ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Γιατί πάντα θα υπάρχει άλλη μια πηγή χρηματοδότησης που θα κάνει την επιχείρηση σου πετυχημένη.

  • Προγράμματα ΕΣΠΑ

  • Αναπτυξιακός Νόμος

  • Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

  • Εξωστρέφεια / Εξαγωγικός Προσανατολισμός

  • Πράσινη Επιχειρηματικότητα

  • Μεταποιητικές Επιχειρήσεις

  • Επιχειρηματική Εκκίνηση