Uncategorized

Η απόφαση με τα μέτρα για το διάστημα από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -ΥΓΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ -ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ -ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ -Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού,
β. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104),
γ. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’76),
δ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
ε. του άρθρου 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
στ. της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83),
ζ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
η. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),
θ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),
ι. του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 35),
ια. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
ιβ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),
ιγ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
ιδ. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),
ιε. του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 7),
ιστ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),
ιζ. του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),
ιη. του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255),
ιθ. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
κ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),
κα. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),
κβ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
κγ. του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5),
κδ. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
κε. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
κστ. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805),
κζ. της υπό στοιχεία 168/Υ1/8.1.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33),
κη. της υπό στοιχεία 169/Υ1/8.1.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33),
κθ. της υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053),
λ. της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’ 3099),
λα. της υπ’ αρ. 8071/8.1.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Νικόλαο Γιατρομανωλάκη» (Β’ 35),
λβ. της υπό στοιχεία Υ1/8.1.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 48),
λγ. της υπ’ αρ. 1034/7.1.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γεώργιο Στύλιο» (Β’ 22),
λδ. της υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ 459/19.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058) και
λε. της υπό στοιχεία Υ6/14.1.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 64).

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 35169/4.6.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 2366).

3. Την υπ’ αρ. 1881/30-05-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 8958/15.6.2020 (Β’ 2370), 9418/23.6.2020 (Β’ 2498) και 16192/19.10.2020 (Β’ 4687) όμοιες αποφάσεις και, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ, Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020 – 2021 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 4810), όπως παρατάθηκε η ισχύς της και τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.969/7.1.2021 (Β’ 23) κοινή απόφαση των ιδίων ως άνω Υπουργών και παρατάθηκε εκ νέου με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20267/1.4.2021 (Β’ 1288) κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών, όπως εκάστοτε ισχύει.

5. Την υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12.9.2020 κοινή απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β’ 3882), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία 131451/ΓΔ4/30.9.2020 (Β’ 4264), 151978/ΓΔ4/7.11.2020 (Β’ 4900) και 155689/ΓΔ4/14.11.2020 (Β’ 5044) όμοιες κοινές αποφάσεις, όπως εκάστοτε ισχύει.

6. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.30518/17.5.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID-19 σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 2020).

7. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.29696/12.5.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 για την επαναλειτουργία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ., των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και των Κολλεγίων και τη διενέργεια της πρακτικής άσκησης στα Ι.Ε.Κ. και τα Κολλέγια» (Β’ 1903), όπως τροποποιήθηκε από την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.30330/15.5.2021 (Β’ 2017) κοινή απόφαση των ως άνω Υπουργών, όπως εκάστοτε ισχύει.

8. Την υπό στοιχεία 115744/Ζ1/4.9.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 3707).

9. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28259/7.5.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε φοιτητές, διδακτικό και λοιπό προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Β’ 1866), όπως τροποποιήθηκε από την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.30097/14.5.2021 (Β’ 2014) κοινή απόφαση των ως άνω Υπουργών, όπως εκάστοτε ισχύει.

10. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 24527/18-4-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς και στους στρατιωτικούς δικαστές» (Β’ 1582), όπως εκάστοτε ισχύει.

11. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.26390/24.4.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’ 1686), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28499/7.5.2021 (Β’ 1870), Δ1α/Γ.Π.οικ.32207/24.5.2021 (Β’ 2183) και Δ1α/Γ.Π.οικ.35097/4.6.2021 (Β’ 2373) κοινές αποφάσεις των ως άνω Υπουργών, όπως εκάστοτε ισχύει.

12. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.32209/24.5.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 2192), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.35098/4.6.2021 (Β’ 2372), όπως εκάστοτε ισχύει.

13. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.26389/24.4.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς-μέλη πληρώματος πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων» (Β’ 1685), όπως εκάστοτε ισχύει.

14. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.π.οικ.26394/25.4.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε θρησκευτικούς λειτουργούς και βοηθητικό προσωπικό χώρων λατρείας» (Β’ 1688), όπως εκάστοτε ισχύει.

15. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.32561/25.5.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 για την επαναλειτουργία των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης, των Ανωτέρων Επαγγελματικών Σχολών Χορού και των Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Ωδεία, Μουσικές Σχολές, Σχολές Βυζαντινής Μουσικής) (Β’ 2198), όπως εκάστοτε ισχύει.

16. Τις από 28.5.2021 και 9.6.2021 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

17. Την ανάγκη προσαρμογής των ισχυόντων έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης της Χώρας.

18. Την υπό στοιχεία Β1, Β2/οικ.36585/10.6.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας

1. Προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 θεσπίζονται έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
1. Δημόσιες υπηρεσίεςΔιενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα για όλους τους εργαζόμενους των δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, σύμφωνα με τους κανόνες της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.26390/24.4.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικράτειας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’ 1686), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28499/7.5.2021 (Β’ 1870), Δ1α/ΓΠ.οικ.32207/24.5.2021 (Β’ 2183) και Δ1α/Γ.Π.οικ.35097/5.6.2021 (Β’ 2373) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως εκάστοτε ισχύει. • Ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται με βάση τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων και τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας, στο ποσοστό που έχει προσδιοριστεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας.

• Υποχρεωτική προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.

• Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

• Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

• Συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και διενέργεια συναντήσεων εργασίας είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων. Κατά τη λειτουργία συλλογικών οργάνων που διενεργούν διαδικασίες στις οποίες προβλέπεται συνέντευξη, αυτή διενεργείται είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς τη φυσική παρουσία του καλούμενου σε συνέντευξη είτε δια ζώσης εφόσον πληρούται το ως άνω όριο. Σε περίπτωση διενέργειας συνέντευξης εξ αποστάσεως το συλλογικό όργανο ορίζει τους αναγκαίους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας αναφορικά με την ταυτοπροσωπία του καλούμενου και τη μη υποβοήθησή του από εξωγενείς παράγοντες.

2. Ιδιωτικές επιχειρήσειςΔιενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self- test), σύμφωνα με τους κανόνες της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.32209/24.5.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Επικράτειας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 2192), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.35098/4.6.2021 (Β’ 2372), όπως εκάστοτε ισχύει. • Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

• Υποχρεωτική προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.

• Το ποσοστό των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται στο 20%.

• Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού, εξαιρουμένων των τραπεζών και των περιπτώσεων στις οποίες δεν δύναται να προγραμματισθεί ραντεβού [επιχειρήσεις ταχυμεταφορών, ελληνικών ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.]

• Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

• Διενέργεια συναντήσεων εργασίας τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.

3. Δικαστήρια, εισαγγελίες, στρατιωτικά δικαστήριαΈμμισθα, άμισθα υποθηκοφυλακεία, πάσης φύσεως κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”

Διενέργεια αυτοδιαγνωστικοό ελέγχου (self-test), σύμφωνα με τους κανόνες των: α) υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.24527/18.4.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Επικράτειας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς και στους στρατιωτικούς δικαστές» (Β’ 1582), όπως εκάστοτε ισχύει και β) υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.26390/24.4.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικράτειας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’ 1686), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28499/7.5.2021 (Β’ 1870) και Δ1α/ΓΠ.οικ.32207/24.5.2021 (Β’ 2183) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως εκάστοτε ισχύει.

Στα δικαστήρια, στις εισαγγελίες και στα στρατιωτικά δικαστήρια ισχύουν τα κάτωθι:

• Μέχρι δεκαπέντε (15) άτομα στην αίθουσα. Κατ’ εξαίρεση ο αριθμός των ατόμων στην αίθουσα μπορεί να υπερβεί τα δεκαπέντε (15), εάν, κατά την κρίση του προεδρεύοντος του δικαστηρίου, η παρουσία των ατόμων αυτών είναι απολύτως αναγκαία, στις δίκες που διεξάγονται σύμφωνα με την παρούσα.

• Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

• Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου ή εισαγγελίας, που τοιχοκολλάται στην είσοδο του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα τους, εφόσον διαθέτουν, ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών τους, καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ’ ευθύνη τους, για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

• α) Αναστέλλονται προσωρινά οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.

β) Εξαιρούνται από την εφαρμογή της περ. α): βα) Οι πολιτικές δίκες ενώπιον του Αρείου Πάγου.

ββ) Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, οι οποίες εκδικάζονται σύμφωνα με τον ν. 4335/2015 (Α’ 87).

βγ) Οι δίκες ενδίκων μέσων ενώπιον των Εφετείων, οι οποίες έχουν εκδικαστεί στον πρώτο βαθμό αντιμωλία των διαδίκων ή σύμφωνα με τις διατάξεις των ειδικών διαδικασιών. Οι δίκες του προηγούμενου εδαφίου γίνονται είτε με αυτοπρόσωπη παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων είτε με δήλωση των άρθρων 242 και 524 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται έστω και από έναν (1) εκ των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων.

βδ) Οι δίκες τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2915/2001 (Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012 (Α’51).

βε) Οι δίκες ειδικών διαδικασιών και εφέσεων κατά ερήμην αποφάσεων, εισαγόμενων κατά το άρθρο 528 ΚΠολΔ.

βστ) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων. Κατ’ εξαίρεση, αποκλειστικά και μόνο στις δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο ανακοπές και αιτήσεις αναστολής κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, εργατικές διαφορές, διατροφές από τον νόμο, επιμέλεια και επικοινωνία, εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ, τις δίκες ασφαλιστικών μέτρων νομής, καθώς και τις δίκες της παρ. 3 του άρθρου 943 ΚΠολΔ, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.

βζ) Οι δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας πρώτου βαθμού, οι δίκες πρώτου βαθμού που αφορούν ειδικούς νόμους, οι οποίες δικάζονται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και οι δίκες πρώτου βαθμού του ν. 3869/2010 και του άρθρου 1 του ν. 4745/2020 (Α’ 214).

Συναινετικά αιτήματα αναβολής για τις υποπερ. βγ) έως και βζ), υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 4790/2021.

βη) Οι δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας δευτέρου βαθμού, οι δίκες δευτέρου βαθμού που αφορούν ειδικούς νόμους, οι οποίες δικάζονται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και οι δίκες δευτέρου βαθμού του ν. 3869/2010 και του άρθρου 1 του ν. 4745/2020, οι οποίες γίνονται με αυτοπρόσωπη παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων.

βθ) Η εκδίκαση αγωγών του άρθρου 22 του ν. 1264/1982 (Α’ 79).

βι) Οι αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών, οι οποίες συζητούνται δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών.

βια) Οι συμβάσεις μεταβίβασης του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005 (Α’ 314) που αφορούν στη μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού των υπό ειδική εκκαθάριση των δημοσίων επιχειρήσεων, καθώς και κάθε συναφής με αυτές πράξη. Η εν λόγω εξαίρεση καταλαμβάνει και τις συμβάσεις μεταβίβασης, που υπογράφηκαν κατά το άρθρο 14Α του ν. 3429/2005 πριν τη δημοσίευση της παρούσας, καθώς και κάθε συναφή με αυτές πράξη.

βιβ) Όλες οι διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα 68 επ. του ν. 4307/2014, η διενέργεια δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών και οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια αυτών.

βιγ) Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.

βιδ) Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών Εφετείων, καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων σε όσα δικαστήρια προβλέπεται κλήρωση.

βιε) Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους.

βιστ) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2025, καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2025. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.

βιζ) Οι ποινικές δίκες που αφορούν υποθέσεις των οποίων οι αποφάσεις αναιρέθηκαν και παραπέμπονται προς νέα εκδίκαση.

βιη) Η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ, ν. 4620/2019, Α’ 96), ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα (ΠΚ, ν. 4619/2019, Α’ 95) και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α’ 106) και στη μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ.

βιθ) Η εκδίκαση υποθέσεων περί παράτασης εξακολούθησης ή αντικατάστασης θεραπευτικών μέτρων, καθώς και αιτήσεις του εισαγγελέα περί άρσης ή αντικατάστασης των ως άνω μέτρων (άρθρο 70 ΠΚ, ν. 4619/2019). βκ) Η εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά τις διαδικασίες ποινικής συνδιαλλαγής, ποινικής διαπραγμάτευσης και ποινικής διαταγής, που προβλέπονται στα άρθρα 301 έως 304 και 409 έως 416 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

βκα) Οι ποινικές δίκες που αφορούν την εκδίκαση ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων, με κατηγορουμένους, οι οποίοι εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας σε εκτέλεση των ως άνω αποφάσεων.

βκβ) Η δημοσίευση αποφάσεων.

γ) Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω εξαιρέσεων, χωρίς να δεσμεύεται από αυτές.

Τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών της χώρας, καθώς και εκείνα που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστης αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών.

Οι διασκέψεις, καθώς και η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας, που αφορά τη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών γίνονται, εφόσον είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου γνωστοποιούνται από τον γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου και, αν το Δικαστήριο διαθέτει ιστοσελίδα, αναρτώνται και σε αυτήν.

• Επιτρέπεται η διεξαγωγή συνεδριάσεων των Ολομελειών των Δικαστηρίων για ζητήματα της παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 1756/1988 (Α’ 35) και των Ολομελειών των Εισαγγελιών για ζητήματα της παρ. 5 του άρθρου 14Α του ν. 1756/1988.

• Επιτρέπεται κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι) με φυσική παρουσία. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της ΕΣΔι καθορίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας της δραστηριότητας αυτής. Κατ’ εξαίρεση, τα μαθήματα δύνανται να διενεργούνται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής e:presence ή της ψηφιακής πλατφόρμας MOODLE. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της ΕΣΔι καθορίζονται οι λόγοι της κατ’ εξαίρεση διενέργειας των μαθημάτων διαδικτυακά.

Η επιμορφωτική δραστηριότητα της ΕΣΔι διενεργείται είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής e:presence ή της ψηφιακής πλατφόρμας MOODLE. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της ΕΣΔι καθορίζεται, κατά περίπτωση, ο τρόπος διενέργειας της δραστηριότητας αυτής.

Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών της ΚΣΤ’ εκπαιδευτικής σειράς όλων των κατευθύνσεων διενεργείται με φυσική παρουσία. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της ΕΣΔι μπορεί να διενεργηθεί η πρακτική άσκηση εξ αποστάσεως με τη χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων, αν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις.

• Σε όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα Δικαστήρια, στις Εισαγγελίες, στη Γενική Επιτροπεία της Επικράτειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στη Γενική Επιτροπεία της Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020.

• Επιτρέπονται οι συναλλαγές στα υποθηκοφυλακεία, στα κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και στα Κτηματολογικά Γραφεία Θεσσαλονίκης, Ρόδου και Κω-Λέρου. Ειδικότερα, ο έλεγχος των αρχείων γίνεται κατόπιν ραντεβού, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται σε απόφαση του Προϊσταμένου του καθ’ ύλην αρμόδιου υποθηκοφυλακείου, κτηματολογικού γραφείου ή υποκαταστήματος του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και των Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσαλονίκης, Ρόδου και Κω-Λέρου που τοιχοκολλάται στην είσοδο της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της, εφόσον διαθέτει.

Με απόφαση του Προϊσταμένου ορίζονται και όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη λειτουργία της υπηρεσίας, ο μηχανισμός ελέγχου, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού εντός της υπηρεσίας, η τηρητέα διαδικασία για τον αερισμό των κοινοχρήστων χώρων της, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για την ασφαλή λειτουργία της, που τηρούνται υπ’ ευθύνη του Προϊσταμένου, ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

4. Νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα • Ένας (1) συνοδός/επισκέπτης ανά ασθενή

• Πραγματοποίηση προγραμματισμένων (τακτικών) χειρουργείων σε ποσοστό το οποίο καθορίζεται από τον εκάστοτε υγειονομικό σχηματισμό (Νοσοκομεία, Υγειονομικές Περιφέρειες κ.λπ.)

• Τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου, πλην της διενέργειας ιατρικών πράξεων.

5. Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρα χρονίως πασχόντων, δομές και ξενώνες φιλοξενίας ευπαθών ομάδων/ΑμεΑ, οικοτροφεία, ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων, κοινωνικές δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας (υπνωτήρια, κέντρα ημέρας, κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, συσσίτια), δομές παιδικής προστασίας, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ) και κέντρα κοινότητας, στρατόπεδαΟι υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες οφείλουν να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας, τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες του Παραρτήματος 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Στη δυναμικότητα των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, κέντρων χρονίως πασχόντων, δομών και ξενώνων φιλοξενίας ευπαθών ομάδων, ξενώνων μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων, κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας (υπνωτήρια, κέντρα ημέρας, κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, συσσίτια), δομών παιδικής προστασίας και κέντρα κοινότητας, συμπεριλαμβάνονται και όσοι παρέχουν εθελοντική εργασία.

• Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρα χρονίως πασχόντων, δομές και ξενώνες φιλοξενίας ευπαθών ομάδων/ΑμεΑ, οικοτροφεία: Λειτουργία με υποχρεωτική τήρηση κανόνων λειτουργίας, απαιτήσεων και διαδικασιών του Παραρτήματος 1(A), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

• Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ): Λειτουργία με υποχρεωτική τήρηση κανόνων λειτουργίας, απαιτήσεων και διαδικασιών του Παραρτήματος 15, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

• Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ): Λειτουργία σύμφωνα με τις εξής εγκυκλίους της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: α) την υπό στοιχεία Α.Π.

Δ11/Φ.29/Γ.Π.ΟΙΚ.19881/691/22.5.2020 (ΑΔΑ: Ε8Π546ΜΤΛΚ-ΛΗΧ), β) την υπό στοιχεία Α.Π.

Γ.Π./Δ12/32819/1018/10.9.2020 (ΑΔΑ: ΨΛΣ446ΜΣΛΚ-ΧΒΧ) και γ) την υπό στοιχεία

Α.Π. Δ11/Γ.Π.ΟΙΚ.47270/2074/17.11.2020 (ΑΔΑ: Ψ03Ω46ΜΤΛΚ-0ΘΓ).

• Αναστολή επισκεπτηρίου

• Αναστολή λειτουργίας δημοτικών Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), σύμφωνα με την παρ. 3.

• Αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες, σύμφωνα με την παρ. 3.

• Λειτουργία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας και υποστήριξης ηλικιωμένων με τη συμμετοχή μόνο προσώπων που α) είτε έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, β) είτε υπόκεινται, πριν την είσοδό τους στους χώρους αυτούς και με ευθύνη των εν λόγω δομών, σε εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR ή σε έλεγχο με τη χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid test). Η προσέλευση γίνεται κατόπιν ραντεβού, με την τήρηση όλων των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων και για την παροχή αυστηρά των προβλεπόμενων υπηρεσιών. Δεν επιτρέπεται η προσέλευση για λόγους ψυχαγωγίας ή για άσκηση κοινωνικής δραστηριότητας.

• Διενέργεια υποχρεωτικού περιοδικού εργαστηριακού ελέγχου κάθε πέντε (5) ημέρες για κορωνοϊό COVID-19 είτε με τη μέθοδο PCR, είτε με τη χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid test) στους εργαζόμενους σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.

6. Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), ανοιχτές δομές φιλοξενίας, καθώς και κάθε είδους δομή και χώρος υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών- Οι διοικήσεις των ΚΥΤ και των άλλων δομών φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών οφείλουν να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας, τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες του Παραρτήματος II, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Ειδικές διατάξεις που θέτουν περιορισμούς στη λειτουργία συγκεκριμένων ΚΥΤ και άλλων δομών φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών παραμένουν σε ισχύ. Αναστολή εξόδου σύμφωνα με το Παράρτημα II, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής όπου εδρεύει το ΚΥΤ ή η δομή.
7. Σχολεία και πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δομέςΠαραμένουν σε ισχύ, κατά το μέρος κατά το οποίο δεν αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσας, ειδικές διατάξεις σύμφωνα με:

α) Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινή υπουργική απόφαση, όπως παρατάθηκε η ισχύς της και τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.969/7.1.2021 (Β’ 23) κοινή υπουργική απόφαση και παρατάθηκε εκ νέου η ισχύς της με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.20267/1.4.2021 (Β’ 1288) κοινή υπουργική απόφαση, οι οποίες θέτουν περιορισμούς και μέτρα στη λειτουργία εκπαιδευτικών μονάδων

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, Δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

β) Την υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12.9.2020 (Β’ 3882) κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία 131451/ΓΔ4/30.9.2020 (Β’ 4264), 151978/ΓΔ4/7.11.2020 (Β’ 4900) και 155689/ΓΔ4/14.11.2020 (Β’ 5044) όμοιες αποφάσεις και ισχύει.

γ) Την υπό στοιχεία 14109/ΓΔ4/5.2.2021 (Β’ 455) κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία 43274/ΓΔ4/14.4.2021 (Β’ 1512) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει.

δ) Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 30518/17.5.2021 (Β’ 2020) κοινή υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID-19 σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως εκάστοτε ισχύει.

ε) Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.29696/12.5.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 για την επαναλειτουργία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Μεταλυκειακού Έτους -Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ., των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και των Κολλεγίων και τη διενέργεια της πρακτικής άσκησης στα Ι.Ε.Κ. και τα Κολλέγια» (Β’ 1903), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.30330/15.5.2021 (Β’ 2017) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.

στ) Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.32209/24.5.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Επικράτειας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 2192), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.35098/4.6.2021 (Β’ 2372) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.

ζ) Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.32561/25.5.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Επικράτειας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 για την επαναλειτουργία των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης, των Ανωτέρων Επαγγελματικών Σχολών Χορού και των Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Ωδεία, Μουσικές Σχολές, Σχολές

Βυζαντινής Μουσικής) (Β’ 2198), όπως εκάστοτε ισχύει.

Οι διοικητικές λειτουργίες των σχολείων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας.

• Δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (νηπιαγωγείων, δημοτικών, ολοήμερων σχολείων, γυμνασίων και λυκείων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης) της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.69543/31.10.2020 (Β’4810) κοινή υπουργική απόφαση, όπως παρατάθηκε η ισχύς της και τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.969/7.1.2021 (Β’23) κοινή υπουργική απόφαση και παρατάθηκε εκ νέου η ισχύς της με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.20267/1.4.2021 (Β’1288) κοινή απόφαση, σύμφωνα με τους πρόσθετους όρους της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.30518/17.5.2021 (B’ 2020) κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID-19 σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικού και λοιπού προσωπικού όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

• Διά ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.69543/31.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η συμμετοχή στο μάθημα επιτρέπεται: α) για τους μαθητές/τριες με την επίδειξη στον υπεύθυνο του φροντιστηρίου/κέντρου ξένων γλωσσών της σχολικής κάρτας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 30518/17.5.2021 κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει, β) για τους λοιπούς υποψηφίους/ες, με την επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) που έχει διενεργηθεί έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν το πρώτο μάθημα κάθε εβδομάδας ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) που έχει διενεργηθεί έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν το πρώτο μάθημα κάθε εβδομάδας, με δαπάνη τους, και γ) για τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό των φροντιστηρίων/κέντρων ξένων γλωσσών ακολουθείται η διαδικασία υποχρεωτικής διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 έως και εικοσιτέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο/η εργαζόμενος/η παρέχει την εργασία του/της με φυσική παρουσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.32209/24.5.2021 (Β’ 2192) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.35098/4.6.2021 (Β’ 2372) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει. Η βεβαίωση/δήλωση της περ. (β) υπογράφεται από τους ίδιους τους υποψηφίους/ες, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 5, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

• Λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών διαδικασιών που πραγματοποιούνται σε δομές εντός των Καταστημάτων Κράτησης, με φυσική παρουσία των εκπαιδευόμενων/καταρτιζόμενων και των εκπαιδευτών, σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.69543/31.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.30518/17.5.2021 κοινή υπουργική απόφαση για τους κανόνες διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα τόσο για τους εκπαιδευόμενους όσο και για τους εκπαιδευτές.

• Διενέργεια εργαστηριακών μαθημάτων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) με φυσική παρουσία καταρτιζόμενων και εκπαιδευτών εντός εργαστηριακών χώρων (Εργαστηριακά Κέντρα, εργαστήρια εντός ΙΕΚ, εξωτερικά εργαστήρια), για τα εργαστηριακά μαθήματα, για τα οποία η δια ζώσης εκπαίδευση είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωσή τους. Η ευθύνη της οργάνωσης των εργαστηριακών μαθημάτων και της λειτουργίας τους στους αντίστοιχους εργαστηριακούς χώρους, η επιλογή και απόφαση για την πραγματοποίηση δια ζώσης ή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα εργαστηριακά μαθήματα, καθώς και η τροποποίηση του προγράμματος όπου κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Διευθυντή Ι.Ε.Κ..

• Διενέργεια πρακτικής άσκησης των καταρτιζόμενων των Ι.Ε.Κ. και των μαθητευομένων στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. στο πλαίσιο του προγράμματος της μαθητείας σε εργασιακό χώρο.

Η διενέργεια των εργαστηριακών μαθημάτων και της πρακτικής άσκησης κατά τα ανωτέρω επιτρέπεται σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.29696/12.5.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 για την επαναλειτουργία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ., των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και των Κολλεγίων και τη διενέργεια της πρακτικής άσκησης στα Ι.Ε.Κ. και τα Κολλέγια» (Β’ 1903), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.30330/15.5.2021 (Β’ 2017) κοινή υπουργική απόφαση, αναφορικά με τους κανόνες διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα τόσο για τους καταρτιζόμενους/μαθητευόμενους όσο και για τους εκπαιδευτές και επίδειξης του αρνητικού αποτελέσματος στον φορέα υποδοχής του ασκούμενου/μαθητευόμενου.

• Παρακολούθηση του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας, με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων και των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.69543/31.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.29696/12.5.2021 κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.30330/15.5.2021 κοινή υπουργική απόφαση, αναφορικά με τους κανόνες διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τους εκπαιδευτές.

• Λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Α’ και Β’ Κύκλου, με φυσική παρουσία των εκπαιδευόμενων/καταρτιζόμενων και των εκπαιδευτών, σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.69543/31.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.29696/ 12.5.2021 κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.30330/15.5.2021 κοινή υπουργική απόφαση, αναφορικά με τους κανόνες διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα τόσο για τους εκπαιδευόμενους όσο και για τους εκπαιδευτές.

• Διενέργεια εργαστηριακών μαθημάτων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Επιπέδου 1 και Επιπέδου 2 με φυσική παρουσία εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών, σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και υπό την προϋπόθεση διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα. Για τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και Επιπέδου 2 που λειτουργούν κατά τα ανωτέρω, η συμμετοχή στα εργαστηριακά μαθήματα επιτρέπεται: α) για τους εκπαιδευόμενους, με την επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) που έχει διενεργηθεί έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν το εργαστηριακό μάθημα ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) που έχει διενεργηθεί έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν το εργαστηριακό μάθημα, με δαπάνη τους και β) για τους εκπαιδευτές και το λοιπό προσωπικό των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και Επιπέδου 2, ακολουθείται η διαδικασία υποχρεωτικής διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο/η εργαζόμενος/η παρέχει την εργασία του/της, με φυσική παρουσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.32209/24.5.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 2192)», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.35098/4.6.2021 (Β’ 2372) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει. Η βεβαίωση/δήλωση της περ. (α) υπογράφεται από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 7, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

• Αναστολή της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας των λοιπών εκπαιδευτικών δομών της υπό στοιχεία

Δ1α/ΓΠ.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως παρατάθηκε η ισχύς της και τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.969/7.1.2021 (Β’ 23) κοινή υπουργική απόφαση και παρατάθηκε εκ νέου η ισχύς της με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.20267/1.4.2021 (Β’ 1288) κοινή υπουργική απόφαση.

• Διενέργεια σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας κατ’ εφαρμογή της υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12.9.2020 (Β’ 3882) κοινής απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία 131451/ΓΔ4/30.9.2020 (Β’ 4264), 151978/ΓΔ4/7.11.2020 (Β’ 4900) και 155689/ΓΔ4/14.11.2020 (Β’ 5044) όμοιες αποφάσεις των μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/νοσήματα σύμφωνα με την υπό στοιχεία 14109/ΓΔ4/5.2.2021 (Β’ 455) κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει δυνάμει της υπό στοιχεία 43274/ΓΔ4/14.04.2021 (Β’ 1512) κοινής υπουργικής απόφασης.

• Επιτρέπεται η υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγής/ μετακίνησης/υποδοχής μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών. Για τις χερσαίες και θαλάσσιες μεταφορές, καθώς και για τις αεροπορικές μετακινήσεις, εσωτερικού και εξωτερικού, των ημεδαπών/αλλοδαπών εκπαιδευτικών, καθώς και των ημεδαπών/αλλοδαπών μαθητών/τριών εφαρμόζονται οι διατάξεις του σημείου 18 της παρούσας, οι οποίες αφορούν στους όρους και τις προϋποθέσεις επιβίβασης του συνόλου των επιβατών, ημεδαπών και αλλοδαπών, καθώς και η υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.35171/4.6.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2374), όπως εκάστοτε ισχύει. Παράλληλα ισχύουν οι κανόνες του Παραρτήματος IV, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση, υπόχρεοι προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη μετακίνηση είναι όλοι οι ημεδαποί και αλλοδαποί εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες οι οποίοι/ες συμμορφώνονται, κατά την υποδοχή τους, και προς τα λοιπά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, που ισχύουν στη χώρα υποδοχής.

• Αναστολή λειτουργίας για τις δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και δυνατότητα τηλεεκπαίδευσης, εξαιρουμένων:

α) των Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης, των Ανώτερων Επαγγελματικών Σχολών Χορού και από τις 15 Ιουνίου 2021 των Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού (π.δ. 457/1983, Β’ 174), β) των Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Ωδεία, Μουσικές Σχολές, Σχολές Βυζαντινής Μουσικής), με αναλογία μεταξύ εκπαιδευτών/ καθηγητών/δασκάλων και μαθητών/ σπουδαστών 1:1 (μόνο ατομικά μαθήματα),

γ) του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου και

δ) της διενέργειας πάσης φύσεως εξετάσεων με μόνη την παρουσία των απαραίτητων για την εξέταση ατόμων (εξεταζόμενος και εξεταστική επιτροπή), χωρίς παρουσία κοινού με τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (www.culture.gov.gr/el/announcements/SitePages/announcements.aspx.).

• Επιτρέπεται η διεξαγωγή κάθε είδους εξετάσεων του άρθρου 20 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει παραταθεί η ισχύς της και εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης αυτής. Επιπροσθέτως, ορίζεται ότι η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο ή τον γονέα/κηδεμόνα του εάν πρόκειται για ανήλικο/η, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 5, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο. Όμοια υποχρέωση υφίσταται για τους φορείς διοργάνωσης των εξετάσεων/εξεταστικά κέντρα όσον αφορά στο κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται με φυσική παρουσία κατά τη διενέργεια των εξετάσεων. Οι φορείς/εξεταστικά κέντρα οφείλουν να γνωστοποιήσουν τη διάρκεια λειτουργίας τους και τους κανόνες τήρησης υγιεινής στην ηλεκτρονική διεύθυνση kiroseis_gge@mnec.gr της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

• Εξαιρετικώς επιτρέπεται, υπό την ευθύνη του εκπαιδευτικού κέντρου του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ) και τηρουμένων των μέτρων προστασίας της υγείας για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19:

α) η διενέργεια με φυσική παρουσία, της θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης, των υποψηφίων μηχανοδηγών που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευση για την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού,

β) η διενέργεια με φυσική παρουσία της πρακτικής εκπαίδευσης για την απόκτηση πιστοποιητικού μηχανοδηγού,

γ) η διενέργεια με φυσική παρουσία της θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης των μηχανοδηγών για την απόκτηση πιστοποιητικού μηχανοδηγού.

Οι ανωτέρω εκπαιδεύσεις και εξετάσεις πραγματοποιούνται με την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων που εκδίδονται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του (www.yme.gov.gr/).

• Οι σχολές υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και οι παροχείς καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, καθώς και οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών λειτουργούν τηρώντας υποχρεωτικώς τους κανόνες λειτουργίας, τις απαιτήσεις και διαδικασίες του Παραρτήματος 11, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι εξετάσεις υποψηφίων για την απόκτηση: α) άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους, β) βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για το επάγγελμα του δύτη, γ) πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχύπλοων σκαφών, δ) άδειας χειριστή πηδαλιούχου και ε) άδειας ναυαγοσώστη, διενεργούνται τηρώντας υποχρεωτικώς τα διαλαμβανόμενα στο Παράρτημα του προηγούμενου εδαφίου.

• Επιτρέπεται η δια ζώσης εκπαίδευση των Δοκίμων Αστυφυλάκων και των Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, τηρουμένων των μέτρων προστασίας της υγείας και αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

8. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)/Βιβλιοθήκεςα) Ειδικές διατάξεις που θέτουν περιορισμούς και μέτρα στη λειτουργία των Α.Ε.Ι. παραμένουν σε ισχύ.

β) Η υπό στοιχεία 115744/Ζ1/4.9.2020 (Β’ 3707) κοινή υπουργική απόφαση παραμένει σε ισχύ μόνο στο μέτρο που δεν αντίκειται στην παρούσα.

γ) Κατά τη λειτουργία των υπηρεσιών των Α.Ε.Ι. εφαρμόζονται τα μέτρα που ισχύουν για τις δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικές επιχειρήσεις (σημεία 1 και 2 του παρόντος).

δ) Οι ρυθμίσεις που αφορούν στη διεξαγωγή εξετάσεων με φυσική παρουσία εφαρμόζονται σε κάθε είδους εξετάσεις που διενεργούνται εντός των εγκαταστάσεων των Α.Ε.Ι., ανεξαρτήτως εάν το Α.Ε.Ι. έχει την επιμέλεια διεξαγωγής τους.

ε) Οι ρυθμίσεις του παρόντος ισχύουν και για τα Κολλέγια, καθώς και για τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού. στ) Τήρηση των όρων της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.28259/7.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε φοιτητές, διδακτικό και λοιπό προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Β’ 1866), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.30097/14.5.2021 (Β’ 2014) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.

• Τηλε-εκπαίδευση

• Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, με εξαίρεση τη δυνατότητα διενέργειας εργαστηριακών, κλινικών και πρακτικών ασκήσεων/μαθημάτων όλων των ετών των προγραμμάτων σπουδών α’ και β’ κύκλου Τμημάτων/Σχολών των Α.Ε.Ι., καθώς και των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) των Α.Ε.Ι..

Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι όροι της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.28259/7.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε φοιτητές, διδακτικό και λοιπό προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Β’ 1866), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.30097/14.5.2021 (Β’ 2014) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει. Η Γενική Συνέλευση κάθε Τμή ματος/Σχολή ς αποφασίζει ποιες από τις προαναφερόμενες ασκήσεις διενεργούνται δια ζώσης και ποιες εξ αποστάσεως.

• Ως προς την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου, το Τμήμα/Σχολή κάθε Α.Ε.Ι. επιλέγει τον τρόπο διενέργειας των εξετάσεων είτε με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως.

• Επιτρέπεται η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων, όπως αυτές ρυθμίζονται στην υπό στοιχεία Φ.1/192329/Β3/13.12.2013 (Β’ 3185) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και των εξετάσεων για την αναγνώριση πτυχίων αλλοδαπής με αναλογική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προστασίας του άρθρου 20 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει. Επιπροσθέτως, ορίζεται ότι η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 6, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο. Όμοια υποχρέωση υφίσταται για τα Α.Ε.Ι. όσον αφορά στο κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται με φυσική παρουσία κατά τη διενέργεια των εξετάσεων.

• α) Επιτρέπεται η διεξαγωγή εξετάσεων όλων των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, για τις οποίες κρίνεται αναγκαία η φυσική παρουσία και δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως, σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης που αναφέρονται στο άρθρο 20 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.69543/31.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 4810), όπως παρατάθηκε η ισχύς της και τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.969/7.1.2021 (Β’ 23) κοινή υπουργική απόφαση και παρατάθηκε εκ νέου η ισχύς της με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.20267/1.4.2021 (Β’ 1288) κοινή υπουργική απόφαση.

β) Εξαιρετικώς επιτρέπεται η διενέργεια τελετών αποφοίτησης των σπουδαστών των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, σε εξωτερικό χώρο με την παρουσία μέχρι εκατό (100) ατόμων και τη διεξαγωγή περισσότερων της μίας τελετών, εφόσον ο ανωτέρω αριθμός είναι μεγαλύτερος, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των μέτρων προστασίας της υγείας και αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

• Επιτρέπεται η διενέργεια με φυσική παρουσία των πρακτικών εφαρμογών των τομέων εκπαίδευσης και των εξετάσεων πιστοποίησης για τους σπουδαστές των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ) που φοιτούν στον Βασικό Κύκλο σπουδών, καθώς και στους Κύκλους Ασφάλειας Πλοίου, Σωστικών, Προχωρημένης Πυρόσβεσης, Α’ Βοηθειών και Εκσυγχρονισμού των Γνώσεων, υπό την προϋπόθεση διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε εβδομάδα.

• Αναστολή λειτουργίας αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναγνωστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων των Α.Ε.Ι..

• Λειτουργία των πάσης φύσεως βιβλιοθηκών, σύμφωνα με το άρθρο 22 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, με τη λειτουργία των αναγνωστηρίων εντός αυτών.

• Επιτρέπεται η διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων υβριδικού χαρακτήρα (διαδικτυακή μετάδοση και περιορισμένη φυσική παρουσία στον χώρο της Σχολής), καθώς και ημερίδων και συνεδρίων εντός των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα του Παραρτήματος 13, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

9. Βρεφικοί, βρεφονηπιακοί, παιδικοί σταθμοίΔιενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), σύμφωνα με τους κανόνες της υπό στοιχεία

Δ1α/ΓΠ.οικ.32209/24.5.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Επικράτειας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 2192), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.35098/4.6.2021 (Β’ 2372) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.

• Λειτουργία με υποχρεωτική τήρηση κανόνων λειτουργίας, απαιτήσεων και διαδικασιών του Παραρτήματος 8, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
10. Χώροι λατρείας/θρησκευτικές τελετέςΤήρηση κανόνων λειτουργίας, απαιτήσεων και διαδικασιών του Παραρτήματος III, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, με ευθύνη των οικείων θρησκευτικών αρχών.

Από την υποχρεωτική χρήση μάσκας κατά το άρθρο 2 εξαιρούνται οι θρησκευτικοί λειτουργοί και οι ιεροψάλτες αποκλειστικά και μόνο κατά τη διάρκεια της θρησκευτικής τελετής.

• Τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών, μυστηρίων και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών, καθώς και προσέλευση προσώπων για κατ’ ιδίαν προσευχή σε όλους ανεξαιρέτως τους εσωτερικούς χώρους θρησκευτικής λατρείας (κάθε είδους και κάθε νομικού, κανονικού και εν γένει θρησκευτικού καθεστώτος ναών και παρεκκλησίων, ευκτήριων οίκων, τεμενών, συναγωγών κ.λπ.) κάθε δόγματος και θρησκείας τηρουμένης της αναλογίας ενός (1) ατόμου ανά 15 τ.μ. με ανώτατο όριο τα εκατό (100) άτομα και ειδικώς στους εξωτερικούς χώρους τηρουμένης της αναλογίας ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ., με απόσταση τουλάχιστον δύο (2) μέτρων μεταξύ τους.

• Υποχρεωτική χρήση διπλής μάσκας (μίας μη ιατρικής και μίας υφασμάτινης) ή μίας μάσκας τύπου Ν95.

• Δυνατότητα α) τέλεσης κηδειών και των σχετικών θρησκευτικών λειτουργιών και λοιπών ιεροπραξιών και ταφικών εκδηλώσεων, β) τέλεσης γάμων υπό τις ειδικότερες προβλέψεις του Παραρτήματος III.

• Υποχρεωτική διενέργεια ιατρικού ελέγχου των θρησκευτικών λειτουργών και του βοηθητικού προσωπικού.

11. Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, κλειστά μνημείαΤήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού και τη Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (www.culture.gov.gr/el/announcements/SitePages/announcements.aspx.). • Λειτουργία κλειστών χώρων:

o Δύο (2) μέτρα απόσταση μεταξύ των παρευρισκόμενων

o ‘Ενα (1) άτομο ανά 15 τ.μ.

o Επισκέψεις ομάδων έως οκτώ (8) ατόμων, εκτός αν πρόκειται για οικογένειες (συζύγους/συμβιούντες και τέκνα).

• Λειτουργία ανοιχτών (υπαίθριων) χώρων:

o Ενάμισι (1,5) μέτρο απόσταση μεταξύ των παρευρισκόμενων

o Ένα (1) άτομο ανά 10 τ.μ.

o Επισκέψεις ομάδων έως είκοσι (20) ατόμων, εκτός αν πρόκειται για οικογένειες (συζύγους/συμβιούντες και τέκνα).

12. Ζωντανά θεάματα και ακροάματα, λοιπές παραστατικές τέχνεςΤήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (www.culture.gov.gr/el/announcements/SitePages/announcements.aspx) • Κλειστοί χώροι:

α) Αναστολή προσέλευσης κοινού σύμφωνα με την παρ. 3

β) Δυνατότητα διεξαγωγής αποκλειστικά προς τον σκοπό αναμετάδοσης

(βιντεοσκόπησης/live-streaming)

• Ανοικτοί (υπαίθριοι) χώροι:

o Διενέργεια ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων υποχρεωτικά σε χώρους διαμορφωμένους για καθήμενους θεατές και μόνο

o Ποσοστό πληρότητας ως εξής:

– Εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) πληρότητα για χώρους χωρητικότητας έως χιλίων (1.000) θέσεων,

– εβδομήντα τοις εκατό (70%) πληρότητα για χώρους χωρητικότητας έως πέντε χιλιάδων (5.000) θέσεων,

– εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) πληρότητα για χώρους χωρητικότητας έως δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) θέσεων.

o Σε χώρους χωρητικότητας άνω των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) θέσεων τίθεται ανώτατο όριο δέκα χιλιάδων (10.000) θεατών.

o Υποχρεωτική δημιουργία κενού χώρου/κενής θέσης ανά δύο (2) έως και τέσσερις (4) καθήμενους.

o Υποχρεωτική τοποθέτηση ατόμων που προσέρχονται μαζί στις θέσεις καθήμενων μεταξύ των οποίων δεν μεσολαβεί κενός χώρος/κενή θέση.

o Απαγόρευση διαλείμματος κατά τη διάρκεια του ζωντανού θεάματος/ακροάματος. Εξαιρούνται ολιγόλεπτες παύσεις για τεχνικούς λόγους κατά τη διάρκεια των οποίων οι θεατές παραμένουν στις θέσεις τους.

o Υποχρεωτική απόσταση τριών (3) μέτρων μεταξύ σκηνής και θεατών.

o Υποχρεωτική ταξιθεσία για την τοποθέτηση των θεατών στις θέσεις τους και την τήρηση κανόνων στην προσέλευση και αποχώρησή τους.

o Υποχρεωτική τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των μελών της χορωδίας.

o Υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

13.

 

Κινηματογραφικές προβολέςΤήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (www.culture.gov.gr/el/announcements/SitePages/announcements.aspx)

 

• Αναστολή λειτουργίας κλειστών αιθουσών σύμφωνα με την παρ. 3.

• Λειτουργία ανοικτών (θερινών) κινηματογράφων, υπό τους ακόλουθους όρους:

o Υποχρεωτική δημιουργία κενού χώρου/κενής θέσης ανά δύο (2) καθήμενους, κατά τρόπο ώστε η πληρότητα να μην υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%)

o Υποχρεωτική τοποθέτηση ατόμων που προσέρχονται μαζί στις δύο θέσεις καθήμενων μεταξύ των οποίων δεν μεσολαβεί κενός χώρος/κενή θέση

o Απαγόρευση διαλείμματος κατά την προβολή

o Υποχρεωτική ταξιθεσία για την τοποθέτηση των θεατών στις θέσεις τους

o Υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου

14. Πρόβες, ρεπεράζ και εν γένει προεργασίες γυρισμάτων οπτικοακουστικών παραγωγών, γυρίσματα τηλεοπτικά, κινηματογραφικά και λοιπών οπτικοακουστικών παραγωγών, ηχογραφήσεις • Πραγματοποίηση με την παρουσία μόνο των αυστηρά απαραίτητων προσώπων, χωρίς την παρουσία κοινού και πάντως υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Υποχρεωτική χρήση μάσκας: α) σε πρόβες, ρεπεράζ και εν γένει προεργασίες γυρισμάτων β) όσων δεν συμμετέχουν στη σκηνή γυρίσματος.

• Τήρηση απόστασης δύο (2) μέτρων για συντελεστές και συμμετέχοντες σε ρεπεράζ και εν γένει προεργασίες γυρισμάτων.

• Καταγραφή εισερχομένων-εξερχομένων.

• Υποχρεωτική προηγούμενη διενέργεια διαγνωστικού τεστ για τον κορωνοϊό COVID-19 από όλους τους συμμετέχοντες σε ψυχαγωγικές εκπομπές και υποχρεωτική προβολή ανά δεκάλεπτο, καθώς και πριν από την έναρξη και μετά τη λήξη των εκπομπών αυτών, ειδικού μηνύματος ως προς τη διενέργεια του τεστ και την τήρηση των μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19.

• Τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλλων που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού.

15. Κέντρα διασκέδασης συμπεριλαμβανομένων χώρων δεξιώσεων, μουσικών σκηνών και μπουάτ • Αναστολή λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 3
16. Εστίαση (π.χ. εστιατόρια [πλην φοιτητικών εστιατορίων], καφέ, ίντερνετ καφέ, κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες, catering, εξωτερικοί χώροι δεξιώσεων)Διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self- test) για τους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενος των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι οποίοι παρέχουν

εργασία με φυσική παρουσία, σύμφωνα με τους κανόνες της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.32209/24.5.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Επικράτειας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 2192), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.35098/4.6.2021 (Β’ 2372) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.

• Αναστολή λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 3, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος σημείου

• Λειτουργία μόνο των επιχειρήσεων που διαθέτουν άδεια λειτουργίας για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και παρέχουν υπηρεσίες εστίασης υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) αποκλειστικά σε ανοικτό υπαίθριο χώρο και από τις 12 Ιουνίου 2021 και σε εξωτερικούς χώρους που βρίσκονται σε αεριζόμενες στοές (υπό την προϋπόθεση αυτές να έχουν ανοικτές δύο πλευρές), β) φιλοξενία μόνο καθήμενων πελατών, γ) δυνατότητα λειτουργίας από τις 5:00 έως τις 01:15. και υπό τους κάτωθι υγειονομικούς όρους:

o Απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή των πελατών στα τραπέζια

o Τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά τραπέζι

o Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό και τους πελάτες κατά τον χρόνο αναμονής

o Μέχρι έξι (6) άτομα ανά τραπέζι

o Τήρηση αποστάσεων τραπεζοκαθισμάτων και κανόνων υγιεινής των Παραρτημάτων 2 έως 4, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

o Χρήση μπαρ με τοποθέτηση δύο (2) σκαμπό μαζί και απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου για κάθε επόμενη δυάδα σκαμπό

• Οι ως άνω προϋποθέσεις ισχύουν και: α) για τη λειτουργία των υπηρεσιών catering και τη λειτουργία των εξωτερικών χώρων δεξιώσεων με ανώτατο όριο παρουσίας τα εκατό (100) άτομα με την εξαίρεση της προϋπόθεσης (β) ως προς τη φιλοξενία μόνο καθήμενων πελατών, β) για τη λειτουργία των εστιατορίων, αναψυκτηρίων και καφέ των ξενοδοχείων, που βρίσκονται σε εξωτερικό Χώρο.

• Κατ’ εξαίρεση λειτουργούν και τα εστιατόρια, αναψυκτήρια, καφέ σε εσωτερικούς χώρους ξενοδοχείων και αεροδρομίων, τα οποία εξυπηρετούν μόνο τους διαμένοντες/ταξιδιώτες και υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται μέτρα αποφυγής συνωστισμού και τηρούνται οι αποστάσεις τραπεζοκαθισμάτων και κανόνων υγιεινής των Παραρτημάτων 2 έως 4, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Επιπλέον, ορίζονται τα εξής:

α) Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό, καθώς και από τους διαμένοντες κατά την αναμονή.

β) Mέχρι έξι (6) άτομα ανά τραπέζι.

γ) Πληρότητα 50% της δυναμικότητας όπως ορίζεται στην περ. 2δ’ της παρ. Α του άρθρου 14 της υπό στοιχεία

Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/23.3.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 2161) επί της συνολικής εσωτερικής ωφέλιμης επιφάνειας (ΩΕ/1,3 τ.μ).

δ) Απαγόρευση ζωντανής μουσικής.

ε) Απαγόρευση πραγματοποίησης εκδηλώσεων/συναθροίσεων/δεξιώσεων.

• Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) και καθ’ οδόν εξυπηρέτησης (drive-through) επιτρέπονται και μετά το πέρας της λοιπής λειτουργίας, χωρίς πάντως την παραμονή πελατών στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων αυτών.

• Λειτουργία καταστημάτων με άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός στοών, κλειστών εμπορικών κέντρων και υπεραστικών σταθμών μόνο με τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και διανομής προϊόντων (delivery).

17. Παιδότοποι • Αναστολή λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 3
18. Μεταφορές- Οι αριθμητικοί/ποσοτικοί περιορισμοί στις μετακινήσεις αφορούν τον τόπο/σημείο αναχώρησης ή εσωτερικής μετακίνησης.

– Για τις αεροπορικές μεταφορές, ισχύουν οι κανόνες του Παραρτήματος IV το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

• Λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς σε περιορισμένη συχνότητα διασφαλίζοντας επαρκή κίνηση ιδίως κατά τις ώρες κίνησης των εργαζομένων, και πάντως με μέγιστη πληρότητα 65% [λεωφορεία δημόσιας χρήσης (λεωφορεία αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ, λεωφορεία μεμονωμένων αυτοκινητιστών άγονων γραμμών), λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης, καθώς και λεωφορεία δημοτικής συγκοινωνίας, λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ ΑΕ, μέσα σταθερής τροχιάς αρμοδιότητας ΣΤΑΣΥ ΑΕ, αναβατήρες (τελεφερίκ), όπως επίσης σιδηρόδρομος].

• Λειτουργία των τουριστικών λεωφορείων και ειδικών τουριστικών λεωφορείων περιήγησης πόλεων ανοικτού ή κλειστού τύπου με μέγιστη πληρότητα 85%.

• Μέχρι τρεις (3) επιβάτες πλέον του οδηγού σε επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης) και επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα καθώς και στα Ε.Ι.Χ. οχήματα με οδηγό του ν. 4093/2012 (Α’ 222) έως επτά (7) θέσεων. Η υπέρβαση του ορίου επιβαινόντων επιτρέπεται μόνο εφόσον στο όχημα επιβαίνουν α) ανήλικα τέκνα, η κατ’ οίκον παραμονή των οποίων υπό την εποπτεία ενηλίκου είναι αδύνατη ή β) άτομο που χρήζει βοήθειας από δεύτερο επιβάτη για τη μετακίνησή του.

• Μέχρι τέσσερις (4) επιβάτες πλέον του οδηγού σε επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ – Ειδικής Μίσθωσης) και επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα καθώς και στα Ε.Ι.Χ. οχήματα με οδηγό του ν. 4093/2012 (Α’ 222) έως εννέα (9) θέσεων. Η υπέρβαση του ορίου επιβαινόντων επιτρέπεται μόνο εφόσον στο όχημα επιβαίνουν α) ανήλικα τέκνα, η κατ’ οίκον παραμονή των οποίων υπό την εποπτεία ενηλίκου είναι αδύνατη ή β) άτομο που χρήζει βοήθειας από δεύτερο επιβάτη για τη μετακίνησή του.

• Μέχρι τρία (3) άτομα πλέον του οδηγού στα διπλοκάμπινα, μικτής χρήσης και τύπου BAN οχήματα που κυκλοφορούν σύμφωνα με την υπ’ αρ. 61512/2900/11.12.2002 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 1548). Η υπέρβαση του ορίου επιβαινόντων επιτρέπεται μόνο εφόσον στο όχημα επιβαίνουν ανήλικα τέκνα, η κατ’ οίκον παραμονή των οποίων υπό την εποπτεία ενηλίκου είναι αδύνατη.

• Μαθητές που εξυπηρετούνται με ταξί σε μη αστικές περιοχές, για τη μετάβαση τους στο σχολείο, επιτρέπεται να μετακινηθούν μέχρι και τέσσερα (4) άτομα, με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης του Διευθυντή του σχολείου. Η δυνατότητα του προηγούμενου εδαφίου παρέχεται, με την προσκόμιση αντίστοιχης βεβαίωσης, και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών σε μη αστικές περιοχές, που εξυπηρετούνται είτε με ταξί είτε με όχημα ενός εκ των εκπαιδευτικών.

• Εξαίρεση από την υποχρέωση χρήσης μάσκας σε Ε.Ι.Χ. όταν επιβαίνουν μόνο ο/η οδηγός, σύζυγοι/συμβιούντες και συγγενείς α’ και β’ βαθμού.

• 1. Πληρότητα στα επιβατηγά και επιβατηγά -οχηματαγωγά πλοία: α) μέχρι ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού αριθμού επιβατών των πλοίων ή μέχρι ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) του αριθμού αυτού, εφόσον το πλοίο διαθέτει καμπίνες. Η κάλυψη των καθισμάτων αεροπορικού τύπου ανέρχεται στο πενήντα τοις εκατό (50%).

β) Στις καμπίνες επιβατών και πληρωμάτων δύνανται να ενδιαιτώνται μέχρι τέσσερα (4) άτομα, εφόσον είναι είτε σύζυγοι/συμβιούντες, συγγενείς α’ ή β’ βαθμού είτε άτομα με αναπηρία μετά του συνοδού τους, σε διαφορετική δε περίπτωση δυο (2) μεμονωμένοι επιβάτες ή μέλη πληρώματος, αντιστοίχως.

• 2. Πληρότητα στα επιβατηγά – οχηματαγωγά -ταχύπλοα, επιβατηγά-ταχύπλοα και επιβατηγά-υδροπτέρυγα: α) μέχρι ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού αριθμού επιβατών των πλοίων, εάν αυτά διαθέτουν φίλτρα τύπου HEPA (High Efficiency Particulate Air) και εφόσον βεβαιώνονται, με ευθύνη του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των πλοιάρχων, καθώς και των φορέων κυβερνητικής πιστοποίησης αυτών, η τοποθέτηση και η λειτουργία τους σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των πλοιάρχων καταρτίζεται σχέδιο κάλυψης καθισμάτων αεροπορικού τύπου για κάθε πλοίο και

β) μέχρι ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) εφόσον στα ανωτέρω πλοία δεν έχει εγκατασταθεί ο εξοπλισμός της περ. (α).

• 3. α) Η επιβίβαση των επιβατών στα πλοία των παρ. 1 και 2, καθώς και στα θαλάσσια ταξί από λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδος προς τα νησιά επιτρέπεται εφόσον οι επιβάτες:

αα) Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή

αβ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) ή σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self-test) εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού. Η αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύεται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, ενώ η αντίστοιχη διάγνωση με self-test αποδεικνύεται είτε με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης είτε με τη σχετική ένδειξη στο Ερωτηματολόγιο Δήλωσης Υγείας πριν την Επιβίβαση που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 στα επιβατηγό και επιβατηγό – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής https://www.ynanp.gr/el/, ή

αγ) επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που έχει ισχύ για χρονικό διάστημα από δύο (2) έως εννέα (9) μήνες μετά τη νόσηση, το οποίο εκδίδεται με την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από τον πρώτο θετικό έλεγχο.

Η υποχρέωση της παρ. 3 περιλαμβάνει ανηλίκους από έξι (6) ετών και άνω.

β) Από τις υποχρεώσεις της περ. α) εξαιρούνται οι επιβάτες που μετακινούνται στις πορθμειακές γραμμές Πέραμα-Παλούκια Σαλαμίνας, Πέραμα Μεγαρίδος-Φανερωμένη Σαλαμίνας, Ρίο – Αντίρριο, στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις από την ηπειρωτική Χώρα προς την Εύβοια, καθώς και στις πορθμειακές γραμμές Πούντα-Ελαφόνησος Λακωνίας και Τρυπητή-Αμμουλιανή Χαλκιδικής, εξαιρετικώς ως προς τους μονίμους κατοίκους του Δήμου Ελαφονήσου και της Δημοτικής Κοινότητας Αμμουλιανής του Δήμου Αριστοτέλη, αντίστοιχα.

γ) Σε κάθε περίπτωση, για την επιβίβαση των επιβατών από λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας προς τα νησιά και αντίστροφα, συμπληρώνεται υποχρεωτικά το Ερωτηματολόγιο Δήλωσης Υγείας πριν την Επιβίβαση που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 στα επιβατηγό και επιβατηγό – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής https://www.ynanp.gr/el/.

• 4. Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι και τα μέλη του

πληρώματος υποχρεούνται, πριν από την επιβίβαση, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και κατά την αποβίβαση των επιβατών, να συμμορφώνονται και προς τα λοιπά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 στα επιβατηγό και επιβατηγό – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, https://www.ynanp.gr/el/.

• Για τα κρουαζιερόπλοια, τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας που καταπλέουν από το εξωτερικό, τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια ισχύουν οι κανόνες των Παραρτημάτων 9 και 10, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

• 1. Οι πτήσεις εσωτερικού προς νησιωτικούς προορισμούς πραγματοποιούνται εφόσον οι επιβάτες:

α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή

β) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) ή σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self-test) εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού. Η αρνητική διάγνωση του ελέγχου με την μέθοδο PCR και της εξέτασης με rapid test αποδεικνύεται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, ενώ η αντίστοιχη διάγνωση με self-test αποδεικνύεται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης που εκδίδεται από την πλατφόρμα selftesting.gov.gr, ή

γ) επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που έχει ισχύ για χρονικό διάστημα από δύο (2) έως εννέα (9) μήνες μετά τη νόσηση, το οποίο εκδίδεται με την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από τον πρώτο θετικό έλεγχο.

2. 0 έλεγχος πραγματοποιείται από τα αεροπορικές εταιρίες με την αγορά του εισιτηρίου και την επισύναψη των ψηφιακών βεβαιώσεων, καθώς και δειγματοληπτικά από αστυνομικές αρχές σε αεροδρόμια.

3. Οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, υποχρεούνται να επιδεικνύουν στα σημεία ελέγχου την ηλεκτρονική φόρμα Passenger Locator Form (PLF) η οποία

εκδίδεται μέσω της διαδικτυακής πύλης https://travel.gov.gr.

4. Σε περίπτωση προσκόμισης της βεβαίωσης των περ. (α), (β) και (γ) από αλλοδαπό σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής ή αγγλικής, ο έλεγχος εναπόκειται στην αεροπορική εταιρία.

5. Υπόχρεοι στην προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών για τη μετακίνηση σε νησιά είναι όλοι οι ημεδαποί και αλλοδαποί ταξιδιώτες έξι (6) ετών και άνω.

Οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος υποχρεούνται, πριν από την επιβίβαση, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και κατά την αποβίβαση των επιβατών, να συμμορφώνονται και προς τα λοιπά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας https://www.ypa.gr.

• Σε περίπτωση που επιβάτης δεν φέρει μάσκα, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στο μέσο μεταφοράς.

19. Αθλητισμός (αγώνες, προπονήσεις)Οι προβλέψεις του παρόντος σημείου ισχύουν και για επιπρόσθετες αθλητικές δραστηριότητες εκτός ωρολογίου προγράμματος σχολείων, ΑΕΙ και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών.

Περαιτέρω οδηγίες, υγειονομικά πρωτόκολλα για προπονήσεις και αγώνες και εξειδίκευση ατομικών αθλημάτων, όπως αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού https://gga.gov.gr/component/content/ article/278-covid/2981-covid19-sports

Αναστολή της λειτουργίας και χρήσης οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων, εξαιρουμένων των ακόλουθων περιπτώσεων:

• Της λειτουργίας ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων αποκλειστικά και μόνο από ομάδες έως έξι (6) ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή ή οικογένειες (συζύγους/συμβιούντες και τέκνα) και χωρίς την παρουσία θεατών, προς τον σκοπό άθλησης μέσω ατομικών αθλημάτων.

• Της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις και αγώνες χωρίς την παρουσία θεατών: α) των ομάδων που μετέχουν στα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου ανδρών Superleague 1, Superleague II, Football League και Γ’ εθνικής, στα πρωταθλήματα της Α’ κατηγορίας καλαθοσφαίρισης ανδρών (Basket league), Α2 κατηγορίας καλοθοσφαίρισης ανδρών και της Α1 κατηγορίας καλαθοσφαίρισης γυναικών, της Α’ κατηγορίας πετοσφαίρισης ανδρών και γυναικών (Volleyleague), της Α1 κατηγορίας υδατοσφαίρισης ανδρών και γυναικών, της Α1 κατηγορίας χειροσφαίρισης ανδρών και γυναικών, της Α’ εθνικής ποδοσφαίρου σάλας, της Α’ εθνικής ποδοσφαίρου γυναικών και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σύμφωνα με τα ειδικά πρωτόκολλα των οικείων διεθνών ομοσπονδιών, β) των εθνικών ομάδων, ανδρών και γυναικών, που έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις στο συγκεκριμένο διάστημα.

• Της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων για τη διεξαγωγή προγραμματισμένων αγώνων που αποτελούν κριτήριο πρόκρισης σε διεθνείς διοργανώσεις όπου συμμετέχουν αθλητές στους οποίους έχει ήδη επιτραπεί η προπόνηση με προηγούμενες αποφάσεις.

• Της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων για τη διεξαγωγή αγώνων χωρίς την παρουσία θεατών στα αθλήματα, ατομικά και ομαδικά, που ανήκουν στο χαμηλό, χαμηλό-μεσαίο, μεσαίο και υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας όπως αυτά και οι λοιπές προϋποθέσεις καθορίζονται στις οδηγίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

• Της λειτουργίας και χρήσης ανοικτών εγκαταστάσεων πετοσφαίρισης σε άμμο για προπονήσεις χωρίς την παρουσία θεατών, εφόσον συμμετέχουν έως τέσσερα (4) άτομα ανά γήπεδο.

• Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή των παραπάνω εξαιρέσεων είναι δυνατή μόνο εφόσον ακολουθείται υγειονομικό πρωτόκολλο που περιλαμβάνει υποχρεωτικό εβδομαδιαίο προληπτικό έλεγχο των αθλητών για COVID-19 με τεστ αντιγόνου από διαπιστευμένα εργαστήρια με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

• Της λειτουργίας και χρήσης των γηπέδων ποδοσφαίρου 5×5 και των εξωτερικών γηπέδων καλαθοσφαίρισης από ερασιτέχνες αθλούμενους, με τις προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους επαγγελματίες αθλητές και ειδικότερα με εβδομαδιαίο self-test, τήρηση περιορισμών χωρητικότητας, τήρηση καταλόγου εισερχομένων και όλων των υγειονομικών μέτρων και οδηγιών που αναγράφονται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

• Της λειτουργίας και χρήσης των κολυμβητηρίων, πισίνων και αθλητικών εγκαταστάσεων εφόσον: α) τηρείται η απόσταση του ενός (1) ατόμου ανά 15 τ.μ. νερού στα ανοικτά κολυμβητήρια και ενός (1) ατόμου ανά 20 τ.μ. νερού στα κλειστά κολυμβητήρια, β) διενεργείται εβδομαδιαίο προληπτικό τεστ για κορωνοϊό COVID-19 και γ) τηρούνται τα αποδυτήρια κλειστά. Κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται η διενέργεια εβδομαδιαίου τεστ για κορωνοϊό COVID-19 στην περίπτωση προσκόμισης πιστοποιητικού εμβολιασμού και υπό την προϋπόθεση της παρόδου δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού. Οι αθλούμενοι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν τα κολυμβητήρια μόνο σε ώρες κατά τις οποίες δεν αθλούνται αθλητές σωματείων.

• Της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ιπποδρόμου Μαρκοπούλου για τη διεξαγωγή ιπποδρομιών με τους απαραίτητους συντελεστές και χωρίς την παρουσία θεατών.

• Επιτρέπεται η λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις σε όσες κατηγορίες και αθλήματα, ομαδικά ή ατομικά, έχουν προγραμματισμένες διοργανώσεις κατά την περίοδο Μαΐου – Σεπτεμβρίου 2021, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιακών κατηγοριών (παίδων-εφήβων-νέων και κορασίδων-νεανίδων-νέων) που συμμετέχουν σε μοριοδοτούμενα πρωταθλήματα για την εισαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση με βάση το πρόγραμμα ελέγχων για COVID-19 που υπάρχει στις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

• Λειτουργία των αθλητικών ακαδημιών σε σταθερά γκρουπ έως δέκα (10) ατόμων. Σε κλειστούς χώρους γίνονται μόνο ατομικές προπονήσεις χωρίς ομαδικό παιχνίδι.

• Εάν πριν ή κατά τη διάρκεια διεξαγωγής αθλητικού αγώνα, ο αλυτάρχης ή ο παρατηρητής ή ο κομισάριος του αγώνα διαπιστώσει ότι παραβιάζεται το υγειονομικό αγωνιστικό πρωτόκολλο ως προς τον αριθμό των παρευρισκόμενων στις κερκίδες ή στον περιβάλλοντα χώρο, υποχρεούται να μην επιτρέψει την έναρξη ή, αν έχει ξεκινήσει, να διακόψει τον αγώνα. Για την εφαρμογή του συγκεκριμένου εδαφίου, προηγείται ειδοποίηση από τα μεγάφωνα και εφόσον δεν υπάρξει συμμόρφωση εντός δεκαπέντε (15) λεπτών, ο αγώνας αναβάλλεται ή διακόπτεται. Τα περιστατικά αυτά αναγράφονται στο φύλλο αγώνα ή σε ειδική έκθεση, που αποστέλλονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εντός δέκα (10) ημερών.

• Επιτρέπονται οι διοργανώσεις εκτός σταδίων (εκτός οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων), χωρίς την παρουσία θεατών, με ανώτατο αριθμό συμμετεχόντων τριακόσια (300) άτομα, ομάδες εκκίνησης ανά πενήντα (50) άτομα, με ηλεκτρονικές εγγραφές των συμμετεχόντων, με υποχρεωτικό rapid test ή PCR των συμμετεχόντων και με την τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων και οδηγιών που αναγράφονται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

• Επιτρέπεται η παραμονή σε χώρους εξωτερικής άθλησης, παιδικές χαρές, πάρκα και άλση στην περίπτωση επισκέψεων ομάδων έως έξι (6) ατόμων, ή οικογενειών (συζύγων/συμβιούντων και τέκνων), και με αναλογία ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ..

• Κατά το χρονικό διάστημα από τις 8 έως τις 12 Ιουνίου 2021 επιτρέπεται η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των Ολυμπιακών Επιτροπών της Ευρώπης, η οποία πραγματοποιείται στην Αθήνα, σύμφωνα με το πρωτόκολλο για τα συνέδρια (Παράρτημα 13).

20. ΓυμναστήριαΔιενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), σύμφωνα με τους κανόνες της υπό στοιχεία

Δ1α/ΓΠ.οικ.32209/24.5.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Επικράτειας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 2192), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.35098/4.6.2021 (Β’ 2372) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.

• Λειτουργία με υποχρεωτική τήρηση κανόνων λειτουργίας, απαιτήσεων και διαδικασιών του Παραρτήματος 14, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
21. Καταστήματα τροφίμων (π.χ. σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, ζαχαροπλαστεία), φαρμακεία, πρατήρια υγρών καυσίμων, pet shop, καθαριστήρια, καταστήματα πώλησης καπνικών/ατμιστικών προϊόντωνΗ υπηρεσία παροχής προϊόντων σε πακέτο από κατάστημα τροφίμων (take away) επιτρέπεται υπό τους ίδιους όρους υπό τους οποίους επιτρέπεται σύμφωνα με το σημείο 16 του παρόντος πίνακα.

Τα φαρμακεία και τα πρατήρια υγρών καυσίμων λειτουργούν με το ωράριο που ισχύει σύμφωνα με τις ειδικές κατά περίπτωση διατάξεις.

• Ένα (1) άτομο για κάθε 25 τ.μ. στον κύριο χώρο του καταστήματος (εξαιρούνται βοηθητικοί χώροι, αποθήκες, γραφεία, χώροι στάθμευσης). Δεν προσμετράται ο πληθυσμός που προσέρχεται για την παραλαβή αυτοδιαγνωστικού τεστ, ανεξαρτήτως εάν πραγματοποιεί εμπορική συναλλαγή.

• Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.

• Ειδικώς ως προς τα καταστήματα τροφίμων τηρείται απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ των πελατών κατά τον χρόνο αναμονής στα ταμεία.

• Υποχρέωση καταστημάτων τροφίμων για ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.

• Ειδική απολύμανση σε τροχήλατα και μη καρότσια/καλάθια, όπου υφίστανται, με ανάπτυξη καθημερινού προγράμματος απολύμανσης, το οποίο επιδεικνύεται στις αρμόδιες αρχές.

• Προαιρετικό (διευρυμένο) ωράριο λειτουργίας από τις 7:00 έως τις 22:30, και με την εξαίρεση, ως προς τα καταστήματα τροφίμων, της λειτουργίας υπηρεσιών διανομής προϊόντων (delivery), η οποία επιτρέπεται να λειτουργεί σε κάθε περίπτωση έως τη 1:00.

22. Λαϊκές αγορές [συμπεριλαμβανομένων και βιολογικών αγορών]Διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), σύμφωνα με τους κανόνες της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.32209/24.5.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Επικράτειας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 2192), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.35098/4.6.2021 (Β’ 2372) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει. • Υποχρεωτική επέκταση χώρου αγορών ή λειτουργία παράλληλων αγορών σε περίπτωση μη επάρκειας του χώρου ως προς την τήρηση των μέτρων απόστασης μεταξύ των πάγκων.

• Πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων των παραγωγών/εμπόρων με πέντε (5) μέτρα απόσταση μεταξύ πάγκων σε κάθε αγορά (κύρια και παράλληλη) με ισχύ έως τις 14 Ιουνίου 2021.

• Από τις 15 Ιουνίου 2021 απόσταση ενός (1) μέτρου εκατέρωθεν των πάγκων πώλησης.

• Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.

• Πραγματοποίηση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα για πωλητές και εργαζόμενους στην αγορά.

23. Αγορές των άρθρων 37 και 38 του ν. 4497/2017 (Α’ 171)Διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), σύμφωνα με τους κανόνες της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.32209/24.5.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Επικράτειας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 2192), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.35098/4.6.2021 (Β’ 2372) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει. • Αναστολή λειτουργίας των αγορών του άρθρου 38 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), πλην: α) των κυριακάτικων αγορών, που λειτουργούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σημείο 22 για τις λαϊκές αγορές και β) των εμποροπανηγύρεων στις Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες το ποσοστό εμβολιασμού του πληθυσμού υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) βάσει των στατιστικών που αναρτώνται στον επιδημιολογικό χάρτη στην ιστοσελίδα https://covid19.gov.gr/covid-map, που λειτουργούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σημείο 22 για τις λαϊκές αγορές.

• Λειτουργία των αγορών των καταναλωτών του άρθρου 37 του ν. 4497/2017, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σημείο 22 για τις λαϊκές αγορές.

24. ΛιανεμπόριοΔιενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self- test) σε εβδομαδιαία βάση για τους εργαζόμενους και τους επιχειρηματίες των επιχειρήσεων λιανεμπορίου, οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία, σύμφωνα με τους κανόνες της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.32209/24.5.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Επικράτειας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 2192), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.35098/4.6.2021 (Β’ 2372) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει. • Λειτουργία επιχειρήσεων λιανεμπορίου, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών κέντρων (mall) και των εκπτωτικών χωριών, καθώς και των καταστημάτων λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου “κατάστημα εντός καταστήματος” (shops in a shop), τηρουμένης της αναλογίας ενός (1) ατόμου ανά 25 τ.μ.. Στους κοινόχρηστους χώρους η αναλογία ορίζεται σε κάθε περίπτωση σε έναν (1) πελάτη ανά 10 τ.μ..

• Ειδικώς στα καταστήματα κινητής τηλεφωνίας επιτρέπεται η ταυτόχρονη παρουσία έως τεσσάρων (4) πελατών σε χώρους εμβαδού έως 100 τ.μ..

• Προαιρετικό (διευρυμένο) ωράριο λειτουργίας από τις 7:00 έως τις 21:00.

• Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων εντός των αεροδρομίων της Χώρας.

25. Κομμωτήρια, υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες, μανικιούρ, πεντικιούρ και περιποίηση νυχιών), φυσικής ευεξίας κ.λπ.Διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self- test) τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση για τους εργαζόμενους και τους επιχειρηματίες των επιχειρήσεων του παρόντος σημείου, οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία, σύμφωνα με τους κανόνες της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.32209/24.5.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Επικράτειας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 2192), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.35098/4.6.2021 (Β’ 2372) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει. • Λειτουργία:

α) Δραστηριοτήτων κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής/ΚΑΔ 96.02.

β) Υπηρεσιών διαιτολογίας/ΚΑΔ 96.04.10.01

γ) Υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων με εξαίρεση την άσκηση/ΚΑΔ96.04.10.02

δ) Υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος/ΚΑΔ 96.04.10.06

ε) Υπηρεσιών γυαλίσματος υποδημάτων/ΚΑΔ 96.09.19.08

στ) Δραστηριοτήτων σχετικών με τη φυσική ευεξία/ΚΑΔ 96.04, υπηρεσιών δερματοστιξίας (τατουάζ)/ΚΑΔ 96.09.19.09 και υπηρεσιών τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)/KAA 96.09.19.17 και με τις κάτωθι προϋποθέσεις:

• Τέσσερα (4) άτομα έως 100 τ.μ. και ένα (1) άτομο για κάθε 25 τ.μ. επιπλέον.

• Απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ των θέσεων εργασίας.

• Οι πελάτες προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικών μέσων.

• Απαγορεύεται η αναμονή πελατών στον Χώρο.

• Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα.

• Ειδικώς για τις υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ, ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών, ανάπτυξη διαχωριστικού πετάσματος τύπου plexiglass.

• Προαιρετικό (διευρυμένο) ωράριο λειτουργίας από τις 7:00 έως τις 21:00.

26. Συνέδρια/Εκθέσεις • Αναστολή εκθέσεων σύμφωνα με την παρ. 3, εκτός από τις εκθέσεις που λειτουργούν σε ανοικτούς χώρους (υπαίθρια), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σημείο 22 για τις λαϊκές αγορές.

• Διεξαγωγή συνεδρίων με υβριδικό τρόπο (φυσική παρουσία και μέσω διαδικτύου) σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα του Παραρτήματος 13, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

27. – Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών – Δραστηριότητες σχολών οδηγών αυτοκινήτων – Δραστηριότητες σχολών επαγγελματιών οδηγών αυτοκινήτων (Σχολές/Κέντρα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Ικανότητας ΠΕΙ, ΚΕΘΕΥΟ)- Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) και Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR (ΣΕΚΟΟΜΕΕ) • Επιτρέπεται η διενέργεια:

– Μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης όλων των κατηγοριών και περιοδικής κατάρτισης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) μεταφοράς εμπορευμάτων/επιβατών υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου εντός της αίθουσας, και β) διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης (self-test) από τον κορωνοϊό COVID-19 τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα για τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές.

– Μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης όλων των κατηγοριών υπό τις εξής προϋποθέσεις: α. απολύμανση μεταξύ διαδοχικών μαθημάτων των σημείων του εκπαιδευτικού οχήματος με τα οποία έρχονται σε επαφή οι εμπλεκόμενοι και β. διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης (self-test) από τον κορωνοϊό COVID-19 τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα για τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές.

• Επιτρέπεται η διενέργεια θεωρητικών εξετάσεων όλων των κατηγοριών, θεωρητικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι. και της ειδικής θεωρητικής εξέτασης για την ειδική άδεια Ε.Δ.Χ., υπό την προϋπόθεση διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης (self-test) από τον κορωνοϊό COVID-19 έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την εξέταση για τους εκπαιδευόμενους, τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα για τους εξεταστές και τήρησης των ακολούθων στις αίθουσες εξέτασης:

– Πλήρωση έως και με το πενήντα τοις εκατό (50%) της χωρητικότητάς τους και με την κατά το δυνατόν αραιότερη και ομοιόμορφη κατανομή των εξεταζόμενων στο χώρο.

– Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

– Σταδιακή και ελεγχόμενη είσοδος και έξοδος των υποψηφίων.

– Αερισμός για τριάντα (30) λεπτά της ώρας μεταξύ διαδοχικών εξετάσεων.

– Απολύμανση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των εξαρτημάτων τους καθώς και των θέσεων των υποψηφίων κατά τα διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ διαδοχικών εξετάσεων.

• Επιτρέπεται η διενέργεια δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς όλων των κατηγοριών και πρακτικών εξετάσεων για απόκτηση Π.Ε.Ι. υπό την προϋπόθεση τήρησης των ακολούθων:

– Με ευθύνη του παριστάμενου εκπαιδευτή η μεταφορά των υποψηφίων από και προς τον χώρο της εξέτασης υλοποιείται τηρουμένων των περιοριστικών μέτρων και κανόνων περί μεταφοράς επιβατών που έχουν ληφθεί λόγω του κορωνοϊού COVID-19.

– Διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την εξέταση για τους υποψήφιους οδηγούς και διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα για τους εξεταστές και τους εκπαιδευτές.

– Διενέργεια του ελέγχου των δικαιολογητικών και των ερωτήσεων εκτός του εκπαιδευτικού οχήματος.

– Απολύμανση, μεταξύ διαδοχικών δοκιμασιών, των σημείων του εκπαιδευτικού οχήματος με τα οποία έρχονται σε επαφή οι εμπλεκόμενοι.

• Ειδικά για τις κατηγορίες AM, Α1, Α2 και Α, ο υποψήφιος εξετάζεται φορώντας τον προβλεπόμενο ατομικό εξοπλισμό και ρουχισμό. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει τον προβλεπόμενο επενδύτη (μπουφάν) ή/και παντελόνι, επιτρέπεται η χρήση αντιστοίχως επιαγκωνίδων, επιγονατίδων και επικαλαμίδων της Σχολής Οδηγών, οι οποίες, με μέριμνα του παριστάμενου εκπαιδευτή, απολυμαίνονται υποχρεωτικά πριν από κάθε χρήση.

– Ειδικά για τις κατηγορίες AM, Α1, Α2 και Α, οι εξεταστής και εκπαιδευτής στο ακολουθούν επιβατικό όχημα κάθονται σε διαγώνια θέση, προς διασφάλιση της μέγιστης δυνατής απόστασης μεταξύ τους.

• Για το Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης Οδηγού ADR και το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών, επιτρέπεται η διενέργεια:

– Μαθημάτων υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου και β) διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης (selftest) από τον κορωνοϊό COVID-19 τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα για τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές.

– Εξετάσεων με πλήρωση έως και με το πενήντα τοις εκατό (50%) της χωρητικότητάς των αιθουσών με την κατά το δυνατόν αραιότερη και ομοιόμορφη κατανομή των εξεταζόμενων στο χώρο σταδιακή και ελεγχόμενη είσοδο και έξοδο των υποψηφίων και υπό την προϋπόθεση διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης (selftest) από τον κορωνοϊό COVID-19 έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την εξέταση για τους υποψήφιους οδηγούς και διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης (self-test) από τον κορωνοϊό COVID-19 τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα για τους εξεταστές.

• Ωράριο λειτουργίας των Σχολών/Κέντρων και τέλεσης δραστηριοτήτων έως τις 22.30.

28. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών, συνεργεία αυτοκινήτων • Οι πελάτες προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικών μέσων.

• Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα.

• Μέγιστος αριθμός ατόμων σε αναμονή: εννέα (9) άτομα.

• Ωράριο λειτουργίας έως τις 20:30.

29. Υπηρεσίες ιερόδουλωνΤήρηση των κανόνων και μέτρων προστασίας για τη λειτουργία των οίκων ανοχής, σύμφωνα με το Παράρτημα 16, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. • 0 μέγιστος αριθμός ατόμων εντός της επιχείρησης ακολουθεί τον κανόνα του ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ.

• Υποχρεωτική διενέργεια self-test καθημερινά ή διενέργεια rapid-test δύο (2) φορές την εβδομάδα για τους εργαζόμενους.

• Υποχρεωτική διενέργεια self-test για τους επισκέπτες – πελάτες.

• Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου, σύμφωνα με τους όρους του Παραρτήματος 16.

• Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη είσοδος στην επιχείρηση άνω των δύο (2) ατόμων.

30. Ζωολογικοί κήποι και φυσικοί βιότοποι • Λειτουργία ανοιχτών (υπαίθριων) χώρων υπό τους εξής όρους:

o Ένα (1) άτομο ανά 25 τ.μ.

o Δύο (2) μέτρα απόσταση μεταξύ των παρευρισκόμενων.

o Επίσκεψη μόνο με ηλεκτρονικό εισιτήριο.

o Επισκέψεις ομάδων έως είκοσι (20) ατόμων.

o Δεν επιτρέπονται παραστάσεις και επιδείξεις.

31. α) Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, β) υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών με μηχανήματα, γ) υπηρεσίες εκμετάλλευσης ηλεκτρονικών παιχνιδιών, δ) υπηρεσίες εκμετάλλευσης μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών (με κερματοδέκτη), ε) υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, με τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια, στ) υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (ίντερνετ καφέ), ζ) υπηρεσίες παροχής πρόσβασης στο διαδίκτυο, η) επιχειρήσεις λειτουργίας υπηρεσιών καζίνο • Αναστολή λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 3:

α) υπηρεσιών εκμετάλλευσης ηλεκτρονικών παιχνιδιών, β) υπηρεσιών που παρέχονται από καφενείο, με τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια, γ) υπηρεσιών που παρέχονται από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (ίντερνετ καφέ) και δ) υπηρεσιών παροχής πρόσβασης στο διαδίκτυο.

• Λειτουργία των: α) υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, β) υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών με μηχανήματα και γ) υπηρεσιών εκμετάλλευσης μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών (με κερματοδέκτη), υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις με ισχύ από 11 Ιουνίου 2021:

o Ένα (1) άτομο ανά 10 τ.μ.

o Επιτρέπεται ένας (1) καθήμενος ανά τραπέζι με διάταξη τραπεζιών σύμφωνα με τους κανόνες της εστίασης (Παραρτήματα 2, 3 και 4).

o Απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ των ατόμων

o Διασφάλιση μη σχηματισμού ουράς άνω των τριών (3) ατόμων

o Διασφάλιση εξαερισμού των χώρων με φυσικό ή τεχνητό αερισμό.

• Οι επιχειρήσεις υπηρεσιών καζίνο και ΟΠΑΠ play λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες και τις απαιτήσεις του Παραρτήματος 12, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

32. Ανελκυστήρες/Κυλιόμενες κλίμακες • Αν η χρήση ανελκυστήρων θεωρηθεί αναγκαία, η πληρότητα σε σχέση με το επιτρεπόμενο όριο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της χωρητικότητας αυτών.

• Σε περίπτωση ύπαρξης κυλιόμενων κλιμάκων, δεν επιτρέπεται η χρήση ανελκυστήρα παρά μόνο σε άτομα με αναπηρία, σε ηλικιωμένους ή για σκοπούς τροφοδοσίας.

33. Επιχειρήσεις διαχείρισης και λειτουργίας κατασκηνωτικών χώρων • Αναστολή λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 3

• Λειτουργία των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (κάμπινγκ) με τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις αντίστοιχες κυρώσεις όπως αυτά ορίζονται στην υπ’ αρ. 1881/29.5.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 8958/15.06.2020 (Β’ 2370), 9418/23.06.2020 (Β’ 2498) και 16192/2020 (Β 4687) όμοιες αποφάσεις και όπως εκάστοτε ισχύει.

34. Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας, θεματικών πάρκων και παραλιών (μόνο για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται παραλίες) – Υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών – Υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή και καθισμάτων παραλιών (πλαζ)Διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self- test) για τους εργαζόμενους και τους επιχειρηματίες των επιχειρήσεων, οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία, σύμφωνα με τους κανόνες της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.32209/24.5.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Επικράτειας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 2192), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.35098/4.6.2021 (Β’ 2372)κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει. • Μέγιστος αριθμός ογδόντα (80) ατόμων ανά 1.000 τ.μ. επιφάνειας παραλίας με ελεγχόμενη είσοδο.

• Μέγιστος αριθμός δύο (2) ατόμων και ξαπλωστρών ή καρεκλών ανά ομπρέλα, με εξαίρεση την περίπτωση οικογενειών.

• Ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο (2) ομπρελών ορίζεται το μήκος των τριών κόμμα οκτώ (3,8) μέτρων.

• Ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο μεμονωμένων ξαπλωστρών και δύο (2) γειτονικών σετ ξαπλωστρών που δεν έχουν κεντρική βάση, αλλά περιμετρική, ορίζεται το ενάμισι (1,5) μέτρο.

• Ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο (2) γειτονικών σετ ξαπλωστρών που το ένα έχει κεντρική σκίαση χωρίς κεντρική βάση, και το άλλο σκίαση από ομπρέλα ορίζεται το μήκος των τριάμισι (3,5) μέτρων.

35. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων, κινητών μονάδων εστίασης και παροχής ποτών που προσφέρονται από υγειονομικού τύπου κατάστημα σε ενιαίο χώρο με την παραλίαΔιενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self- test) για τους εργαζόμενους και τους επιχειρηματίες των επιχειρήσεων, οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία, σύμφωνα με τους κανόνες της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.32209/24.5.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Επικράτειας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 2192), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.35098/4.6.2021 (Β’ 2372) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει. • Η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού καταστήματος γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σημείο 16 του παρόντος για την εστίαση.

• Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα αποφυγής συνωστισμού και να τηρούν τους κανόνες υγιεινής των Παραρτημάτων 2 έως 4, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

36. Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων • Ένα (1) άτομο για κάθε 25 τ.μ. στον κύριο χώρο της επιχείρησης.

• Απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ θέσεων εργασίας και υποχρεωτική διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) στους εργαζόμενους τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα.

• Οι πελάτες προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων και μετά από τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test).

• Οι επιχειρήσεις τηρούν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, στον οποίο καταχωρούν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου του

προσερχόμενου πελάτη και τον οποίο επιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα.

• Δυνατότητα λειτουργίας τις καθημερινές και τα Σάββατα από 7:00 έως 21.00.

2. Όπου στις διατάξεις του παρόντος τίθεται ανώτατο όριο συμμετεχόντων ή παρευρισκόμενων, για τον υπολογισμό της τήρησης του ορίου αυτού δεν συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό. Ειδικότερα για τα δικαστήρια, τα στρατιωτικά δικαστήρια και τις εισαγγελίες της χώρας, όπου στις διατάξεις του παρόντος τίθεται ανώτατο όριο συμμετεχόντων ή παρευρισκόμενων, για τον υπολογισμό της τήρησης του ορίου αυτού δεν συμπεριλαμβάνονται δικαστές, εισαγγελείς και δικαστικοί υπάλληλοι.

3. α) Σε όλη την Επικράτεια αναστέλλεται η λειτουργία των παρακάτω δραστηριοτήτων:

1. Δραστηριότητες υπηρεσιών κατασκήνωσης (κάμπινγκ), υπό τους ειδικότερους όρους του σημείου 33 του πίνακα της παρ. 1/ΚΑΔ 55.30.11.00.

2. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά και τις υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο κινηματογράφου (ΚΑΔ 56.10.19.06), υπό τους ειδικότερους όρους του σημείου 16 του πίνακα της παρ. 1/ΚΑΔ 56.10.

3. Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, υπό τους ειδικότερους όρους του σημείου 16 του πίνακα της παρ. 1/ΚΑΔ 56.21.

4. Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (ΚΑΔ 56.29.20.01) και τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπονται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά, υπό τους ειδικότερους όρους του σημείου 16 του πίνακα της παρ. 1/ΚΑΔ 56.29.

5. Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπονται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά, υπό τους ειδικότερους όρους του σημείου 16 του πίνακα της παρ. 1/ΚΑΔ 56.30.

6. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών (κλειστές αίθουσες)/ΚΑΔ 59.14.

7. Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους που δεν παρέχονται τρόφιμα ή ποτά)/ΚΑΔ 61.90.10.07.

8. Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων, υπό τους ειδικότερους όρους του σημείου 26 του πίνακα της παρ. 1/ΚΑΔ 77.39.19.03.

9. Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους, υπό τους ειδικότερους όρους του σημείου 26 του πίνακα της παρ. 1/ΚΑΔ 79.90.32.

10. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, υπό τους ειδικότερους όρους του σημείου 26 του πίνακα της παρ. 1/ΚΑΔ 82.30.

11. Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και οι υπηρεσίες προπονητή αθλητών (85.51.10.06) που σχετίζονται με ατομικά αθλήματα και αθλητές που συμμετέχουν στην Α’ κατηγορία καλαθοσφαίρισης (Basket league), Α’ και Β’ κατηγορία ποδοσφαίρου (Superleague Ι και ΙΙ), Α’ κατηγορία πετο-σφαίρισης, Α’ κατηγορία υδατοσφαίρισης και Α’ κατηγορία χειροσφαίρισης, καθώς και σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες/ΚΑΔ 85.51.

12. Πολιτιστική εκπαίδευση, εξαιρούνται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η δια ζώσης εκπαίδευση για τους σπουδαστές Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης και Ανώτερων Επαγγελματικών Σχολών Χορού, για τα ατομικά μαθήματα Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Ωδεία, Μουσικές Σχολές, Σχολές Βυζαντινής Μουσικής) και από τις 15 Ιουνίου 2021 για τις Ερασιτεχνικές Σχολές Χορού (π.δ. 457/1983, Β’ 174)/ΚΑΔ 85.52.

13. Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α., εξαιρούνται οι υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών (ΚΑΔ 85.59.11.02), οι υπηρεσίες εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, εκτός μεταλυκειακής εκπαίδευσης (ΚΑΔ 85.59.13.03), οι υπηρεσίες εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, η ναυαγοσωστική εκπαίδευση, η ειδική αγωγή, και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση/ΚΑΔ 85.59.

14. Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους/ΚΑΔ 88.10.11.

15. Τέχνες του θεάματος, με εξαίρεση τους ανοιχτούς (υπαίθριους) χώρους/ΚΑΔ 90.01.

16. Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος, με εξαίρεση τους ανοιχτούς (υπαίθριους) χώ-ρους/ΚΑΔ 90.02.

17. Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες, με εξαίρεση τους ανοιχτούς (υπαίθριους) χώρους/ΚΑΔ 90.04.

18. Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων με εξαίρεση τις υπηρεσίες εκμετάλλευσης μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών (με κερματοδέκτη) (ΚΑΔ 92.00.12.02), τις υπηρεσίες λαχείων, παιχνιδιών με αριθμούς και μπίν-γκο (ΚΑΔ 92.00.13), τις υπηρεσίες πλανόδιας διάθεσης λαχείων (ΚΑΔ 92.00.13.01), τις υπηρεσίες πρακτορείου λαχείων (ΚΑΔ 92.00.13.02), τις υπηρεσίες πρακτορείου ΛΟΤΤΟ, ΚΙΝΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΞΥΣΤΟ, ΠΡΟΤΟ EXTRA 5 SUPER 3 και παρόμοιων (ΚΑΔ 92.00.13.03), τις υπηρεσίες πωλητή λαχείων (ΚΑΔ 92.00.13.04), άλλες υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών (ΚΑΔ 92.00.19), τις υπηρεσίες πρακτορείου ΠΡΟ-ΠΟ, Πάμε Στοίχημα και ιπποδρομιακού στοιχήματος (ΚΑΔ 92.00.29.01), καθώς και τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on-line) σύνδεση (ΚΑΔ 92.00.14) και τις υπηρεσίες στοιχημάτων σε απευθείας (on-line) σύνδεση (ΚΑΔ 92.00.21)/ΚΑΔ 92.00, υπό τους ειδικότερους όρους του σημείου 31 του πίνακα της παρ. 1.

19. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων, με εξαίρεση τους χώρους που απαιτούνται για τις επιτρεπτές αθλητικές δραστηριότητες του σημείου 19 του πίνακα της παρ. 1/ΚΑΔ 93.11.

20. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, με εξαίρεση τις επιτρεπτές αθλητικές δραστηριότητες του σημείου 19 του πίνακα της παρ. 1/ΚΑΔ 93.12.

21. Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, με εξαίρεση υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 93.19.13.03), υπηρεσίες στάβλων ιπποδρομίων (ΚΑΔ 93.19.13.05) και υπηρεσίες που σχετίζονται με αθλητές που συμμετέχουν σε ατομικά αθλήματα και σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες/ΚΑΔ 93.19.

22. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και θεματικών πάρκων (ΚΑΔ 93.21.10) και τις υπηρεσίες γουότερ παρκ (νεροτσουλήθρων κ.λπ., ΚΑΔ 93.21.10.01)/ΚΑΔ 93.21.

23. Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, με εξαίρεση υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και παραλιών (μόνο για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται παραλίες, ΚΑΔ 93.29.11.00), υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών (ΚΑΔ 93.29.11.02), υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή και καθισμάτων παραλιών (πλαζ, ΚΑΔ 93.29.11.05) και τις υπαίθριες δραστηριότητες (rafting, kanoe, water sports και ιππασία, ΚΑΔ 93.29.19.08, 93.29.19.09, 93.29.11.04)/ΚΑΔ 93.29.

24. Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, και ιδίως παραπομπές και συνοδεία σε θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες διερμηνείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συνδρομής/ΚΑΔ 94.99.16.

β) Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις της περ. α).

4. Πάσης φύσεως εκλογές αιρετών εκπροσώπων και οργάνων διοίκησης, καθώς και γενικές συνελεύσεις διενεργούνται δια ζώσης, σύμφωνα με το πρωτόκολλο των συνεδρίων (Παράρτημα 13), εφόσον τα εγγεγραμμένα μέλη δεν υπερβαίνουν τα εκατόν πενήντα (150). Στις περιπτώσεις που τα εγγεγραμμένα μέλη είναι εκατόν πενήντα (150) και άνω, οι εκλογές και οι γενικές συνελεύσεις πραγματοποιούνται με ψηφιακά μέσα. Εξαιρούνται από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου οι εκλογικές διαδικασίες που, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, έχουν ήδη εκκινήσει με φυσική ή επιστολική ψήφο και για τις οποίες έχουν υποβληθεί σχετικά πρωτόκολλα ασφαλείας.

5. Εκλογές ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων του Δημοσίου στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια δύνανται να διενεργούνται δια ζώσης αποκλειστικά εφόσον οι εκλογείς δεν υπερβαίνουν τους εκατόν πενήντα (150) και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού [με ολοκληρωμένο τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών] ή αρνητικό διαγνωστικό τεστ νόσησης για κορωνοϊό COVID-19 (self-test ή PCR ή rapid test). Στο ως άνω όριο δεν συμπεριλαμβάνονται εκλογείς που έχουν ψηφίσει ήδη δια αλληλογραφίας κατά τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 2
Υποχρέωση χρήσης μάσκας

1. Υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας, σε όλη την επικράτεια, σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

2. Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας κατά την παρούσα εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών.

Άρθρο 3
Περιορισμός νυχτερινής κυκλοφορίας

1. Από τις 01.30 έως τις 5.00 σε όλη την Επικράτεια επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους ακόλουθους, περιοριστικά αναφερόμενους, λόγους: α) Μετακίνηση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας, β) μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία) και γ) ατομική κίνηση με κατοικίδιο ζώο.

2. Για την πιστοποίηση των λόγων κατ’ εξαίρεση μετακίνησης εφαρμόζονται τα εξής:

Για την μετακίνηση της περ. (α) της παρ. 1 πρέπει ο πολίτης να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η βεβαίωση κίνησης παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση αυτοαπασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο, περιέχει δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης υπόψη και τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αποκτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr και κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου προϊστάμενου προσωπικού.

β) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα η βεβαίωση χορηγείται στον εργαζόμενο για τη μετακίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του εργοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Κατά την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και πιστοποιείται από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη και κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Η βεβαίωση χορηγείται σε κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του. Εναλλακτικά μπορεί να λαμβάνεται πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η βεβαίωση της παρούσας περίπτωσης μπορεί να ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών.

γ) Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς TAXISNET ή πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) που λαμβάνεται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης ή της βεβαίωσης κίνησης πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο πριν από τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα μαζί με εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση. Ειδικώς οι επιστήμονες -αυτοαπασχολούμενοι που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα, η οποία εκδίδεται από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δεν απαιτείται, προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους, να φέρουν την απαιτούμενη από το προηγούμενο εδάφιο εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση, εφόσον επιδεικνύουν την επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους.

δ) Βεβαίωση κίνησης κατ’ εφαρμογή της παρούσας δεν χορηγείται πάντως σε εργαζόμενο ή υπάλληλο που δεν προσέρχεται στην εργασία, ιδίως λόγω του ότι τελεί σε καθεστώς τηλεργασίας ή αναστολής σύμβασης εργασίας.

Για τις περ. (β) και (γ) της παρ. 1 η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, με προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησης (Βεβαίωση τύπου Β). Οι βεβαιώσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να λαμβάνονται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από τον πολίτη ή να αντιγράφονται έντυπα ή ιδιογράφως κατά το περιεχόμενο του οικείου υποδείγματος που αναρτάται στον ιστότοπο forma.gov.gr.

3. Ο περιορισμός του παρόντος άρθρου δεν καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28503/7.5.2021 κοινή υπουργικής απόφασης (Β’ 1872) κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 4
Κυρώσεις

1. Σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων των άρθρων 1 και 2, επιβάλλονται, ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, κυρώσεις σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Παράβαση Κυρώσεις
1. Νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα
Μη χρήση μάσκας ή υπέρβαση του ορίου συνοδών/επισκεπτών ανά ασθενή Διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.
Μη χρήση μάσκας από οποιονδήποτε εντός νοσοκομείου, ιατρείου και διαγνωστικού κέντρου Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο.
2. Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, κέντρα χρονίως πασχόντων, δομές και ξενώνες φιλοξενίας ευπαθών ομάδων/ΑμεΑ, οικοτροφεία, ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων, κοινωνικές δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας (υπνωτήρια, κέντρα ημέρας, κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, συσσίτια), δομές παιδικής προστασίας και κέντρα κοινότητας
Μη τήρηση μέτρων σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) και άλλες κλειστές δομές που φιλοξενούν ευπαθείς ομάδες Επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο:

α. στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, εάν η δυναμικότητα της δομής δεν υπερβαίνει τους σαράντα (40) ωφελούμενους. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ. Δύναται να επιβληθεί και το διοικητικό μέτρο της αναστολής λειτουργίας για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών.

β. Στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, εάν η δυναμικότητα της δομής υπερβαίνει τους σαράντα (40) ωφελούμενους. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Δύναται να επιβληθεί και το διοικητικό μέτρο της αναστολής λειτουργίας για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών.

γ. Στους ωφελούμενους/φιλοξενούμενους, καθώς και τυχόν τρίτους που δεν τηρούν τους κανόνες της παρούσας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

δ. Στους εργαζομένους, διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε παράβαση της παρούσας, συμπεριλαμβανομένης και της μη υποβολής τους σε προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR.

ε. Στους εργοδότες των εργαζομένων που υποχρεούνται να υποβληθούν σε προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR, τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ανά παράβαση.

στ. Στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο, τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για παράβαση της μη τήρησης του επισκεπτηρίου.

3. Χώροι λατρείας/θρησκευτικές τελετές
Μη τήρηση ειδικών κανόνων λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Διοικητικό πρόστιμο στον κατά νόμο υπεύθυνο του χώρου λατρείας ή, απουσία αυτού, στον παριστάμενο θρησκευτικό λειτουργό χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.
4. Πρόβες, ρεπεράζ και εν γένει προεργασίες γυρισμάτων, τηλεοπτικά και κινηματογραφικά γυρίσματα, ηχογραφήσεις
Μη λήψη της απαιτούμενης άδειας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 1η παράβαση:

Διοικητικό πρόστιμο στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες

2η παράβαση:

Διοικητικό πρόστιμο στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες

Μη τήρηση ειδικών κανόνων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και τα υγειονομικά πρωτόκολλα που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού 1η παράβαση:

Διοικητικό πρόστιμο στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο χιλίων (1.000) ευρώ

2η παράβαση:

Διοικητικό πρόστιμο στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ

5. Μη τήρηση των κανόνων λειτουργίας/ορίων πελατών ή συμμετεχόντων-παρευρισκομένων, τήρησης των κανόνων υγιεινής και απολύμανσης/ορίου ατόμων στα καταστήματα, στα γυμναστήρια, στα καφέ, εστιατόρια, κυλικεία θερινών κινηματογράφων και εν γένει καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα catering και στους εξωτερικούς χώρους δεξιώσεων
Υπέρβαση του ωραρίου λειτουργίας/ Υπέρβαση ορίων πελατών ή συμμετεχόντων -παρευρισκόμενων/ Παραβάσεις των υγειονομικών όρων του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 1 (εξαιρείται η παράβαση της υποχρέωσης χρήσης μάσκας της παρ. 2 του παρόντος άρθρου) 1η παράβαση:

Διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο

2η παράβαση:

Αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες

Για τη θεμελίωση δεύτερης παράβασης αρκεί η διάπραξη οποιοσδήποτε παράβασης μεταξύ αυτών που αναφέρονται στην αριστερή στήλη.

6. Παραμονή πελατών σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους ευθύνης επιχειρήσεων εστίασης/κομμωτηρίων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φυσικής ευεξίας
Παραμονή πελατών στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων εστιασης/κομμωτηριων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής – Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες

– Διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ σε κάθε φυσικό πρόσωπο/πελάτη

7. Μεταφορές
Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων που αφορούν σε επιβατηγό δημοσίας χρήσεως (Ε.Δ.Χ.) Διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ στον οδηγό του οχήματος ή/και στους επιβάτες κατά περίπτωση
Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων που αφορούν σε όλα τα λεωφορεία δημόσιας χρήσης (λεωφορεία αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ, λεωφορεία μεμονωμένων αυτοκινητιστών άγονων γραμμών, τουριστικά λεωφορεία και ειδικά τουριστικά λεωφορεία περιήγησης πόλεων ανοικτού ή κλειστού τύπου), σε λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης, καθώς και στα λεωφορεία δημοτικής συγκοινωνίας, στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ ΑΕ Είτε σε κάθε επιβάτη είτε στον οδηγό του οχήματος/συρμού είτε σε αμφότερους αναλόγως, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ
Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων που αφορούν σε επιβατηγό -οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, θαλάσσια ταξί, και λάντζες  

α) Στους επιβάτες, τους ναυτικούς πράκτορες και τα μέλη του πληρώματος, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ
β) Στον πλοιοκτήτη, τον διαχειριστή, τους πλοιάρχους και τους φορείς κυβερνητικής πιστοποίησης διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ

Μη τήρηση απαγόρευσης μετακινήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας 1η παράβαση:

Διοικητικό πρόστιμο στον μεταφορέα χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ

2η παράβαση

Διοικητικό πρόστιμο στον μεταφορέα τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες

8. Αθλητισμός (αγώνες, προπονήσεις)

Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων Στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες της παρούσας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) και χιλίων (1.000) ευρώ αντίστοιχα και σε περίπτωση υποτροπής χιλίων (1.000) και τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ αντίστοιχα

9. Λαϊκές αγορές [συμπεριλαμβανομένων και βιολογικών αγορών]/Εμποροπανηγύρεις/Κυριακάτικες αγορές και άλλες αγορές των άρθρων 2, 37 και 38 του ν. 4497/2017 (Α’ 171)

Μη τήρηση των αποστάσεων από αμφότερους τους πωλητές εφόσον δεν τηρούν τις οριζόμενες χωροθετήσεις α) 1η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες

2η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες

β) Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν περισσότερες από πέντε (5) παραβάσεις της περ. α) την ίδια μέρα, αναστέλλεται η λειτουργία της αγοράς για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες

Μη τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας για τη λειτουργία παράλληλων αγορών και του επιτρεπόμενου ποσοστού συμμετοχής από τους φορείς λειτουργίας 1η παράβαση:

Διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας της αγοράς για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες

2η παράβαση:

Διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας της αγοράς για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες

10. Υποχρέωση ραντεβού/τήρησης σχετικού καταλόγου
Μη τήρηση της υποχρέωσης για παρουσία πελατών μόνο κατόπιν ραντεβού ή μη τήρηση σχετικού καταλόγου 1η παράβαση:

– Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ

2η παράβαση:

– Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων

(2.000) ευρώ

11. Υποχρέωση ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος
Μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης του μεγίστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος 1η παράβαση:

– Διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ

2η παράβαση:

– Διοικητικό πρόστιμο εξακοσίων (600) ευρώ

12. Σχολές οδηγών και υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων, καθώς και σχολές και επιχειρήσεις του Παραρτήματος 11
Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων 1η παράβαση:

– Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ

2η παράβαση:

– Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ

13. Ανελκυστήρες και κυλιόμενες σκάλες
Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων 1η παράβαση:

– Διοικητικό πρόστιμο στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο χιλίων (1.000) ευρώ

2η παράβαση:

– Διοικητικό πρόστιμο στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ

14. Ανοικτοί/υπαίθριοι αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, κλειστά μνημεία
Μη τήρηση ειδικών κανόνων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και τα υγειονομικά πρωτόκολλα που εκδίδονται από την Γενική Γραμματεία Πολιτισμού και την Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού 1η παράβαση:

– Διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ

2η παράβαση:

– Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες

15. Ανοικτοί/υπαίθριοι ζωολογικοί κήποι και φυσικοί βιότοποι
Μη τήρηση των υγειονομικών μέτρων 1η παράβαση:

– Διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ

2η παράβαση:

– Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες

16. Εκθέσεις/Συνέδρια
Μη τήρηση των υγειονομικών μέτρων 1η παράβαση:

– Διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ

2η παράβαση:

– Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες

17. Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και παραλιών
Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων που αφορούν σε δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης και παροχής ποτών που προσφέρονται από υγειονομικού τύπου καταστήματα που εκμεταλλεύονται σε Α. Για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται επιφάνειες παραλιών έως δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ.:

1η παράβαση:

– Διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ

– Αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες

2η παράβαση:

-Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων του άρθρου

1 ως εξής:

1%-25%, επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ

Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων που αφορούν σε: -Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και παραλιών (μόνο για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται παραλίες)

– Υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών

– Υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή και καθισμάτων παραλιών (πλαζ)

25%-50%, εννιά χιλιάδες πεντακόσια (9.500) ευρώ 50%-75%, έντεκα χιλιάδες (11.000) ευρώ

>75%, δεκατρείς χιλιάδες (13.000) ευρώ

-Αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες

3η παράβαση:

α) εντός τριών (3) μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες

β) εντός έξι (6) μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες

 

Για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται επιφάνειες παραλιών από δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ. έως δέκα χιλιάδες (10.000) τ.μ.:

1η παράβαση:

-Διοικητικό πρόστιμο επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ

– Αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες

2η παράβαση:

-Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων του άρθρου

1 ως εξής:

1%-25%, δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ

25%-50%, δεκατρείς χιλιάδες (13.000) ευρώ

50%-75%, δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ

>75%, είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ

– Αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες

3η παράβαση: α) εντός τριών (3) μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες,

β) εντός έξι (6) μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.

 

Για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται επιφάνειες παραλιών άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) τ.μ.:

1η παράβαση:

-Διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ

– Αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.

2η παράβαση:

-Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων του άρθρου 1 ως εξής:

1%-25%, δεκατρείς χιλιάδες (13.000) ευρώ 25%-50%, δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ 50%-75%, είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ >75%, είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ

-Αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.

3η παράβαση: α) εντός τριών (3) μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες,

β) εντός έξι (6) μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.

1η παράβαση:

-Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ -Αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.

2η παράβαση:

-Διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ -Αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.

3η παράβαση:

ενιαίο χώρο με την παραλία (αμμουδιά). α) εντός τριών (3) μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.

β) εντός έξι (6) μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.

18. Βρεφικοί, βρεφονηπιακοί, παιδικοί σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.μεΑ.)
Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων βρεφικών, βρεφονηπιακών, παιδικών σταθμών Στα φυσικά και νομικά πρόσωπα επιβάλλεται, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) και χιλίων (1.000) ευρώ, αντίστοιχα, και σε περίπτωση υποτροπής χιλίων (1.000) και τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, αντίστοιχα.
19. Δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης
Μη τήρηση ειδικών κανόνων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και τα υγειονομικά πρωτόκολλα που εκδίδονται από την Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού 1η παράβαση:

– Διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ

2η παράβαση:

– Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες

20. Ανοικτοί (θερινοί) κινηματογράφοι
Μη τήρηση ειδικών κανόνων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και τα υγειονομικά πρωτόκολλα που εκδίδονται από την Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού 1η παράβαση:

– Διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ

2η παράβαση:

– Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες

21. Κρουαζιερόπλοια
Μη τήρηση των υγειονομικών μέτρων α) στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο τριακοσΐων (300) ευρώ,

β) στον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, τον διαχειριστή τους πλοιάρχους, καθώς και τους υπεύθυνους των φορέων διαχείρισης λιμένων διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

22. Ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια
Μη τήρηση των υγειονομικών μέτρων α) στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ, β) στους πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων καθώς και τους πλοιάρχους ή κυβερνήτες, διοικητικό πρόστιμο χιλΐων (1.000) ευρώ.
23. Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων
Μη τήρηση των υγειονομικών μέτρων 1η παράβαση:

– Διοικητικό πρόστιμο χιλΐων (1.000) ευρώ

2η παράβαση:

– Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ

24. Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών με μηχανήματα, υπηρεσίες καζίνο και υπηρεσίες ΟΠΑΠ play
Μη τήρηση των υγειονομικών μέτρων 1η παράβαση:

– Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες

2η παράβαση:

– Διοικητικό πρόστιμο έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες

25. Ζωντανά θεάματα και ακροάματα, λοιπές παραστατικές τέχνες
Μη τήρηση ειδικών κανόνων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και τα υγειονομικά πρωτόκολλα που εκδίδονται από την Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού 1η παράβαση:

– Διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ

2η παράβαση:

– Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες

26. Υπηρεσίες ιερόδουλών
Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων 1η παράβαση:

– Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες

2η παράβαση:

– Διοικητικό πρόστιμο έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες

27. Επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που τελούν υπό αναστολή λειτουργίας
Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας ή της αναστολής προσέλευσης κοινού Στις επιχειρήσεις/στα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν κατά παράβαση της αναστολής λειτουργίας τους επιβάλλεται για κάθε παράβαση της παρούσας διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

Στα φυσικά πρόσωπα που έχουν την ευθύνη λειτουργίας χώρων, η λειτουργία των οποίων αναστέλλεται δια της παρούσας, επιβάλλεται για την ίδια παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

2. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν την υποχρέωση χρήσης μάσκας, τους κανόνες τήρησης αποστάσεων, καθώς και τους λοιπούς κανόνες των άρθρων 1 και 2, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, εφόσον δεν υφίσταται στην παρ. 1 ειδικότερη διάταξη, διοικητικό πρόστιμο τρια-κοσίων (300) ευρώ.

Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας του άρθρου 3 επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο τρια-κοσίων (300) ευρώ για κάθε παράβαση. Ειδικώς στην περίπτωση που ο εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς βεβαίωσης του άρθρου 3, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο στον εργοδότη ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ.

3. Δεν θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος οι τυχόν προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Άρθρο 5
Ειδικές ρυθμίσεις ως προς την αντιμετώπιση πληθυσμών Ρομά, αστέγων, τοξικοεξαρτημένων ατόμων και ατόμων σιτιζομένων σε οργανωμένα συσσίτια κατά το χρονικό διάστημα περιορισμού της κυκλοφορίας

1. Με ειδική μέριμνα του οικείου δήμου ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο οι πληθυσμοί Ρομά έκαστης περιοχής, ώστε να παραμείνουν καθ’ όλο το διάστημα του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας εντός των καταυλισμών, υπό την επιφύλαξη των κατ’ εξαίρεση επιτρεπόμενων μετακινήσεων της παρούσας. Για τον σκοπό αυτό, η δημοτική αρχή μπορεί να ζητεί τη συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής και να χρησιμοποιεί ηχητικά ενημερωτικά μηνύματα προς άμεση ενημέρωση των πληθυσμών αυτών.

2. Άστεγοι και τοξικοεξαρτημένα ανέστια άτομα μετακινούνται, με μέριμνα της οικείας δημοτικής αρχής, σε κατάλληλους δημοτικούς χώρους φιλοξενίας και τους παρέχεται κάθε δυνατή φροντίδα, συσσίτιο και περίθαλψη.

3. Οι κοινωνικές υπηρεσίες/δομές των δήμων μεριμνούν για την κατ’ οίκον παράδοση του ημερησίου συσσιτίου σε δικαιούχους οργανωμένων συσσιτίων και δικαιούχους προγραμμάτων επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ). Σε περίπτωση που ο δικαιούχος για οποιονδήποτε λόγο δεν είχε δηλώσει διεύθυνση διαμονής, αυτή δηλώνεται τηλεφωνικά από τον ίδιο στην αρμόδια υπηρεσία. Δικαιούχοι συσσιτίου της παρ. 2 σιτίζονται στις δομές στις οποίες μετακινούνται.

Άρθρο 6
Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων

1. α) Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας για τη διενέργεια ελέγχων, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού του άρθρου 50 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), καθώς και η Μονάδα Επιθεώρησης και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

β) Όργανα ελέγχου αποτελούν οι επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε., τα αρμόδια υγειονομικά όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα αρμόδια όργανα των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, το ένστολο προσωπικό των Λιμενικών Αρχών, οι ελεγκτές της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς, οι επιθε-ωρητές-ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), καθώς και το προσωπικό της Μονάδας Επιθεώρησης και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

2. Τα ανωτέρω όργανα ελέγχου διενεργούν τακτικούς ελέγχους, έκτακτους ελέγχους και ελέγχους κατόπιν καταγγελίας, ενημερώνουν εγγράφως την προϊσταμένη τους υπηρεσία ή αρχή για τα αποτελέσματα των ελέγχων. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων φέρουν και επιδεικνύουν υποχρεωτικώς την υπηρεσιακή τους ταυτότητα ή άλλο έγγραφο αποδεικτικό της ιδιότητάς τους.

3. Οι αρμόδιες αρχές της περ. (α) της παρ. 1 που επιβάλλουν πρόστιμα σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kiroseis_gge@mnec.gr ή σε πλατφόρμα της ιστοσελίδας https://kye-gge.midev.gov.gr, τον προγραμματισμό και τα στοιχεία των σχετικών κυρώσεων σύμφωνα με το Παράρτημα VI, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, μετά από την έκδοση της σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της υπηρεσίας ή αρχής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7.

Άρθρο 7
Διαδικασίες ελέγχων – πιστοποίηση παραβάσεων

1. Οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 6, μέσω των οικείων οργάνων ελέγχου, διενεργούν ελέγχους για την τήρηση της παρούσας και προβαίνουν στη βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων και στην επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων (διοικητικό πρόστιμο και αναστολή λειτουργίας, όπου προβλέπεται).

2. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ελεγκτικής δράσης των αρμόδιων αρχών, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στους οικείους οργανισμούς λειτουργίας τους και αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους.

3. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση, συντάσσεται από τα ελεγκτικά όργανα Πράξη Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας (Παράρτημα V, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας), εφόσον συντρέχει περίπτωση. Αν η παράβαση αφορά σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή επιχείρηση ή οργανισμό/φορέα, σε περίπτωση άρνησης παραλαβής, η επιδιδόμενη πράξη θυροκολλάται στον χώρο όπου διαπιστώθηκε η παράβαση με την παρουσία δυο (2) εκ των οικείων ελεγκτικών οργάνων. Για την άρνηση παραλαβής και τη θυροκόλληση γίνεται σχετική ενυπόγραφη και χρονολογημένη μνεία στα αντίτυπα της επιδιδόμενης πράξης. Εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επίδοση της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, ο ελεγχόμενος δύναται να υποβάλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στον Προϊστάμενο της υπηρεσίας ή της αρχής στην οποία ανήκει το όργανο το οποίο διαπίστωσε την παράβαση.

Η υποβολή αντιρρήσεων πραγματοποιείται μόνον ηλεκτρονικά στη σχετική διεύθυνση που αναγράφεται υποχρεωτικά στο έντυπο της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας. Με εξαίρεση τις υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), όπου εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας επί των αντιρρήσεων εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, στις υπόλοιπες αρχές της παρ. 1 του άρθρου 6, με απόφαση του Προϊσταμένου της υπηρεσίας ή της αρχής, συγκροτείται τριμελής επιτροπή, η οποία εξετάζει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών τις αντιρρήσεις και με αιτιολογημένη αναφορά για τα συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία, τις αποδέχεται ή τις απορρίπτει. Αν οι υποβληθείσες αντιρρήσεις απορριφθούν, επικυρώνεται η ήδη επιβληθείσα διοικητική πράξη (επιβολής προστίμου και αναστολής λειτουργίας, όπου προβλέπεται) από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας ή αρχής, ο οποίος εκδίδει σχετική απόφαση και ακολουθείται η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του προστίμου μέσω του ηλεκτρονικού παραβόλου, όπως περιγράφεται στο άρθρο 9.

Αν οι υποβληθείσες αντιρρήσεις γίνουν δεκτές, η ελεγκτική αρχή που εξέδωσε την πράξη του προηγούμενου εδαφίου προβαίνει σε ακύρωση α) της πράξης, β) της καταχωρισμένης παράβασης στην πλατφόρμα της ιστοσελίδας https://kye-gge.mindev.gov.gr και γ) του τυχόν ήδη εκδοθέντος ηλεκτρονικού παραβόλου.
Η προθεσμία υποβολής καθώς και η υποβολή αντιρρήσεων δεν αναστέλλουν την εκτέλεση του μέτρου αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης/οργανισμού/φορέα, το οποίο επιβάλλεται παραχρήμα με τη διαπίστωση της παράβασης από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

Άρθρο 8
Επιβολή προστίμων

1. Το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής για κάθε παράβαση των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα.

2. Η παράβαση καταχωρείται στο ειδικό έντυπο, που τιτλοφορείται «Πράξη Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας», βάσει του υποδείγματος του Παραρτήματος V που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στην οποία καταχωρούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία του παραβάτη, ο Α.Φ.Μ. και ο Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου, περιγράφεται η διαπιστωθείσα παράβαση και αναγράφεται το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου. Η πράξη συμπληρώνεται εις τριπλούν από το όργανο ελέγχου. Ακολούθως, ένα (1) αντίγραφο επιδίδεται στον ελεγχόμενο, ένα (1) αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατοικίας του ελεγχόμενου ή της έδρας της ελεγχόμενης επιχείρησης μετά την πάροδο της προθεσμίας για υποβολή αντιρρήσεων και ένα (1) παραμένει ως στέλεχος στην αρμόδια αρχή, το οποίο αποτελεί τον νόμιμο τίτλο βεβαίωσης παράβασης.

3. Το ειδικό τριπλότυπο έντυπο εκδίδεται και διανέμεται στα οικεία ελεγκτικά όργανα με μέριμνα και ευθύνη των διαλαμβανόμενων στο άρθρο 8 της παρούσας αρμόδιων αρχών.

4. Ο ελεγχόμενος υποχρεούται να αναφέρει στο όργανο ελέγχου τα απαραίτητα για τη βεβαίωση της παράβασης προσωπικά του στοιχεία ή στοιχεία της επιχείρησης, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ., αρμόδια Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ. και αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας της ελεγχόμενης επιχείρησης, αντιστοίχως, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή Αριθμό Διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας και να προσκομίσει στο πλαίσιο του ελέγχου, αν πρόκειται για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, την άδεια λειτουργίας του καταστήματος ή τη γνωστοποίηση λειτουργίας του ή οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιας αρχής από το οποίο προκύπτει η επιφάνεια του. Σε περίπτωση που ο ελεγχόμενος αρνηθεί να δώσει οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα στοιχεία, τότε το όργανο ελέγχου δύναται να ζητήσει άμεσα τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας.

Άρθρο 9
Βεβαίωση και είσπραξη προστίμων

1. Τα επιβαλλόμενα κατά τις διατάξεις της παρούσας πρόστιμα εξοφλούνται εντός είκοσι δύο (22) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυ-ροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, μέσω ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται: α) είτε αυτόματα από την πλατφόρμα της ιστοσελίδας https://kye-gge.mindev.gov.gr, με το πέρας των επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επίδοση ή κοινοποίηση ή θυροκόλληση της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, οπότε και είναι αμέσως εμφανές στην καρτέλα του ελεγχόμενου «τα παράβολά μου» στην ιστοσελίδα https://www.gsis.gr/e-paravolo, στην οποία εισέρχεται με τη χρήση κωδικών διαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΔΔ (κωδικοί taxisnet), β) είτε με μέριμνα του ελεγχόμενου μετά το πέρας των επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας από την ιστοσελίδα https://www. gsis.gr/e-paravolo (Φορέας Ελληνικό Δημόσιο/Οριζόντια παράβολα) [είσοδος με χρήση κωδικών taxisnet], γ) είτε από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), δ) είτε από τις Τράπεζες. Τα πρόστιμα εντάσσονται ως δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974) στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560925001 «Πρόστιμα για παραβάσεις των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19». Σε περίπτωση που το παράβολο εκδοθεί από τον ελεγχόμενο και όχι αυτόματα από την πλατφόρμα https://kye-gge.mindev.gov.gr, ο ελεγχόμενος οφείλει να αποστείλει αντίγραφο του παραστατικού εξόφλησης ηλεκτρονικά στη διεύθυνση που αναγράφεται στο έντυπο της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας για την υποβολή αντιρρήσεων. Σε περίπτωση αυτόματης έκδοσης του παραβόλου, δεν απαιτείται η αποστολή του αποδεικτικού πληρωμής.

2. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του προστίμου αποστέλλεται από τις αρμόδιες Αρχές, εντός σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, ο νόμιμος τίτλος στη Δ.Ο.Υ. κατοικίας του παραβάτη προκειμένου να βεβαιωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων -Κ.Ε.Δ.Ε.» (Α’ 90).

Άρθρο 10
Γνωστοποίηση κυρώσεων

Οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 6 γνωστοποιούν την πράξη με την οποία επεβλήθη η διοικητική κύρωση της αναστολής λειτουργίας της εκάστοτε επιχείρησης στην οικεία αρχή του δήμου στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση, ώστε να μην δύναται να λειτουργήσει εκ νέου μέσω της διαδικασίας αδειοδότησης του ν. 4442/2016 (Α’ 230), καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του διοικητικού μέτρου.

Άρθρο 11
Αρχή ενημέρωσης του κοινού

Ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού ως προς την εφαρμογή της παρούσας ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 1520 και άλλων ηλεκτρονικών μέσων.

Άρθρο 12
Ισχύς – Ειδικές και καταργούμενες διατάξεις

1. Η παρούσα ισχύει από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 υπό την επιφύλαξη των σημείων 7, 16, 22 και 31 του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 1, η ισχύς των οποίων άρχεται στις 11 Ιουνίου 2021 για το σημείο 31, στις 12 Ιουνίου 2021 για το σημείο 16 και στις 15 Ιουνίου 2021 ειδικώς για τις Ερασιτεχνικές Σχολές Χορού του σημείου 7, καθώς και για το σημείο 22.

2. Όπου στην παρούσα απαιτείται πιστοποιητικό εμβολιασμού, αυτό εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/pistopoietiko-emboliasmou ή, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.29925/13.5.2021 (Β’ 1969) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Η εφαρμογή της παρούσας δεν θίγει τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων που συνδέονται με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Χώρας.

4. Κατά την εφαρμογή της παρούσας, οι αρμόδιες αρχές και τα όργανα ελέγχου οφείλουν να μεριμνούν για την παροχή κάθε διευκόλυνσης στα άτομα με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

5. Καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας κατά την παρ. 1 η υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.35169/4.6.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 2366).

Παράρτημα

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΔΟΜΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑ

Πηγή: taxheaven.gr