Φοροτεχνικά

Καθοδήγηση και Διαχείριση ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ γιατί κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα αποφύγεις!

Το τμήμα των φοροτεχνικών υπηρεσιών του γραφείου μας εξειδικεύεται στην παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών με συνέπεια, ακεραιότητα και ποιότητα. Διαθέτουμε τις γνώσεις, τα εργαλεία και την εμπειρία για να ανταποκρινόμαστε άμεσα και αποτελεσματικά στις ανάγκες του κάθε πελάτη μας λειτουργώντας μέσα σε ένα πλήρως μηχανογραφημένο περιβάλλον. Παρακολουθούμε σε συνεχή βάση τη νομοθεσία και τις διατάξεις, ώστε να μπορούμε ανά πάσα στιγμή να σας κατατοπίσουμε για την κάθε αλλαγή που σας αφορά.
Καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες κάθε επιχείρησης σε θέματα φοροτεχνικού χαρακτήρα, το γραφείο μας παρέχει:

 • Διεκπεραίωση όλων των φορολογικών υποχρεώσεων νομικών και φυσικών προσώπων.
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη της μορφής της εταιρίας ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.
 • Υποστήριξη του πελάτη κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων.
 • Εκπροσώπηση σε φορολογικά θέματα στις αρμόδιες υπηρεσίες .
 • Παροχή εξειδικευμένων συμβούλων σε φορολογικά ζητήματα τόσο νομικών όσο και φυσικών προσώπων.
 • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιριών και έλεγχος της εναρμόνισης τους με τη φορολογική νομοθεσία.
 • Καθοδήγηση σε θέματα εφαρμογής νέων φορολογικών διατάξεων.
 • Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων.
 • Ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων.
 • Φορολογική υποστήριξη σε θέματα μεγάλης ακίνητης περιουσίας και αγοραπωλησίας ακινήτων.
hubspot
guardian
wired
forbes