Λογιστικά

Εμπιστοσύνη , Πληρότητα, Ακρίβεια… με λίγα λόγια, ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ.

Ασχολούμαστε με θέματα λογιστικής και φοροτεχνικής κάλυψης, με την παροχή υπηρεσιών νομικών συμβουλών, τη συγχώνευση, απορρόφηση και μετατροπή των υφιστάμενων επιχειρήσεων σε όλα τα οικονομικά επίπεδα.
Το χαρακτηριστικό που διακρίνει την εταιρεία μας είναι πως με τον ίδιο σεβασμό αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη ή μια μικρή επιχείρηση, ένα φυσικό ή ένα νομικό πρόσωπο εφαρμόζοντας με προσοχή και με κάθε λεπτομέρεια την λογιστική επιστήμη στην πράξη.
Οι αυξημένες ανάγκες κάθε μορφής επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τις ραγδαίες εξελίξεις που βιώνουμε καθημερινά απαιτούν γνώση, εμπειρία, συνέπεια και υπευθυνότητα.
Με πολυετή εμπειρία στο χώρο, το φορολογικό πλάνο κάθε πελάτη μας έρχεται ως αποτέλεσμα της βαθιάς γνώσης της επιχείρησης, του περιβάλλοντος αλλά και των συγκεκριμένων επιχειρηματικών στόχων και αναγκών. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η επίτευξη προστασίας των δεδομένων του πελάτη μέσω της ταυτόχρονης τήρησης ηλεκτρονικού και χειρόγραφου αρχείου. Έτσι λοιπόν καθημερινά φροντίζουμε να είμαστε δίπλα στον πελάτη αντιμετωπίζοντας τον σαν μοναδική οντότητα προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο φάσμα ποιοτικών υπηρεσιών.
Λογιστικές Υπηρεσίες
Στον τομέα αυτό το λογιστικό μας γραφείο σας παρέχει:

  • Ενημέρωση και τήρηση απλογραφικών (Β’ κατηγορίας) και διπλογραφικών (Γ’ κατηγορίας) λογιστικών βιβλίων (Εμπορική και Λογιστική Διαχείριση).
  • Ανάλυση και σύνταξη οικονομικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
  • Έλεγχοι οικονομικών καταστάσεων εταιριών για λογαριασμό των μετόχων και των εταίρων τους.
  • Μηνιαία ανάλυση αποτελεσμάτων και χάραξη οικονομικής πολιτικής.
  • Διαρκής παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης και έγκαιρη ενημέρωση του επιχειρηματία για τις όποιες κινήσεις πρέπει να ακολουθήσει.
  • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες Μισθοδοσίας
hubspot
guardian
wired
forbes