Finance

Τέλος εποχής για τις φορολογικές δηλώσεις από το 2025

Ολα τα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 θα είναι προσυμπληρωμένα από την εφορία.

Περίπου 8,5 εκατ. φορολογούμενοι θα λαμβάνουν από το 2025 εκκαθαριστικό χωρίς την υποβολή φορολογικής δήλωσης. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρειασθεί, εκτός και αν το επιθυμούν οι ίδιοι ή εάν υπάρχει κάποια μεταβολή που δεν γνωρίζει η εφορία, να ασχοληθούν με τη φορολογική τους δήλωση. Ολα θα είναι προσυμπληρωμένα όχι μόνο στο βασικό έντυπο της φορολογικής τους δήλωσης (Ε1) αλλά και στο έντυπο Ε3 για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και στο Ε2 για όσους έχουν εισοδήματα από ακίνητη περιουσία.

Από την εποχή της ταχυδρόμησης της φορολογικής δήλωσης μέσω των ΕΛΤΑ και τη μετέπειτα προαιρετική ηλεκτρονική υποβολή χωρίς όμως προσυμπληρωμένους κωδικούς ούτε για τις αποδοχές, φθάσαμε στο 2012 που αποφασίσθηκε η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή για όλους σχεδόν πλην συνταξιούχων, ενώ το 2013 επεκτάθηκε στο σύνολο των φορολογουμένων.

Από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι και όπως σημειώνουν από το οικονομικό επιτελείο, το επόμενο έτος θα είναι εφικτή για τους περισσότερους φορολογούμενους αν όχι για όλους η προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων.

Στο πλαίσιο αυτό η ΑΑΔΕ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις φετινές φορολογικές δηλώσεις όπου το βασικό έντυπο Ε1 θα είναι προσυμπληρωμένο για περίπου 1.000.000 μισθωτούς και συνταξιούχους. Ουσιαστικά η φετινή διαδικασία θα αποτελέσει την πρόβα για να διαπιστωθεί εάν όλα κινούνται με βάση τον σχεδιασμό και να επιλυθούν τα όποια προβλήματα ανακύψουν.

Περίπου 8,5 εκατ. φορολογούμενοι δεν θα ασχολούνται πλέον με τις δηλώσεις, εκτός εάν υπάρχει μεταβολή που δεν γνωρίζει η εφορία.

Σημειώνεται ότι η φορολογική διοίκηση λαμβάνει στοιχεία σήμερα που αφορούν τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις, τόκους καταθέσεων, φόρους που έχουν παρακρατηθεί, τα στοιχεία για κατοικίες και οχήματα, δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, δάνεια και πιστωτικές κάρτες, στοιχεία καταναλωτικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν καθώς και συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα.

Ηλεκτρονικά βιβλία

Φέτος με το «κλείδωμα» των δηλώσεων ΦΠΑ (εσόδων και εξόδων) η φορολογική διοίκηση θα έχει και όλα εκείνα τα δεδομένα που απαιτούνται για την πλήρη αυτοματοποίηση του εντύπου Ε3 για όσους έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Ουσιαστικά, τα ηλεκτρονικά βιβλία έχουν συμβάλει στην αυτοματοποίηση των δηλώσεων καθώς και στον καλύτερο έλεγχο των συναλλαγών των επιχειρήσεων. Με την ηλεκτρονική τιμολόγηση, που όπως όλα δείχνουν θα γίνει υποχρεωτική από το 2025, η εφορία θα έχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, βάζοντας ένα τέλος στη γραφειοκρατία.

• Εντυπο Ε3 για επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3), η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ήδη προσυμπληρώνει κατηγορίες εσόδων και εξόδων με ποσά στους σχετικούς κωδικούς των αντίστοιχων πινάκων βάσει των δεδομένων που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDΑΤΑ της ΑΑΔΕ. Εφόσον δεν έχει προηγηθεί χαρακτηρισμός των σχετικών εξόδων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDΑΤΑ, όλα τα έξοδα προσυμπληρώνονται στον κωδικό 585 («Διάφορα Λειτουργικά Εξοδα). Η ορθή και ακριβής συμπλήρωση του εντύπου Ε3 συνιστά υποχρέωση και ευθύνη του φορολογουμένου. Η προσυμπλήρωση των κωδικών του εντύπου Ε3 έχει ως σκοπό τη διευκόλυνση του φορολογουμένου και δεν είναι δεσμευτική για αυτόν. Τα προσυμπληρωμένα ποσά στους κωδικούς του εντύπου Ε3 μπορούν να τροποποιούνται από τον φορολογούμενο. Στις περιπτώσεις συζύγων και φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, το νέο έντυπο Ε3 υποβάλλεται για καθένα από τους συζύγους/μέλη συμφώνου συμβίωσης όπου αυτό απαιτείται για τα επιμέρους εισοδήματά τους.

• Εντυπο Ε2, εισοδήματα από ακίνητα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η προσυμπλήρωση του εντύπου Ε2 για τα εισοδήματα που προκύπτουν από ακίνητα. Καθώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει η βάση δεδομένων που παρακολουθεί τις μεταβολές στα μισθώματα. Συγκεκριμένα, εντός του έτους μπορεί να αυξάνονται τα μισθώματα για παράδειγμα 5%, κάτι το οποίο δεν «βλέπει» η ΑΑΔΕ. Στόχος είναι να δημιουργηθεί νέα εφαρμογή που θα δηλώνονται μηνιαίως όλες οι αναπροσαρμογές μισθωμάτων και ενδεχομένως στα τέλη Ιανουαρίου κάθε έτους μια δήλωση οριστικοποίησης των εισοδημάτων.

Ενοίκια

Για τις περιπτώσεις που δεν μεταβάλλονται τα ενοίκια η φορολογική διοίκηση έχει ήδη τα στοιχεία. Συγκεκριμένα, οι ηλεκτρονικές εφαρμογές για την υποβολή δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης καθώς και η ηλεκτρονική εφαρμογή του Taxisnet για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων έχουν ήδη διασυνδεθεί. Με τον τρόπο αυτό τα ενοίκια που έχουν ήδη συμπληρωθεί στις δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακινήτων μπορούν να μεταφερθούν αυτόματα και θα προσυμπληρωθούν σε αντίστοιχους κωδικούς στο έντυπο Ε2, της αναλυτικής κατάστασης μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας, αλλά και στο βασικό έντυπο Ε1, της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Με τις αλλαγές αυτές στις φορολογικές δηλώσεις του 2025 (εισοδήματα 2024) η φορολογική διοίκηση θα προχωρήσει στην αυτόματη προσυμπλήρωση των ποσών των εισπραχθέντων ενοικίων στα έντυπα Ε1 των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και στα συνοδευτικά έντυπα Ε2 των αναλυτικών καταστάσεων μισθωμάτων.

Πηγή: kathimerini.gr