ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ


Χρηματοοικονομικά & Αξιολόγηση Επενδύσεων

  • Συμβουλευτική Επενδύσεων (Μετοχές, Ομόλογα, Α/Κ, ETFs) Εξωτερικού και Ελλάδος

  • Αξιολόγηση Επενδύσεων

  • Χρηματοοικονομική Ανάλυση (DuPont-ROE, Αριθμοδείκτες)

  • Αποτίμηση Αξίας Επιχείρησης

  • Επιλογή Δανειακής Επιβάρυνσης Εταιρίας