Uncategorized

Η απόφαση για τις αναστολές Ιουλίου – Οι ΚΑΔ των κλειστών και πληττόμενων επιχειρήσεων

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιούλιο 2021.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ  51320/2021  σχετικά με την αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιούλιο 2021.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία για τον μήνα Ιούλιο 2021

Άρθρο 1

Επιχειρήσεις – Εργοδότες που υποχρεωτικά θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους

1. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία της έδρας ή των υποκαταστημάτων τους, με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εντολή αυτή, θέτουν υποχρεωτικά σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και την 31η Μαρτίου 2021 ή παρατείνουν υποχρεωτικά την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, για τον μήνα Ιούλιο 2021.

2. α. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων του παρόντος άρθρου, οι οποίες λήγουν μετά την ημερομηνία αναστολής της λειτουργίας των επιχειρήσεων – εργοδοτών με εντολή δημόσιας αρχής, τίθενται υποχρεωτικά σε αναστολή.

β. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή ή το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.

γ. Τα προβλεπόμενα στην παρ. 2α του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως για συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου των εργαζομένων, οι οποίοι επιδοτούνται από το «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181).

3. α. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του παρόντος άρθρου, για τις περιπτώσεις επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων από την απαγόρευση λειτουργίας τους, δύνανται να θέτουν εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους δεν έχουν τεθεί σε αναστολή, σε καθεστώς εξ αποστάσε-ως εργασίας, όταν αυτή δύναται να παρασχεθεί με αυτόν τον τρόπο, υποβάλλοντας μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα, το «ΕΝΤΥΠΟ 4.1 ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣ-ΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 2 ΤΗΣ Π.Ν.Π. (Α’ 55/2020)» στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

β. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες του παρόντος άρθρου δύνανται να προσλαμβάνουν εργαζομένους κάνοντας χρήση του προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας», μόνο για τις περιπτώσεις επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων από την απαγόρευση λειτουργίας τους. Οι συμβάσεις εργασίας αυτών των εργαζομένων δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή και ισχύουν τα οριζόμενα στην περ. α’ της παρούσας παραγράφου.

4. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες του παρόντος άρθρου δύνανται να προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο δωδέκατο της από 1.5.2020 ΠΝΠ (Α’ 90). Κατά το χρονικό διάστημα της προσωρινής ανάκλησης, οι εργαζόμενοι των οποίων έχει ανακληθεί η αναστολή της σύμβασης εργασίας τους, δεν δύνανται να ενταχθούν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), όπως ισχύει.

5. Σε περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες, με εξαίρεση τους ανοιχτούς (υπαίθριους) χώρους, οι επιχειρήσεις δύνανται να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους για τον μήνα Ιούλιο.

6. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες του παρόντος άρθρου για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, και σε κάθε περίπτωση μέχρι και την 31η Ιουλίου 2021, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται για τον μήνα Ιούλιο 2021

Άρθρο 1

Επιχειρήσεις – εργοδότες που δύνανται να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους

1. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες βάσει ΚΑΔ (κύριο ή δευτερεύοντα με τα μεγαλύτερα έσοδα κατά το έτος 2019) που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με το σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας, μπορούν κατά τον μήνα Ιούλιο 2021 και πάντως όχι πέραν της 31ης Ιουλίου 2021 να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κατά την 29/4/2021, εφόσον ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ την 31η Μαρτίου 2021 και παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους μεγαλύτερη ή ίση με 70% την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31η Μαρτίου 2021 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Μαρτίου 2020, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και 30/6/2021.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ κατά την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και 31η Μαρτίου 2021, εφόσον κατά τον νόμο υποχρεούνται.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για τους εργαζομένους που έχουν προσληφθεί έως και την 31η Μαρτίου 2021 καθώς και για όσους εργαζόμενους υπάγονται στην περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Β’ της υπ’ αρ. 47100/ 6-7-2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2975).

2. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων μέχρι και του ποσοστού 100% αυτών, ανά υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

3. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους σε ποσοστό 100% αυτών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 και τις συμβάσεις εργασίας επιδοτούμενων εργαζομένων του προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), όπως ισχύει, κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ. 39539/996/30-9-2020 (Β’ 4261) κοινής υπουργικής απόφασης.

…………..
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σε περίπτωση που μια επιχείρηση εντός του μήνα Ιουλίου 2021, από κλειστή με εντολή δημόσιας αρχής καθίσταται πληττόμενη και αντίστροφα, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Μια επιχείρηση που από κλειστή καθίσταται πληττόμενη, υποβάλλει ορθή επανάληψη της υπεύθυνης δήλωσης αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων της ως κλειστή, αλλάζοντας μόνο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα παρέμενε κλειστή, χωρίς να επιτρέπεται καμία μεταβολή των δηλωθέντων εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή. Στη συνέχεια προβαίνει σε νέα υπεύθυνη δήλωση προαναγγελίας αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που θέτει πλέον σε αναστολή, αλλάζοντας το καθεστώς υπαγωγής της σε πληττόμενη για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

β) Μια επιχείρηση που από πληττόμενη καθίσταται κλειστή, υποβάλλει ορθή επανάληψη της υπεύθυνης δήλωσης αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων της ως πληττόμενη, αλλάζοντας μόνο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα παρέμενε πληττόμενη, χωρίς να επιτρέπεται καμία μεταβολή των δηλωθέντων εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή. Στη συνέχεια προβαίνει σε νέα υπεύθυνη δήλωση προαναγγελίας αναστολής συμβάσεων εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων της, με εξαίρεση τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε εξαιρέσιμες δραστηριότητες, αλλάζοντας το καθεστώς υπαγωγής της σε κλειστή για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Για τις επιχειρήσεις- εργοδότες που περιλαμβάνονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του παρακάτω πίνακα, δεν ισχύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας αναφορικά με τις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας των εργαζομένων καθώς και του κύκλου εργασιών.

Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ του κατωτέρω Πίνακα των οποίων αναστέλλεται η δραστηριότητα. Επιχειρήσεις που έχουν πολλαπλές δραστηριότητες συνεχίζουν τη λειτουργία τους ως προς δραστηριότητες που δεν αναστέλλονται. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων, σε περίπτωση πενταψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων, κ.ο.κ.

59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
61.90.10.07 Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους που δεν παρέχονται τρόφιμα ή ποτά)
77.39.19.03 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων
79.90.32 Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους
82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση
88.10.11 Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους
90.01 Τέχνες του θεάματος
90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
91.01.12 Υπηρεσίες αρχειοφυλακείων
92.00 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα με εξαίρεση τις υπηρεσίες εκμετάλλευσης μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών (με κερματοδέκτη) (92.00.12.02), τις υπηρεσίες λαχείων, παιχνιδιών με αριθμούς και μπίνγκο (92.00.13),τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), τις άλλες υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών (92.00.19), τις υπηρεσίες στοιχημάτων σε απευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21) και τις υπηρεσίες πρακτορείου ΠΡΟ-ΠΟ, “Πάμε ΣΤΟΙΧΗΜΑ” και ιπποδρομιακού στοιχήματος (92.00.29.01)
93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων
93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, με εξαίρεση υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03) και τις υπηρεσίες στάβλων ιπποδρομίων (93.19.13.05)
93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και θεματικών πάρκων (93.21.10) και τις υπηρεσίες γουότερ παρκ (νεροτσουλήθρων κ.λπ.) (93.21.10.01)
93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, με εξαίρεση τις υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών (93.29.11.02), Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής) (93.29.11.04), υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή και καθισμάτων παραλιών (πλαζ) (93.29.11.05)
94.99.16 Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων, σε περίπτωση πενταψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων, κ.ο.κ.

Για τις επιχειρήσεις- εργοδότες που περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ του παρακάτω πίνακα, ισχύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την υπαγωγή στο μέτρο της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων που ορίζονται στο άρθρο 1 του Κεφ. Β της παρούσας.

01.49.19.02 Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)
01.49.3 Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων
13.10 Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών
14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών
15.11 Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών
46.42.11.27 Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων η κατεργασμένων γουνοδερμάτων
46.42.11.29 Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)
46.42.11.40 Χονδρικό εμπόριο ημιετοίμων γουναρικών
46.42.11.58 Χονδρικό εμπόριο αποκομμάτων γουναρικών
46.90.10.06 Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης
47.78.89.04 Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης
55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
55.90.13 Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε Άλλα μεταφορικά μέσα
55.90.19 Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.
56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
56.29 Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01)
56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών
59.13.11.02 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών
79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
79.90.39 Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.
86.90.13.02 Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)
86.90.19.03 Υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών
90.03.11.04 Υπηρεσίες ενορχηστρωτή
90.03.11.07 Υπηρεσίες μουσουργού
90.03.11.17 Υπηρεσίες χορογράφου
90.03.11.18 Υπηρεσίες χορωδού
93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής
96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, με εξαίρεση των υπηρεσιών διαιτολογίας (96.04.10.01), των υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων (96.04.10.02) και των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (96.04.10.06)

Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως και τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια

Πηγή: taxheaven.gr