Uncategorized

Έναρξη ατομικής επιχείρησης μέσω gov.gr από 13/01

Με τη νέα απόφαση 282 ΕΞ 2023 ρυθμίζεται η διαδικασία για την έναρξη ατομικής επιχείρησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ).

Αναλυτικά:

Άρθρο 1
Ηλεκτρονική έναρξη ατομικής επιχείρησης

1. Η έναρξη ατομικής επιχείρησης δύναται να πραγματοποιείται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-EΨΠ), εφεξής ΕΨΠ.

2. Για την έναρξη της διαδικασίας απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώπου/ χρήστη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4727/2020 και του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά.

3. Για την ολοκλήρωση των διαδικασιών έναρξης ατομικής επιχείρησης, η ειδική εφαρμογή της παρούσας διαλειτουργεί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 με τα εξής Πληροφοριακά Συστήματα (Π/Σ):
α) το Π/Σ Γ.Ε.ΜΗ.: To Εθνικό Μητρώο Εμπορικής Δημοσιότητας που περιγράφεται στις διατάξεις του ν. 4919/2022 αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
β) το Π/Σ TAXIS: Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας που περιγράφεται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4389/2016 αρμοδιότητας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
γ) την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr) αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
δ) Το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Ε.Μ.Επ.: Το Π/Σ διαχείρισης των στοιχείων επικοινωνίας όλων των φυσικών προσώπων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις ηλεκτρονικής έναρξης ατομικής επιχείρησης

Ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να κάνει ηλεκτρονική έναρξη ατομικής επιχείρησης μέσω της ΕΨΠ, θα πρέπει: α) να διαθέτει έγκυρο και ενεργό Ελληνικό Α.Φ.Μ. και β) να προτίθεται να ασκήσει εμπορική δραστηριότητα.

Άρθρο 3
Είσοδος στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή

1. Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020. Για την εγκυρότητα των στοιχείων του Α.Φ.Μ., γίνονται οι απαραίτητες διασταυρώσεις με το φορολογικό μητρώο της Α.Α.Δ.Ε. Σε περίπτωση που δεν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία του ΑΦΜ ο ενδιαφερόμενος δεν έχει δικαίωμα χρήσης της εφαρμογής και ενημερώνεται προκειμένου να απευθυνθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

2. Μετά την αυθεντικοποίηση και την είσοδό του στο σύστημα, ο χρήστης επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να συνδεθεί στην εφαρμογή. Ειδικότερα, εισέρχεται στην εφαρμογή είτε ο ίδιος, επιλέγοντας στην περίπτωση αυτή το πεδίο σύνδεσης «ιδίας χρήσης», είτε ως εκπρόσωπός φυσικού προσώπου που επιθυμεί να προβεί σε έναρξη ατομικής επιχείρησης, επιλέγοντας το πεδίο σύνδεσης «εκ μέρους τρίτου».

Άρθρο 4
Καταχώριση Στοιχείων σε περίπτωση «ιδίας χρήσης»

1. Στην περίπτωση επιλογής του πεδίου της «ιδίας χρήσης» της παρ. 2 του άρθρου 3, στην οθόνη του χρήστη εμφανίζονται τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος, ήτοι, όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.

2. Ακολούθως, οι χρήστες επιλέγουν τον τύπο της έδρας της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, επιλέγουν
i. Ιδιόκτητη Έδρα και
ii. Μη ιδιόκτητη Έδρα.
i. Η εύρεση των στοιχείων διεύθυνσης σε περίπτωση ιδιόκτητης έδρας της επιχείρησης, γίνεται μέσω καταχώρισης του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (εφεξής Α.Τ.ΑΚ.) Με την εν λόγω καταχώριση, αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας τα στοιχεία του ακινήτου και συμπληρώνονται αυτόματα στα ειδικά πεδία της εφαρμογής τα στοιχεία διεύθυνσης της έδρας.
ii. Σε περίπτωση μη ιδιόκτητης έδρας της επιχείρησης, ο χρήστης της εφαρμογής συμπληρώνει τον αριθμό και το έτος υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας για το ακίνητο που μισθώνει. Με την εν λόγω καταχώριση, αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας τα στοιχεία της μίσθωσης και συμπληρώνονται αυτόματα στα ειδικά πεδία της εφαρμογής τα στοιχεία διεύθυνσης της έδρας. Τα αναφερόμενα στο παρόν αφορούν και τη χρήση ακινήτου από παραχώρηση.
Και στις δύο άνωθεν περιπτώσεις ο χρήστης καλείται να επιλέξει την περιοχή που αντιστοιχεί στην διεύθυνση έδρας, ενώ απαιτείται να συμπληρώσει τον οικισμό αυτής, με σκοπό την συστημική εύρεση (μέσω διαλειτουργικότητας με την ΑΑΔΕ) των πιθανών δημοτικών κοινοτήτων αυτής. Ο χρήστης καλείται να επιλέξει τη σωστή δημοτική κοινότητα από τη λίστα των πιθανών επιλογών για να συνεχίσει τη διαδικασία. Επιπρόσθετα, και δεδομένου ότι έχει ανακτηθεί διεύθυνση που περιέχει τον ταχυδρομικό κώδικα κατά ΕΛ.ΤΑ., γίνεται ανάκτηση στοιχείων του δήμου, του νομού και των πιθανών περιοχών που αντιστοιχούν στη διεύθυνση του ακινήτου. Εάν δεν υπάρχει καταχωρημένος ΤΚ για το ακίνητο, στη μεν περίπτωση μισθωμένης έδρας η εφαρμογή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο φορολογούμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια ΔΟΥ, στη δε περίπτωση της ιδιόκτητης έδρας μπορεί να γίνει συμπλήρωση του ΤΚ που θα ενημερώσει επίσης και το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου (Ε9) της Α.Α.Δ.Ε.

3. Κατόπιν της ως άνω διαδικασίας, ο χρήστης μεταφέρεται σε οθόνη με προσυμπληρωμένα πεδία, που αφορούν στα βασικά στοιχεία ταυτοποίησής του και τη διεύθυνση κατοικίας του, όπως αυτά έχουν ανακτηθεί από διαλειτουργικότητες.

4. Οι χρήστες καταχωρούν την επωνυμία της επιχείρησης, η οποία ταυτίζεται με το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου, και εφόσον το επιθυμούν, επιλέγουν και διακριτικό τίτλο, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8. Τόσο η επωνυμία, όσο και ο διακριτικός τίτλος αποδίδονται αυτόματα και με λατινικούς χαρακτήρες.

5. Στη συνέχεια καταχωρούν Στοιχεία Επιχείρησης, Στοιχεία Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ), Στοιχεία Φ.Π.Α. και Στοιχεία Δραστηριοτήτων Επιχείρησης, τις οποίες ο χρήστης καλείται να επιλέξει μέσω διαλειτουργικότητας την ΑΑΔΕ.

Άρθρο 5
Εξουσιοδότηση Τρίτου

1. Για την παροχή εξουσιοδότησης σε τρίτο, ο χρήστης συμπληρώνει σε ειδικά διαμορφωμένο πεδίο της εφαρμογής, τον Α.Φ.Μ. του τρίτου προσώπου, προς το οποίο χορηγείται η πληρεξουσιότητα. Εφόσον βρεθεί ο Α.Φ.Μ. μέσω διαλειτουργικότητας στο Φορολογικό Μητρώο και για τον Α.Φ.Μ. αυτόν έχουν καταχωριστεί στοιχεία επικοινωνίας στο Ε.Μ.Επ, τότε ο Α.Φ.Μ. και το ονοματεπώνυμο του τρίτου προσώπου (με κρυμμένα όλα τα γράμματα εκτός των αρχικών) εμφανίζονται στην οθόνη, και ο χρήστης μπορεί να προχωρήσει την διαδικασία επιλέγοντας την έδρα της επιχείρησης.

2. Η εξουσιοδότηση προς τρίτο πρόσωπο ενεργοποιεί νέο προφίλ σύνδεσης στον χρήστη που εξουσιοδοτείται, το οποίο καλείται να επιλέγει σε κάθε είσοδό του στην εφαρμογή.

3. Ο εξουσιοδοτημένος τρίτος αποκτά αποκλειστική πρόσβαση στην επεξεργασία της αίτησης, ενώ ταυτόχρονα ο εξουσιοδοτών αποκόπτεται από τη δυνατότητα επεξεργασίας αυτής.

4. Ο εξουσιοδοτών μπορεί οποτεδήποτε να άρει την εξουσιοδότηση, οπότε αυτόματα ο εξουσιοδοτημένος τρίτος παύει να έχει πλέον πρόσβαση στην διαδικασία κατάθεσης της αίτησης.

Άρθρο 6
Διασύνδεση με Π/Σ ΓΕΜΗ και Υποχρεώσεις Δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ.

1. Μέσω της διασύνδεσης της εφαρμογής του άρθρου 1 με το Π/Σ του Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιούνται οι εξής ενέργειες:
α) Προέλεγχος και αυτόματη δέσμευση επωνυμίας ή/ και διακριτικού τίτλου: Η εφαρμογή του άρθρου 1 διασυνδέεται με το Ενιαίο Μητρώο Επωνυμιών και διακριτικών τίτλων που τηρείται στο Γ.Ε.ΜΗ. και αυτόματα πραγματοποιείται έλεγχος και δέσμευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 52-54 του ν. 4919/2022 και την υπ’ αρ. 68281/2022 υπουργική απόφαση.
β) Μετά την υποβολή της έναρξης και την «εγγραφή» στην Α.Α.Δ.Ε., μέσω διαλειτουργικότητας με το Γ.Ε.ΜΗ., πραγματοποιείται εγγραφή της ατομικής επιχείρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. και λήψη αριθμού Γενικού Εμπορικού Μητρώου.
γ) Δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4919/2022.
δ) Εγγραφή της ατομικής επιχείρησης στο καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο Επιμελητήριο.

2. Μετά την ολοκλήρωση της έναρξης εργασιών οι ατομικές επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. των πράξεων και στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 33 του ν. 4919/2022, καθώς και κάθε μεταβολή αυτών.

Άρθρο 7
Ολοκλήρωση Έναρξης

Κατόπιν των ανωτέρω διαδικασιών εκδίδεται βεβαίωση έναρξης εργασιών από την Α.Α.Δ.Ε., στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία, όπως αυτά συμπληρώθηκαν στην εφαρμογή. Οι βεβαιώσεις που εκδίδονται, αποστέλλονται στην ΕΨΠ και αποκτούν τα χαρακτηριστικά του άρθρου 27 του ν.4727/2020.

Άρθρο 8
Κοινωνική Ασφάλιση

Η Α.Α.Δ.Ε. ενημερώνει τον χρήστη για την υποχρέωση εγγραφής του στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Ο χρήστης οφείλει μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα έναρξης ή μεταβολής εργασιών να υποβάλει αίτηση εγγραφής στον e-ΕΦΚΑ μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο e-ΕΦΚΑ προχωρά σε αυτεπάγγελτη εγγραφή του βάσει του άρθρου 39Α του ν. 4387/2016, αντλώντας τα απαραίτητα στοιχεία προς τούτο από τη Φορολογική Διοίκηση.

Άρθρο 9
Τεχνικά Οργανωτικά Μέτρα

1. Η Α.Α.Δ.Ε., ως υπεύθυνος επεξεργασίας, έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Η Α.Α.Δ.Ε. και ειδικότερα οι χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης.

2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας για την λειτουργία της ΕΨΠ.

3. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος-Μεταβατικές διατάξεις

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από 13 Ιανουαρίου 2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (ΦΕΚ Β’ 11/09-01-2023)

Πηγή: taxheaven.gr