Uncategorized

Κατατέθηκε σχέδιο νόμου για τη λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές και λοιπά ζητήματα εταιρειών

Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης» στη Βουλή.

Στο σχέδιο νόμου, εκτός των άλλων, αναφέρονται:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΚΑΝΟΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Άρθρο 15 Μέτρα ρύθμισης παρεχόμενων πληροφοριών στο διαδίκτυο

Άρθρο 16 Παρατηρητήριο τιμών στις υπεραγορές «e-katanalotis»

Άρθρο 17 Παρατηρητήριο τιμών στην αγορά υγρών καυσίμων «e-katanalotis»

Άρθρο 18 Ωράριο λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων – Εξουσιοδοτική διάταξη – Προσθήκη άρθρου 15Α στον ν. 4177/2013

Άρθρο 19 Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές –Τροποποίηση άρθρου 16 ν. 4177/2013

Άρθρο 20 Προμήθεια τροφίμων, ποτών ή άλλων αγαθών που προορίζονται για τρέχουσα κατανάλωση – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 3α ν. 2251/1994

Άρθρο 21 Προστασία των ανήλικων καταναλωτών από την έκθεση σε προϊόντα που μπορεί να οδηγήσουν σε κίνδυνο σεξουαλικής θυματοποίησης ή εκμετάλλευσης ή σε εθισμό στα τυχερά παίγνια – Αντικατάσταση άρθρου 7α ν. 2251/1994

Άρθρο 22 Περιορισμός της ευθύνης του πληρωτή για μη εγκεκριμένες πράξεις πληρωμής («phishing») – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 74 ν. 4537/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Άρθρο 64 Νομική προσωπικότητα ενώσεων μετόχων – Τροποποίηση άρθρου 144 ν. 4548/2018

Άρθρο 65 Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου σε υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών μέσω Υπηρεσίας μίας Στάσης – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 10 του ν. 4919/2022

Άρθρο 66 Εγγραφή των υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών στο μητρώο εργοδοτών του eΕΦΚΑ μέσω Υπηρεσίας μιας Στάσης – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 11 του ν. 4919/2022

Άρθρο 67 Έξοδος εταίρου από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που η διάρκεια της έχει μετατραπεί σε αόριστη – Προσθήκη παρ. 1α στο άρθρο 33 του ν. 3190/1955

Άρθρο 68 Διαδικασία μετάπτωσης στοιχείων μητρώων ιδρυμάτων, σωματείων, επιτροπών εράνων και αστικών εταιρειών στο Μητρώο Μη Εμπορικής Δραστηριότητας και θέματα Γενικού Μητρώου Μελών Επιστημονικών Φορέων – Εξουσιοδοτικές διατάξεις – Τροποποίηση παρ. 19 και 21 άρθρου 57 ν. 4919/2022

Άρθρο 69 Πρόσθετα στοιχεία εμπορικής δημοσιότητας που καταχωρίζονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρων 34 και 35 ν. 4919/2022

Άρθρο 70 Διαγραφή από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο μη υπόχρεων εγγραφής και μετάπτωση στοιχείων ατομικών επιχειρήσεων και υποκαταστημάτων ημεδαπών επιχειρήσεων – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 58 ν. 4919/2022

Άρθρο 71 Διορθώσεις νομοθετικών παραπομπών στον ν. 4919/2022 περί σύστασης εταιρειών και τήρησης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου

Άρθρο 72 Καταργούμενες διατάξεις

Πηγή: e-forologia.gr