Uncategorized

Τέλη κυκλοφορίας: Αναλογική καταβολή για το 2021 κατά την άρση ακινησίας και παροχή οδηγιών

Με την εγκύκλιο Ε.2105/18.05.2021 της ΑΑΔΕ παρέχονται οδηγίες σχετικά με την αναλογική καταβολή των τελών κυκλοφορίας κατά την άρση ακινησίας έτους 2021 και παροχή οδηγιών όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν.4797/2021.

Ειδικότερα, γίνονται γνωστά τα εξής:

Με τις διατάξεις του άρθρου 47 «Άρση ακινησίας οχημάτων έτους 2021 με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας – Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν.2093/1992» του ν. 4797/2021 δίνεται, εξαιρετικά για το έτος 2021, η δυνατότητα καταβολής αναλογικών τελών κυκλοφορίας, από κατόχους ΙΧ οχημάτων, αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών, τα οποία είτε έχουν τεθεί από αυτούς σε εκούσια ακινησία, είτε βρίσκονται για άλλους λόγους σε κατάσταση αναγκαστικής ακινησίας.

Α. Στην περίπτωση εκούσιας ακινησίας:

1. Οι κάτοχοι δύνανται να άρουν την ακινησία αυτή άπαξ εντός του έτους 2021, καταβάλλοντας τα δωδεκατημόρια των ετησίων τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους μήνες της άρσης αυτής.

2. Επομένως, για την άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1 μηνός, καταβάλλεται το 1/12 των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας, για την άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 2 μηνών, καταβάλλονται τα 2/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας, για την άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 3 μηνών, καταβάλλονται τα 3/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας, κ.ο.κ..

Η ανωτέρω επιλογή χρονικού διαστήματος άρσης, εφόσον γίνει, είναι δεσμευτική και δεν παρέχεται η δυνατότητα εκ νέου, εντός του 2021, άρσης της ακινησίας και κυκλοφορίας του οχήματος με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με αναλογική καταβολή, δεδομένου ότι η δυνατότητα άρσης παρέχεται άπαξ εντός του έτους.

3. Σε κάθε περίπτωση που ιδιοκτήτης ή κάτοχος επιλέξει να θέσει το όχημά του σε ακινησία πριν την συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχουν καταβληθεί αναλογικά τέλη κυκλοφορίας, λόγω άρσης της ακινησίας, δεν παρέχεται δυνατότητα εκ νέου χρήσης του μέτρου της μερικής άρσης.

4. Επισημαίνεται ότι, μόνη περίπτωση, για την εκ νέου άρση της ακινησίας είναι εφόσον καταβληθούν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας αφαιρουμένου του ποσού των τελών κυκλοφορίας που έχει αναλογικά ήδη καταβληθεί.
5. Διάστημα άρσης ακινησίας μικρότερο του μηνός λογίζεται ως ολόκληρος μήνας και καταβάλλεται για αυτό ποσό ίσο με ένα δωδεκατημόριο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

6. Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος που έχει κάνει χρήση του ως άνω δικαιώματος υποχρεούται να θέσει εκ νέου το όχημά του σε ηλεκτρονική ακινησία έως την τελευταία ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας του, για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας κι εφόσον αυτή είναι μη εργάσιμη ή συμπίπτει με επίσημη αργία, η εν λόγω προθεσμία μετατίθεται έως την επόμενη εργάσιμη, για τη Φορολογική Διοίκηση, ημέρα.

7. Για τα οχήματα των οποίων τα στοιχεία κυκλοφορίας είναι κατατεθειμένα στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του ιδιοκτήτη ή κατόχου, η άρση ακινησίας πραγματοποιείται στη Δ.Ο.Υ., ενώ η εκ νέου θέση σε ακινησία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος.

8. Ειδικά στην περίπτωση αποβιώσαντος ιδιοκτήτη/συνιδιοκτήτη ή κατόχου και μόνο εφόσον δεν έχει επέλθει μεταβίβαση του οχήματος στους κληρονόμους, η θέση ή η άρση της ακινησίας πραγματοποιείται αποκλειστικά στη Δ.Ο.Υ.

9. Εάν η λήξη της περιόδου κυκλοφορίας του οχήματος συμπίπτει με το τέλος του έτους (2021) και έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας του επομένου έτους (2022), δεν υφίσταται υποχρέωση για την εκ νέου θέση του οχήματος σε ακινησία. Στην περίπτωση όμως που δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας του επόμενου έτους (2022) και ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος δεν θέσει το όχημα εμπρόθεσμα σε ακινησία, τότε για το 2021 επιβάλλεται το προβλεπόμενο αυτοτελές πρόστιμο μη θέσης σε ακινησία.

10. Κατά τη θέση του οχήματος σε ακινησία, εφόσον έχει επέλθει μεταφορά του οχήματος σε διαφορετικό του αρχικού δηλωθέντος, σημείο, δηλώνεται εκ νέου το σημείο ακινητοποίησης.

11. Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, η εκπρόθεσμη θέση σε ακινησία ή μη θέση σε ακινησία, επισύρει αυτοτελές πρόστιμο που ισούται με το διπλάσιο των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας, αφαιρουμένου του διπλάσιου ποσού των ήδη καταβληθέντων δωδεκατημορίων αυτών.

Διευκρινίζεται ότι, εφόσον καταβληθεί το πρόστιμο λόγω εκπρόθεσμης θέσης ή μη θέσης σε ακινησία για το έτος 2021, ο φορολογούμενος:

– Δεν καταβάλλει τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2021

– Δεν έχει υποχρέωση εκ νέου θέσης του οχήματος σε ακινησία.

Β. Στην περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας:

1. Στην περίπτωση αυτή, εξαιρετικά για το 2021, καταβάλλονται αναλογικά τα τέλη κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους 2021.

2. Η καταβολή αυτή για να είναι εμπρόθεσμη πρέπει να γίνει εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που έλαβε χώρα το γεγονός που ήρε την αναγκαστική ακινησία.

3. Για τον υπολογισμό του ποσού των τελών κυκλοφορίας, ο μήνας εντός του οποίου γίνεται η άρση της αναγκαστικής ακινησίας λογίζεται ως ολόκληρος μήνας, ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή της άρσης αυτής.

4. Η εκπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας (πέραν των 15 ημερών), στην εν λόγω περίπτωση, επισύρει αυτοτελές πρόστιμο που ισούται με το διπλάσιο των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας.

5. Η υποχρέωση καταβολής των αναλογικών τελών κυκλοφορίας, στην περίπτωση άρσης της αναγκαστικής ακινησίας, υφίσταται ανεξαρτήτως εάν ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος στη συνέχεια επιλέξει να θέσει το όχημα σε ακινησία.

Γ. Μεταβίβαση ή διαγραφή οχήματος λόγω εξαγωγής κατά το χρονικό διάστημα μερικής άρσης ακινησίας

1. Εάν εντός της χρονικής περιόδου άρσης της ακινησίας οχήματος κατά τα ανωτέρω, το όχημα μεταβιβαστεί, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της υποπαρ. Ε7 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, σύμφωνα με τις οποίες, δεν επέρχεται μεταβίβαση της κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος εάν δεν καταβληθούν προηγουμένως τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση. Στην περίπτωση αυτή κατά τον υπολογισμό των οφειλόμενων τελών έτους 2021, θα πρέπει να αφαιρείται το ποσό των τελών κυκλοφορίας που έχουν ήδη καταβληθεί για τις ανάγκες της μερικής (προσωρινής) άρσης.

2. Υπενθυμίζεται ότι για την μεταβίβαση απαιτείται να καταβληθούν και τα τέλη κυκλοφορίας προηγουμένων ετών, με την επιφύλαξη της παραγραφής σύμφωνα με την εγκύκλιο Ε. 2082/2021, τα οποία τυχόν οφείλονται, για το χρόνο που το όχημα βρισκόταν στην κατοχή του μεταβιβάζοντος, μετά των προβλεπομένων προστίμων.

3. Τα εκτεθέντα στην παρούσα παράγραφο ισχύουν τόσο στην περίπτωση άρσης εκούσιας όσο και στην περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας, με χρήση των ευνοϊκών διατάξεων και καταβολή αναλογικών τελών κυκλοφορίας έτους 2021.

4. Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση που ενώ έχει γίνει άρση της ακινησίας με την καταβολή αναλογικών τελών κυκλοφορίας και εντός του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχουν αυτά καταβληθεί, ζητείται η διαγραφή του οχήματος λόγω εξαγωγής του. Και στην περίπτωση αυτή δηλαδή απαιτείται ο έλεγχος καταβολής των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, έτους 2021 και παρελθόντων ετών, με την επιφύλαξη της παραγραφής σύμφωνα με την εγκύκλιο Ε. 2082/2021 .

Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί μεταβίβαση οχήματος ή διαγραφή του λόγω εξαγωγής, ενόσω έγινε χρήση της ευνοϊκής διάταξης του αρ. 47 του ν. 4797/2021, χωρίς να έχουν καταβληθεί τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, τότε επιβάλλεται το προβλεπόμενο αυτοτελές πρόστιμο, και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2021.

Δ. Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των κοινοποιούμενων διατάξεων αρχίζει από την 4η.5.2021.

Πηγή: taxheaven.gr