Συνεργάτες

Ο Αξιόπιστος Συνεργάτης – στην επιχείρησή σου, και ΕΠΩΝΥΜΟΣ

H εταιρία μας αξιοποιώντας την μακρόχρονη εμπειρία της στην άσκηση συμβουλευτικής δραστηριότητας και οργάνωση των επιχειρήσεων αναλαμβάνει την εποπτεία και υλοποίηση μηχανογραφικών έργων για τους πελάτες της.

Με χρήση του πλέον σύγχρονου λογισμικού της EpsilonNet και σε συνεργασία με την Technolife, πιστοποιημένο Pylon integrator της EpsilonNet, υλοποιεί με αυστηρά κριτήρια και υψηλά standards μηχανογραφικά έργα κάθε μεγέθους, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα των επαγγελματικών δραστηριοτήτων όπως βιομηχανία, βιοτεχνία, εμπόριο, υπηρεσίες κλπ.

Η παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση και η άμεση ποιοτική υποστήριξη για την ομαλή μηχανογραφική λειτουργία των εταιριών είναι βασικός κανόνας που τηρείται με σχολαστική επιμέλεια και βασίζεται στην βαθιά γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα των ομάδων υλοποίησης.

hubspot
guardian
wired
forbes