Uncategorized

Έναρξη πετρελαίου θέρμανσης: Σημαντικές διευκρινίσεις για τα εκδοθέντα στοιχεία

Αρ. Πρωτ. 7476
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2022

Προς τις
Ενώσεις Μέλη της ΟΒΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

Συνάδελφοι μετά από τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος, του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Γιώργου Χριστόπουλου και υπηρεσιακών παραγόντων της ΑΑΔΕ για τη διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης σας ενημερώνουμε τα εξής:

1. Το Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής όπως και τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να είναι και χειρόγραφο.

2. Οι αποδείξεις λιανικής σε κατ΄ οίκον παράδοση θα γίνονται ή με μηχανισμό από το βυτίο ή στην περίπτωση που είναι γνωστή η ποσότητα θα μπορεί να κόβεται ηλεκτρονικά από το πρατήριο. ΠΡΟΣΟΧΗ οι αποδείξεις δεν θα είναι χειρόγραφες. Επίσης στην περίπτωση που εκδίδονται από το πρατήριο οι αποδείξεις αποτελούν στοιχείο διακίνησης αλλά πρέπει να παραδοθεί το καύσιμο και να μη μένει ποσότητα αδιάθετη στο βυτίο. Αν δεν παραδοθεί για οποιοδήποτε λόγο ή δεν παραληφθεί όλη η ποσότητα χρειάζεται προσοχή για την επιστροφή της ποσότητας που παρέμεινε στο βυτίο και πρέπει να εκδοθεί δελτίο αποστολής που να δικαιολογεί την ποσότητα που παραμένει στο βυτίο και στη συνέχεια πιστωτικό με σήμανση. Για να αποφεύγονται τέτοιου είδους προβλήματα η Ομοσπονδία μας ανέκαθεν συνιστά να εκδίδεται πάντα συγκεντρωτικό δελτίο στο οποίο θα επισυνάπτονται οι εκδοθείσες αποδείξεις από το σύστημα εισροών εκροών και θα αναγράφεται στο ξεκίνημα η συνολικά φορτωθείσα ποσότητα και στην ένδειξη “πελάτες διάφοροι” όπως μπορείτε να δείτε πιο κάτω για το ΣΔΑ.

3. Μας διαβεβαίωσαν ότι μόλις βρεθεί (ελπίζουμε λίαν συντόμως) άλλος τρόπος για την επιδότηση των καταναλωτών και λόγω του ότι τα στοιχεία διαβιβάζονται στο mydata θα καταργηθεί ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ.

4. Όσον αφορά την ΚΥΑ Α.1119/2022 (ΦΕΚ Β’ 4647/5.9.2022) που αφορά τα πρατήρια υγρών καυσίμων και τις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης με την οποία στην παρ.2 του άρθρου 4 ορίζεται ότι : «Στην περίπτωση που στην εγκατάσταση εντοπιστούν βυτιοφόρα, ή κινητές δεξαμενές, ή άλλοι χώροι που χρησιμοποιούνται ως μέσα αποθήκευσης καυσίμου, σφραγίζονται οι ανθρωποθυρίδες/καπάκια και οι κρουνοί εκροής.Για τη σφράγιση κάθε σημείου χρησιμοποιείται γαλβανισμένο σύρμα και σφραγίδες της ελέγχουσας υπηρεσίας, ή άλλα μέσα σφράγισης που διαθέτει η ελέγχουσα υπηρεσία.» και για την οποία η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών με έγγραφό της στις 26/9 ζήτησε να αρθεί η συγκεκριμένη παράγραφος 2 του άρθρου 4 και εξήγησε ότι σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις αποφάσεων και εγκυκλίων έχει γίνει δεκτό και ορίζεται ότι για τη διακίνηση των καυσίμων είτε πρόκειται για μεμονωμένες παραγγελίες , είτε πρόκειται για περισσότερες από μία , μπορεί να εκδίδεται ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (Σ.Δ.Α.) (το πρώτο-πρωτότυπο αντίγραφο συνοδεύει το καύσιμο) και εκδίδονται αναλόγως τα φορολογικά στοιχεία κατά την παράδοση του καυσίμου. Στο Σ.Δ.Α. αναγράφονται εκτός των άλλων και ο αύξων αριθμός της αυτόματα εκδιδομένης απόδειξης εσόδου από το σύστημα εισροών-εκροών, η οποία επισυνάπτεται στο πρωτότυπο Σ.Δ.Α. καθ’ όλη τη διάρκεια δρομολογίου. Κατά την επιτόπου παράδοση του καυσίμου εκδίδονται κατά περίπτωση, είτε αποδείξεις λιανικής πώλησης όταν πρόκειται για ιδιώτες (π.χ.σπίτια), είτε τιμολόγια όταν πρόκειται για πελάτες επιτηδευματίες. Ειδικότερα σύμφωνα με την ΠΟΛ.1003/31-12-2014 για τα Ε.Λ.Π. ορίζεται ρητά ότι «κατά την επιστροφή των μη παραδοθέντων αποθεμάτων δύναται να εκδίδεται σχετικό παραστατικό στο οποίο αναγράφεται το είδος και η ποσότητα των επιστρεφόμενων αποθεμάτων, είτε να αναγράφεται το υπόλοιπο της επιστρεφόμενης ποσότητας στο αρχικό παραστατικό (Σημείωση: Σ.Δ.Α.), είτε να ενημερώνεται σχετικό αρχείο.» και ότι η πρακτική αυτή ακολουθείται παγίως μέχρι τώρα και δεν δυσχέρανε ποτέ καμία ελεγκτική διαδικασία, διότι είχε γίνει κατανοητό από τα αρμόδια Υπουργεία ότι είναι πρακτικά αδύνατο λόγω του ότι τα βυτία κάνουν επαναλαμβανόμενες πωλήσεις με τυχόν καθυστερήσεις στη παράδοση, ή ακύρωση ποσότητας κατά τη παράδοση κλπ. και κάθε φορά κατά την επιστροφή του στο πρατήριο να ρίχνει πάλι στη δεξαμενή το υπόλοιπο και μετά να ξαναγεμίζει για την επόμενη διανομή και μιλάμε βέβαια πάντα για τα νόμιμα βυτία που είναι σε κυκλοφορία και όχι για βυτία που είναι παροπλισμένα στο χώρο του πρατηρίου και με όλα τα νόμιμα παραστατικά που έχουν εκδοθεί από το σύστημα εισροών εκροών και είναι και καταγεγραμμένα στο Σ.Δ.Α.

Έγινε κατανοητό το παραπάνω αίτημά μας από την ΑΑΔΕ και άμεσα θα αρθεί η συγκεκριμένη παράγραφος και θα εκδοθεί σχετική διευκρίνηση ενόψει και της έναρξης του πετρελαίου θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου, ώστε να μην γίνουμε έρμαιο παρερμηνειών των ελεγκτών.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για την Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος

Ο Πρόεδρος
Μιχάλης Κιούσης

Ο Γεν. Γραμματέας
Αργύρης Παπαθανασίου