηκαν είναι επαρκή για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος;

Ανεξαιρέσουμε κατά κύριο λόγο το επίδομα στέγασης, η πραγματικότητα είναι ότι ηχώρα δεν είχε ως τώρα συνεκτική στεγαστική πολιτική. Η στρατηγική που θέτουμετώρα σε εφαρμογή περιλαμβάνει μέτρα που αξιοποιούν εθνικούς και ευρωπαϊκούςπόρους και δίνει έμφαση στους νέους και τα νέα ζευγάρια. Ο λόγος για τον οποίοεπελέγη αυτή η πολιτική είναι ότι οι νέοι αντιμετωπίζουν εντονότερο πρόβλημα,δυσκολεύονται να φύγουν από την πατρική στέγη και έχουν επίσης δυσκολίαπρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα για λήψη στεγαστικού δανείου. Εν πάσηπεριπτώσει, το κράτος κάνει μια νέα αρχή στη στεγαστική πολιτική εξαντλώνταςτις δυνατότητες που υπάρχουν προς το παρόν για το συγκεκριμένο ζήτημα. Τίποταόμως δεν αποκλείει ότι στο μέλλον δεν θα προστεθούν επιπλέον δράσεις.

2. Και τι περιμένετε να αλλάξει μεαυτό το πρόγραμμα;

Διευκολύνονται βασικά τα νέα ζευγάρια για να έχουν μια πρόσβαση σε προσιτή και ποιοτική στέγη. Δίνεται ακόμα μεγαλύτερη σημασία, πέρα από το στεγαστικό επίδομα, σε όσους ιδιαίτερα νέους έχουν χαμηλό εισόδημα και αυξημένες ανάγκες. Προστίθενται άλλοι136.000 ωφελούμενοι οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ιδιόκτητηστέγη με χαμηλότοκα (ή άτοκα) στεγαστικά δάνεια ή να μισθώσουν κατοικίες μεχαμηλά ενοίκια. Στηρίζονται έτσι στο ξεκίνημα της ζωής τους οι νέοι και οιοικογένειές τους και με αυτόν τον τρόπο γίνεται μια ακόμα προσπάθεια για τηναντιμετώπιση του δημογραφικού.

Η αξιοποίηση αδρανούς ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας έχει προφανή οικονομικά καικοινωνικά οφέλη για τους δικαιούχους των προγραμμάτων, τους ιδιοκτήτες τωνακινήτων (ιδιώτες και Δημόσιο/ΔΥΠΑ), την οικοδομική και γενικότερηεπιχειρηματική δραστηριότητα.

Επιπλέον,υποστηρίζονται και οι ιδιοκτήτες παλαιών ακινήτων που δεν έχουν την οικονομικήδυνατότητα να ανακαινίσουν τα σπίτια τους, τα οποία με τον τρόπο αυτό θαεπιστρέψουν στην αγορά.

3. Πότε θα ξεκινήσει η εφαρμογή τωνμέτρων; Χρειάζεται να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο για να εφαρμοστούν;

Ορισμένα θα ξεκινήσουν άμεσα, για άλλα έχει ξεκινήσει η προετοιμασία προκειμένου νατεθούν σταδιακά σε εφαρμογή από το 2023. Για παράδειγμα άμεσα θα αυξηθεί κατά 50 % το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, όπως και το επίδομα στέγασης για τουςμαθητές στις Σχολές της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) που φοιτούν μακρυά από τον τόπο κατοικίαςτους. Επίσης, το πρόγραμμα «Κάλυψη» (μέσω του οποίου θα νοικιαστούν από τοΔημόσιο και θα διατεθούν σε φτωχότερα νέα ζευγάρια, ιδιωτικές κατοικίες πουσυμμετείχαν στο πρόγραμμα «Εστία» για τη στέγαση μεταναστών), θα ξεκινήσει στις αρχές του 2023 όταν θα είναι διαθέσιμες οι κατοικίες και θα έχουν ολοκληρωθεί τυχόν επισκευές. Από το 1ο τρίμηνο του 2023 θα ξεκινήσει η χορήγηση των χαμηλότοκων δανείων για αγορά κατοικίας από νέους. Αντίστοιχα, τα προγράμματαγια την αξιοποίηση της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας χρειάζονται χρόνο γιαωρίμανση και εφαρμογή. Όλα τα προγράμματα θα ξεκινήσουν πάντως εντός του 2023.Σε ό,τι αφορά το θεσμικό πλαίσιο, οι βάσεις τέθηκαν σε σημαντικό βαθμό με το νόμο 4921/2022 «Δουλειές ξανά» που επέκτεινε τις αρμοδιότητες της ΔΥΠΑαναφορικά με τη στεγαστική πολιτική και την εξόπλισε με νέα εργαλεία για τηναξιοποίηση της περιουσίας και των αποθεματικών της. Για την υλοποίηση τωνπρογραμμάτων θα χρειαστεί η έκδοση υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεις του ΔΣ της ΔΥΠΑ για προκήρυξη διαγωνισμών ή αποφάσεις προκήρυξης των συγχρηματοδοτούμενων (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης) προγραμμάτων. Σε κάποιες περιπτώσεις θα χρειαστούν καιπεραιτέρω νομοθετικές παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του όλου εγχειρήματος.

4. Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότιχαρίζετε τη δημόσια περιουσία σε μεγαλοεργολάβους με την κοινωνική αντιπαροχή.Τι απαντάτε;

Μετο νέο θεσμό της «κοινωνικής αντιπαροχής», διατίθεται η αδρανής ακίνητηπεριουσία του δημοσίου, χωρίς να χάνεται η κυριότητα της γης, σε μακροχρόνιεςπαραχωρήσεις προς ιδιώτες που εξασφαλίζουν με συμβατικές υποχρεώσεις τηνκατασκευή σύγχρονων κατοικιών οι οποίες θα διατεθούν με φθηνά ενοίκια.Πρόκειται για την πιο διαδεδομένη πρακτική κοινωνικής στέγης που έχειεξασφαλίσει το 20-25% των ακινήτων πχ στην Αυστρία ή την Ολλανδία ναδιατίθενται με ρυθμισμένα χαμηλά ενοίκια. Παρόμοιες πρωτοβουλίες έχουναναληφθεί και στη σοσιαλιστική Ισπανία. Δεν το γνωρίζουν άραγε αυτοί που ασκούνεύκολη κριτική;

Μετην κοινωνική αντιπαροχή το Δημόσιο εισφέρει ακίνητα που δεν χρησιμοποιεί και μένουν αναξιοποίητα, οι ιδιώτες μετά από διαγωνισμό αναλαμβάνουν με δικές τουςδαπάνες και με κρατικές προδιαγραφές, να χτίσουν σπίτια με την υποχρέωση τα μισάνα διατεθούν για εμπορική αξιοποίηση) και τα υπόλοιπα μισά σε χαμηλές τιμές γιακοινωνική στέγαση. Έτσι εξασφαλίζεται φθηνή στέγη για τους δικαιούχους,αξιοποιείται η περιουσία του Δημοσίου και ιδιαίτερα της ΔΥΠΑ, κινείται ηοικοδομή και εγκαταλείπεται η πρακτική του «γκέτο» των εργατικών κατοικιών. Εννοείταιότι το Δημόσιο θα συνεχίσει και πάλι να έχει το βασικό λόγο στην αξιοποίηση τηςπεριουσίας του την επόμενη ημέρα, όπως γίνεται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκέςχώρες. Οι ιδιώτες θα είναι απλώς ένα όχημα για την ταχύτερη προσφορά κοινωνικής στέγης. Από όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ κατάλαβε ότι χαρίζουμε την περιουσία του Δημοσίου.

Εκείνο που πραγματικά αποτελεί άλμα σε λογικό κενό είναι η επισήμανση ότι με ταστεγαστικά δάνεια για τη νέα γενιά, η κυβέρνηση «φέρνει τον εφιάλτη των κόκκινων δανείων και του πτωχευτικού νόμου στους νέους». Δηλαδή τι προτείνουν; Να απαγορευθεί η χορήγηση δανείων επειδή ορισμένα από αυτά μπορεί στο μέλλον νακοκκινήσουν; !

5. Ποιο το όφελος για τα νέα ζευγάριαπου θα ενταχθούν στο πρόγραμμα χορήγησης στεγαστικών δανείων;

Πρακτικά όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό, θα πληρώνουν δόση στεγαστικού δανείου που θα είναι πολύ χαμηλότερη από το ενοίκιο που αντιστοιχεί στο σπίτι που επέλεξαν, καθώς το επιτόκιο με τα σημερινά δεδομένα είναι συμβολικό: με τα σημερινά δεδομένα είναι στο 1 % αλλά σε κάθε περίπτωση θα αντιστοιχεί στο ένα τέταρτοτων εμπορικών επιτοκίων. Και πάντως μηδενικό για τρίτεκνες και πολύτεκνεςοικογένειες. Το κυριότερο, με την αποπληρωμή του δανείου θα αποκτήσουν τηνιδιοκτησία του σπιτιού. Επιπλέον, το δάνειο θα καλύπτει υψηλότερο ποσοστό της εμπορικής αξίας του ακινήτου (90 %) σε σχέση με τα στεγαστικά δάνεια τωντραπεζών που καλύπτουν συνήθως έως το 80 %. Αυτό σημαίνει ότι η ιδιωτικήσυμμετοχή που πρέπει να συνεισφέρουν οι νέοι μειώνεται στο 10 % της αξίας τουσπιτιού αντί για 20 % που προβλέπεταιστις συμβάσεις των τραπεζικών στεγαστικών δανείων.

Τέλοςμε το πρόγραμμα αυτό αποκτούν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό νοικοκυριά πουυπό κανονικές συνθήκες δύσκολα θα πληρούσαν τα τραπεζικά κριτήριαχρηματοδότησης, όπως για παράδειγμα μισθωτοί με μηνιαίο καθαρό εισόδημα ίσο με715 ευρώ το μήνα.

Με άλλα λόγια, ένα νέο ζευγάρι που αγοράζει ένα σπίτι αξίας 100.000 € θα πληρώνει μηνιαία δόση 275 -285 ευρώ αντί για 415 ευρώ που είναι η δόση για το ίδιο σπίτιμε τα τρέχοντα επιτόκια της αγοράς. Το ετήσιο όφελος στην περίπτωση αυτή είναι1680 ευρώ.

6. Γιατί βάλατε το ηλικιακό όριο στα39 έτη και όχι υψηλότερα; Αν ο ένας είναι πάνω από 39 ετών, ισχύει τοπρόγραμμα;

Δίνουμε έμφαση στην στεγαστική αποκατάσταση των νέων, που αντιμετωπίζουν και τομεγαλύτερο πρόβλημα. Κεντρικός στόχος της κυβέρνησης είναι η αντιμετώπιση του δημογραφικού και η έλλειψη στέγης είναι ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για τηδημιουργία οικογένειας. Για το λόγο αυτό άλλωστε τα προγράμματα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δίνουν προτεραιότητα στους πολύτεκνους καιτους τρίτεκνους. Αρκεί για τη λήψη του δανείου ο ένας από τους δύο να είναι 25-39 ετών.

7. Το πρόγραμμα χορήγησης στεγαστικώνδανείων προβλέπει πλαφόν 150.000 ευρώ στο ύψος του δανείου. Θεωρείτε το όριοαυτό ρεαλιστικό; Υπάρχουν σπίτια σε αυτό το επίπεδο τιμών;

Σε δεκάδες περιοχές των αστικών κέντρων αλλά και στην περιφέρεια υπάρχουν διαθέσιμα ακίνητα σε αυτήν την τάξη μεγέθους που μπορούν να καλύψουν τιςστεγαστικές ανάγκες των νέων. Ενδεικτικά: οι αντικειμενικές αξίες στην ΑγίαΠαρασκευή κυμαίνονται από 1500-2050 ευρώ ανά τετραγωνικό, στο Μαρούσι 1500-2300ευρώ, στην Πεύκη 1300-2250 ευρώ, στο 4ο Δημοτικό Διαμέρισμα Θεσσαλονίκης (Τούμπα) 1250 – 1550 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι οι αντικειμενικές αξίες αφορούννεόδμητα ακίνητα ενώ το πρόγραμμα των στεγαστικών δανείων αφορά ακίνητακατασκευασμένα έως το 2007, οι αξίες των οποίων είναι προφανώς χαμηλότερες σε σχέση με τα νεόδμητα.

Προφανώς υπάρχουν πολύ ακριβότερα ακίνητα, ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε νακάνουμε με ένα κοινωνικό πρόγραμμα για τη διευκόλυνση της απόκτησης στέγης, πουστόχο έχει να απαλλάξει τους νέους από σημαντικά κόστη, αβεβαιότητες και προβλήματα. Το όριο των 150.000 ευρώ είναι η χρυσή τομή ανάμεσα στα όρια πουθέτει η αγορά και την ανάγκη να ενταχθούν στο πρόγραμμα όσο το δυνατόν περισσότεροι ωφελούμενοι.

8. Λέτε ότι οι ωφελούμενοι από τοπρόγραμμα στεγαστικών δανείων θα είναι 10.000 και τα δάνεια θα φθάνουν μέχρι150.000 ευρώ. Πώς ισχύει αυτό, δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματοςείναι 500 εκατ. ευρώ; Μπορούν να ωφεληθούν τόσοι πολλοί;

Η απάντηση είναι απλή: ο αριθμός των 10.000 αναφέρεται στους ωφελούμενους τουπρογράμματος. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους και νέα ζευγάρια, που σημαίνειότι σε ένα σπίτι, για το οποίο θα ληφθεί ένα δάνειο, θα κατοικήσουνπερισσότεροι από ένας, άρα για κάθε δάνειο οι ωφελούμενοι θα είναι περισσότεροιαπό ένας. Επιπλέον το ποσό των 150.000 ευρώ είναι το ανώτατο όριο του δανείου.Δεν θα εξαντλούν όλα τα δάνεια το πλαφόν. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτή είναι ηπρώτη φάση του προγράμματος. Σε περίπτωση εξάντλησης των πόρων, το πρόγραμμα θαδιευρυνθεί.

9.Μπορεί ένας πολίτης με εισόδημα10.000 ευρώ το χρόνο να πάρει δάνειο 150.000 ευρώ;

Μέχριτώρα, πράγματι ένας πολίτης με εισόδημα 10.000 ευρώ το χρόνο είχε δυσκολία ναπάρει τέτοιο δάνειο. Με τα χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια μπορούν οισυγκεκριμένοι πολίτες να πάρουν δάνειο του οποίου η δόση στις περισσότερεςπεριπτώσεις θα είναι μικρότερη από το ενοίκιο που ήδη πληρώνουν. Σημειώνουμεκαι πάλι ότι ένας νέος ο οποίος θα πάρει δάνειο 100.000 ευρώ θα πληρώνειμηνιαία δόση 275 ευρώ κρατώντας τελικά την κυριότητά του στο σπίτι.

10. Τα προγράμματα για παροχή δανείωνκαι οι επιδοτήσεις για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, μπορούννα λειτουργήσουν συνδυαστικά;

Ηαπάντηση είναι ναι. Το πρόγραμμα των χαμηλότοκων δανείων μπορεί κάλλιστα να συνδυαστεί με το πρόγραμμα «Εξοικονομώ και Ανακαινίζω» για νέους. Άρα να γίνουνπερισσότερο ευρείας κλίμακας παρεμβάσεις.

11.Το πρόγραμμα των 200 εκατ. ευρώ με χρηματοδότησηαπό ευρωπαϊκούς πόρους, πόσο σίγουροι είστε ότι θα εφαρμοστεί;

Ήδη είναι ενταγμένη στο Ταμείο Ανάκαμψης μια σχετική δράση που παρουσιάστηκε. Στηριζόμενοι στο πνεύμα αυτής της δράσης (αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν σε ιδιώτες τα οποίαδιατίθενται στο Δημόσιο προκειμένου να τα ανακαινίσει, πληρώνοντας φυσικά το ίδιοτο Δημόσιο το σχετικό ενοίκιο στους ιδιώτες) θα διατεθούν μετά από την ολοκλήρωσητων σχετικών συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κονδύλια 200 εκατ. ευρώ πουαντιστοιχούν ήδη στο υπουργείο Εργασίας για την πραγματοποίηση αυτής της δράσης,από την οποία θα βγουν ωφελημένοι 10.000 νέοι και ζευγάρια 25-39 ετών.

12.Ποια είναι τα προγράμματα στα οποίαμπορούν να συμμετάσχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων;

Οι ιδιοκτήτες έχουν πολλαπλά οφέλη. Οι ιδιοκτήτεςπ.χ. που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Κάλυψη» θα έχουν εγγυημένο εισόδημα απότο μίσθωμα που θα καταβάλει το κράτος, για τις κατοικίες τους, οι οποίες θα διατεθούν σε νέους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Το κράτοςαναλαμβάνει επίσης τις επισκευές.

Από την άλλη, το πρόγραμμα μαζικής αξιοποίησης κλειστών ιδιωτικών κατοικιώνπροβλέπει ότι οι ιδιοκτήτες τους θα τις παραχωρήσουν για τουλάχιστον 5 χρόνιαστο κράτος, το οποίο θα αναλάβει να τις ανακαινίσει και θα τις διαθέσει σενέους και νέα ζευγάρια.

Μετο πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Ενοικιάζω» οι ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών θα επιδοτηθούν για να τις ανακαινίσουν με προϋπόθεση να τις διαθέσουν για μίσθωση τουλάχιστον 3 ετών.

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω» τέλος, προβλέπει συνδυασμό επιδότησης καιάτοκου ή χαμηλότοκου δανεισμού σε νέους για την ανακαίνιση και την ενεργειακήαναβάθμιση κατοικιών που ιδιοκατοικούν.

13. Τι προβλέπει ειδικότερα τοπρόγραμμα Ανακαινίζω – Ενοικιάζω; Και σε τι διαφέρει από το Εξοικονομώ;

Δεν είναι πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης, είναι πρόγραμμα ανακαίνισης χωρίς να αποκλείεται η ενεργειακή αναβάθμιση. Και δεν είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ. Θαχρηματοδοτείται από το ΠΔΕ. Ιδιοκτήτες κενών κατοικιών έως 100 τ.μ. σε αστικάκέντρα θα λάβουν επιδότηση έως 40 % για εργασίες ανακαίνισης των κατοικιών, (ύψουςέως 10.000 ευρώ) οι οποίες θα πρέπει στη συνέχεια να νοικιαστούν τουλάχιστονγια τρία έτη. Κάθε δικαιούχος μπορεί να κάνει αίτηση για μία μόνο κατοικία καιπρέπει να οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 40.000€ και ακίνητη περιουσίαέως 300.000€. Με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που θα εφαρμοστούν, θα πριμοδοτούνται όσοι έχουν μικρότερη ακίνητη περιουσία και ζητούν μικρότερη ενίσχυση από τημέγιστη.

14. Γιατί αυξάνετε το όριο της GoldenVisa στις 500.000 ευρώ;

Με τις συνθήκες που επικρατούν στην κτηματαγορά και την άνοδο των τιμών, το όριοπου υπήρχε ως τώρα (250.000 ευρώ) αφαιρούσε από την μισθωτική αγορά ακίνητα πουαπευθύνονται στα μεσαία εισοδηματικά στρώματα. Η εισαγωγή κεφαλαίων και μάλισταγια επενδύσεις στην κτηματαγορά είναι επιθυμητή, όμως οι επιπτώσεις στη μεσαίατάξη είναι ανεπιθύμητες. Για το λόγο αυτό το όριο προσαρμόζεται σε επίπεδο πουοι επενδυτές θα πρέπει να στοχεύσουν σε πιο ακριβές κατασκευές. Σε κάθεπερίπτωση διασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθείκαι εκκρεμούν, οι οποίες θα καλυφθούν. Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν από 1.1.2023.

15. Γιατί δεν λαμβάνετε μέτρα για τονπεριορισμό των βραχυχρόνιων μισθώσεων;

Τοθέμα αυτό εξετάζεται από την κυβέρνηση. Οι όποιες κινήσεις πρέπει να είναισίγουρα προσεκτικές επειδή η αγορά αυτή τα τελευταία χρόνια είχε και έχεισυνεχή σκαμπανεβάσματα. Μέχρι στιγμής κρίθηκε ότι μετά από δυο χρόνια πανδημίας,με τις αναταράξεις που δημιούργησε στον ευρύτερο κλάδο δεν θα ήταν σκόπιμη ηάμεση λήψη μέτρων μέχρι να υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Σε κάθε περίπτωση σεπρώτη φάση θα ρυθμιστούν οι επιχειρηματικές βραχυχρόνιες μισθώσεις που γίνονταιαπό επενδυτές προκαλώντας αθέμιτο ανταγωνισμό.

16. Σε ποιες κατηγορίες απευθύνεται τονέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω» και με ποιες προϋποθέσεις μπορεί ναενταχθεί ένας ενδιαφερόμενος;

Το«Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» είναι ένα πρόγραμμα για την ενεργειακήαναβάθμιση και ανακαίνιση κατοικιών για τη νέα γενιά, από 18-39 ετών. Οπροϋπολογισμός του προγράμματος είναι 350 εκατ. ευρώ και εκτιμούμε ότι θααναβαθμιστούν ενεργειακά περισσότερες από 20.000 κατοικίες νέων. Το πρόγραμμαπεριλαμβάνει δύο ενότητες: το «Εξοικονομώ για Νέους» και το «Ανακαινίζω γιαΝέους». Στο «Εξοικονομώ για Νέους» οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν ετήσιοοικογενειακό εισόδημα έως 50.000 ευρώ. Το ακίνητο πρέπει να είναι ιδιόκτητο ήιδιοκατοικούμενο ή να υπάρχει πλήρης κυριότητα ή αν ο ωφελούμενος το ενοικιάζεισε τρίτους, να έχει την επικαρπία του ακινήτου.

Στο«Ανακαινίζω για Νέους» που παρέχει χαμηλότοκα δάνεια μέχρι 7.000 ευρώ γιαεργασίες αναβάθμισης της κατοικίας οι δικαιούχοι πρέπει να καλύπτουν το ίδιοεισοδηματικό όριο με το «Εξοικονομώ», προβλέπεται ωστόσο επιπλέον επιδότησηύψους 3.000 ευρώ για όσους έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ.Το ακίνητο πρέπει να είναι ιδιόκτητο ή ιδιοκατοικούμενο ή αν ο ωφελούμενος τοενοικιάζει σε τρίτους να έχει την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου.

17. Ποιο είναι το όφελος για όσουςενταχθούν στα προγράμματα αυτά;

Στο «Εξοικονομώ για Νέους» ο επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι έως 25.000 ευρώ και τοποσοστό επιδότησης κυμαίνεται από 50% έως 90%. Για την κάλυψη της ίδιαςσυμμετοχής παρέχεται άτοκος δανεισμός. Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις είναι ηαντικατάσταση κουφωμάτων, η εξωτερική θερμομόνωση, τα συστήματα θέρμανσης -ψύξης, τα συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης, τα συστήματα smart home και οιοικιακές ηλεκτρικές συσκευές.

Στο «Ανακαινίζω για Νέους» ο επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι έως 10.000 ευρώ και τοποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 30% για όλους. Για την κάλυψη της ίδιαςσυμμετοχής παρέχεται χαμηλότοκος δανεισμός έως 7.000 ευρώ. Αντίστοιχα από τοπρόγραμμα αυτό επιδοτείται η ανακαίνιση χώρων μπάνιου και κουζίνας, ηαντικατάσταση της πόρτας εισόδου, η αντικατάσταση και οι επισκευές ηλεκτρικώνκαι υδραυλικών εγκαταστάσεων, η αντικατάσταση επιφανειών πατωμάτων, ταεπιχρίσματα και οι επισκευές δομικών στοιχείων.

18. Τι προβλέπεται για το φοιτητικόστεγαστικό επίδομα;

Όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, πλέον, από τα 1.000ευρώ, το στεγαστικό επίδομα αυξάνεται στα 1.500 ευρώ, αύξηση 50%. Αυξάνεται στα2.000 ευρώ σε όλες τις περιπτώσεις φοιτητών που συγκατοικούν. Υπενθυμίζεταιότι, βάσει εξαγγελίας του Πρωθυπουργού στην περυσινή Διεθνή ΈκθεσηΘεσσαλονίκης, η οποία εφαρμόστηκε αμέσως, το φοιτητικό στεγαστικό επίδομαεφαρμόζεται στους φοιτητές, αλλά και στους σπουδαστές των δημοσίων ΙΕΚ, ως έναμέτρο πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης, το οποίο επενδύει στην εκπαίδευσηκαι στη νέα γενιά. Οι δικαιούχοι του διευρυμένου επιδόματος υπολογίζονται σεπερίπου 50.000 φοιτητές και σπουδαστές. Το μέτρο αυτό θα ισχύσει αναδρομικά,δηλαδή οι πρώτοι ωφελούμενοι θα είναι οι φοιτητές και οι σπουδαστές του ακαδημαϊκούέτους και του έτους κατάρτισης 2021-2022. Για τον σκοπό αυτόν έχει αυξηθεί οπροϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, μεένα επιπλέον κονδύλι που ξεπερνάει τα 25 εκατομμύρια ευρώ, με το συνολικόπροϋπολογισμό για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα να ξεπερνάει τα 75εκατομμύρια ευρώ.

19. Με ποιον τρόπο θα στηριχθείπεραιτέρω η φοιτητική στέγη;

Στην κατεύθυνση της στήριξης των φοιτητών μας και της φοιτητικής στέγης, κινείταικαι η πρωτοβουλία για τη δημιουργία νέων σύγχρονων φοιτητικών εστιών σε πέντε Πανεπιστήμια της χώρας: Θράκη,Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Δυτική Αττική και Κρήτη. Πρόκειται για τμήμα ενόςσυνολικού μεταρρυθμιστικού σχεδίου για την ανώτατη εκπαίδευση, εν προκειμένωμέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Πρόκειται για την κατασκευή άνωτων 8.150 κλινών και συνολικό εκτιμώμενο κόστος, το οποίο υπερβαίνει τα 540εκατομμύρια ευρώ. Πρώτος στόχος, η στήριξη των δημόσιων πανεπιστημίων τηςχώρας, λαμβάνοντας υπόψη ανάγκες σε αστικές περιοχές, όπως το ΠανεπιστήμιοΔυτικής Αττικής, σε ακριτικές περιοχές, όπως το Δημοκρίτειο Θράκης και τοΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, σε τουριστικές περιοχές με πολύ μεγάλη ζήτησησε ακίνητα, όπως το Πανεπιστήμιο Κρήτης και στην ηπειρωτική χώρα, στηνενδοχώρα, όπως είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Δεύτερος στόχος είναι η μέριμναεξασφάλισης συνθηκών διαβίωσης των φοιτητών των Ιδρυμάτων μας, με την κάλυψητων αναγκών στέγασης. Και τρίτος στόχος είναι η ολιστική προσέγγιση για τηναναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας. Με τα μέτρα αυτά και μετην κατασκευή νέων φοιτητικών εστιών, διευκολύνεται η πρόσβαση στην ανώτατηεκπαίδευση σε φοιτητές που προέρχονται από πιο χαμηλά οικονομικά στρώματα. Ταυτόχρονα, βοηθούν ουσιαστικά τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πανεπιστημιακήςκοινότητας και υψηλού επιπέδου δομών, που λειτουργούν αθροιστικά στο συνολικόεκπαιδευτικό αποτέλεσμα των Ιδρυμάτων μας.

Πηγή: e-forologia.gr